kodukindlustus
Masinad
 
kodukindlustus
Ettevõte
 
kodukindlustus
Transport
 
kodukindlustus
Vastutus
 
kodukindlustus
Veos
 
kodukindlustus
Garantii
 
kodukindlustus
Ehitus
 

Ehituse koguriskikindlustus

PZU Kindlustuse Ehituse koguriskikindlustus on abiks riskide maandamisel kõikidele ehituslepingu osapooltele – tellijale, peatöövõtjale, alltöövõtjatele.

Ettevõtted, mis tegutsevad keerukas ehitussektoris, vajavad keerukamiad riskide juhtimise lahendusi.

Iga ehitus- või montaažitööde projekt on erinev ning viiakse läbi erinevas keskkonnas ning looduslikes tingimustes. Isegi hea riskide juhtimise korral ei ole võimalik kõiki võimalikku kahju tekitavaid riske ennetada.

Ehituse koguriskikindlustusega saab kindlustada ehituse ja- monaažitööd tööde algusest kuni valmis objekti üleandmiseni tellijale. Kuna ehitusettevõtjal lasub reeglina kohustus veel mitme aasta jooksul peale objekti üleandmist  teha seal hooldustöid ning parandada ilmnenud ehitusvigu, on võimalik laiendada kindlustuskaitset ka hooldusperioodile.

Ehituse koguriskikindlustuse kindlustuskaitse on kompleksne kindlustuslahedus, mis koosneb varakindlustuse osast ja vastutuskindlustuse osast.

Varakindlustusega saab kindlustada ära ehitus-ja montaažitööd, töö täitmiseks kasutatavad ehitusmaterjalid, monteeritavd seadmed, ehitusmasinad, ehitustööriistad ja ehitusplatsi sisseseade.

Kindlustusjuhtumiks on kindlustusobjekti kahjustumine, hävimine või kaotsiminek kindlustuskohas äkilise ja ettenägematu sündmuse tõttu kindlustuskaitse kehtivuse ajal põhjusel, mis ei ole kindlustustingimustega  välistatud. Kindlustusjuhtumiks on näiteks tulekahju, torm, kolmandate isikute pahatahtlik tegevus, ebakvaliteetsest ehitusmaterjalist või puudulikust ehitustööst tekkinud kahju.

Vastutuskindlustusega saab kindlustada kohustuse kompenseerida varakahju ja /või isikukahju, mis on põhjustatud ehitust-  montaažitööde tegemisel  kolmandale isikule kindlustatud isiku tegevuse või tegevusetuse tagajärjel.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.

Alates 2013. aastast Eestis tegutsev PZU on üks Kesk- ja Ida-Euroopa suurimaid kindlustusgruppe

PZU on usaldusväärne kindlustusgrupp, mis tugineb 200-aasta pikkusele kogemusele. Riiklik ettevõte PZU SA (Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna) asutati 1803. aastal ning see oli esimene kindlustusselts Poolas.

PZU SA on Poola suurim kindlustusselts nii käibe, klientide arvu, müügivõrgu, töötajate kui ka partnerite arvu poolest. Teenused hõlmavad elu- ja kahjukindlustust, pensionivara haldust, investeerimisfonde ja säästmis- ja kogumistooteid.

PZU on üks Kesk- ja Ida-Euroopa suurimaid kindlustusgruppe, mis on lisaks Poolale esindatud Ukrainas, Leedus, Lätis ja Eestis.
Eesti turule sisenes ettevõte 2013. aastal ning omandas 2014. aastal RSA kindlustusgrupi varad Poolas, Lätis, Leedus ja Eestis, millega saavutas turuliidri positsiooni ka Baltikumis.

PZU on 2010. aastast börsiettevõte. 2014. aasta esimeses pooles ulatus PZU Groupi brutopreemiate maht 8,438 miljardi zlotini (2,03 miljardit eurot) ning puhakasum oli 1,72 miljardit zlotti (0,41 miljardit eurot).

Reitinguagentuur Standard & Poor’s hindab pikaajalist PZU krediidi- ja finantstugevust reitinguga A; reitingu väljavaade on stabiilne.

 

Info PZU SA kohta

Põhikirjajärgne kapital 86 352 300 Poola zlotti (umbes 21 miljonit eurot), aktsiakapital 86 352 300 Poola zlotti
Aadress: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA) Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa
Poola registrikood: 526-025-10-49
www.pzu.pl.

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.

PZU Kindlustus sisenes eesti turule 2013 aastal. Ettevõtte eesmärgiks on olla kõige suurema kliendirahuloluga kahjukindlustusselts Eesti turul, tegutsedes laia tootesortimendiga üleriigiliselt enamuses turusegmentides. Kui soovid kuuluda kiiresti areneva rahvusvahelise ettevõtte meeskonda ning oled huvitatud töötamisest kindlustusvaldkonnas, siis saada oma CV ja sooviavaldus e-kirja teel cv[@]pzu.ee. Sinu loal hoiame sinu poolt saadetud info alles, et sobiva töökoha tekkimisel saaksime sinuga ühendust võtta.  

Praktikakohad

Kui oled õpihimuline noor, kes alustamas oma tööalast karjääri ning arvad, et võiksid olla huvitatud töötamisest kindlustusvaldkonnas, tule ja pane end proovile meie müügiosakonnas – pakume sulle võimalust harjutada müügitööd ning testida enda sobivust sellel erialal. Huvi korral võta ühendust meie personaliosakonnaga aadressil cv[@]pzu.ee.

PZU Kindlustus soovib edendada liikluskultuuri ning tegeleb aktiivselt ühiskonna harimisega kahjuennetuse osas

Aastal 2013 alustasime koostööd Laste Liiklusmängukeskusega, kus 3-10 aastased lapsed saavad läbi mängulise liikluslinnaku õppida liikluses hakkama saama. Lisaks toetame ka keskuses läbiviidavaid jalgratturi lubade koolitusi.

Aastatel 2009 - 2010 viisime koostöös Maanteeametiga läbi helkuri kandmise tähtsust meelde tuletava kampaania "Saada sõbrale helkur!"