kodukindlustus
Masinad
 
kodukindlustus
Ettevõte
 
kodukindlustus
Transport
 
kodukindlustus
Vastutus
 
kodukindlustus
Veos
 
kodukindlustus
Garantii
 
kodukindlustus
Ehitus
 

Veosekindlustus

Tahame tagada oma klientidele väga heal tasemel kahjukäsitluse, et nad ei peaks sukelduma lõpututesse vaidlustesse kahju põhjuste üle ega ootama pikisilmi juhtumi lahendamist.

PZU Kindlustus soovib pakkuda oma klientidele esmaklassilist veosekindlustust, mille puhul kaubaomanikud ei pea muretsema kindlustuskaitse ulatuse üle, otsima tingimustest peidetud välistusi või sattuma olukorda, kus nende partnerite arvates ei vasta ostetud veosekindlustuse leping rahvusvahelisele tavale.

PZU veosekindlustuse leping kaitseb kindlustusvõtjat kõikide peamiste riskide puhul, sealhulgas juhtumites, mis ei ole otseselt kindlustusvõtja kontrolli all, näiteks kui transpordifirma tööline tekitab kahju joobeseisundis vm. Alljärgnevalt nimetame punktid, mis erinevad Eestis levinud tavast ja seavad PZU kliendi eelisseisu. Kindlustuskaitse aluseks on 2009. aastal kehtima hakanud rahvusvahelised veosekindlustuse klauslid, mis avardavad nii mõneski aspektis praegu pakutavat standardkaitset.
Lisaks füüsilisele veosele saab kindlustada ka veose transportimisega seotud kliendi varalised huvid, mille hulka kuuluvad näiteks:

 • veose transportimisega seotud otsene kulu (näiteks veoraha)
 • veose hilinemisest tekkinud kahju (kuni veoraha ulatuses)
 • saamatajäänud kasum (kuni 10% kindlustusväärtusest)
 • kindlustusvõtja vastutusel olevad maksud (nt tolli- või aktsiisimaks)
 • veose päästmise või utiliseerimise kulu
 • veoseomaniku vastutus seoses üldavarii (ingl General Average) protseduuriga (laeva- ja lastiomanike huvid laeva päästmisel)

 

Kindlustatud on ka postiveosed, mis ei kuulu tavaliselt kaitse alla. Veose hulka loetakse ka pakend, sildid ja markeering, mida erinevad seltsid pahatihti kindlustuskaitse hulka ei arva

Kindlustuskaitse välistused lähtuvad põhimõttest, et kindlustusvõtja ei pea kahju kannatama asjaolude pärast, mis ei ole tema kontrolli all. Alljärgnevalt on toodud mõned sellekohased näited:

 • Ebapiisava pakendi või puuduliku ettevalmistamise välistust ei saa rakendada, kui pakkijaks ei olnud kindlustusvõtja ja ta ei olnud sellisest ebapiisavast pakendist ja puudulikust ettevalmistamisest teadlik
 • Vedaja maksejõuetusest tekkinud kahju vedamisel on kaetud, kui kindlustusvõtja näitab, et ta on võtnud mõistlikud meetmed, et selgitada välja vedaja finantsstabiilsus
 • Transpordivahendi sobimatusest tekkinud kahju on kaetud, kui kindlustusvõtja ei olnud enne veo algust sellisest sobimatusest teadlik

Kindlustusvõtjaga ei võrdsustata ekspedeerija või vedaja töötajaid, st kui näiteks vedaja töötaja põhjustas kindlustusvõtjale kahju alkoholijoobes, ei saa PZU kindlustuslepingu järgi kindlustusvõtja nõuet tagasi lükata. Kindlustuskaitse kehtib kogu veose transportimise ajal, k.a veose peale-, maha- ja ümberlaadimisel. Veose laadimise kaitse ei ole olnud veosekindlustusklauslites piisava selgusega mõistetav ja mõned kindlustusseltsid ei kata laadimist automaatselt.

 

Lisaks üldtingimustega kaetule võib eritingimuste alusel saada kindlustuskaitset tavapärasest laiemas ulatuses näiteks:

 • kasutatud, pakkimata või kahjustatud veostele
 • kindlustusvõtja töövahenditele, seadmetele ja näidistele
 • näitustele
 • veose transpordi eelsele või -järgsele ladustamisele

Kindlustada on võimalik ka kindlustatud veose marsruudi see osa, kus kindlustusvõtja ei pea tegelikku kauba kahjustumise või hävimise riski vastavalt tarneklauslile kandma. Näiteks saab kauba müüja kindlustada ka oma EXW tingimustel müüdud kaubad. Samuti saab vältida vaidlusi kahju tekkimise koha pärast juhul, kui risk läheb müüjalt ostjale üle marsruudi läbimise jooksul. Soovime vähendada paberitööd ja sellele kuluvat aega. Seepärast saadame kindlustuspoliisi PDF-failina ega oota kindlustusvõtja allkirjastatud eksemplari tagasi. Kui kindlustusvõtjal on vaja esitada kauba ostjale või rahastamisasutusele sertifikaat konkreetse veo kindlustuskaitse kohta, saab ta seda teha ise või kindlustusvahendaja abil. Ta ei pea PZUlt sertifikaati ootama.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.

Alates 2013. aastast Eestis tegutsev PZU on üks Kesk- ja Ida-Euroopa suurimaid kindlustusgruppe

PZU on usaldusväärne kindlustusgrupp, mis tugineb 200-aasta pikkusele kogemusele. Riiklik ettevõte PZU SA (Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna) asutati 1803. aastal ning see oli esimene kindlustusselts Poolas.

PZU SA on Poola suurim kindlustusselts nii käibe, klientide arvu, müügivõrgu, töötajate kui ka partnerite arvu poolest. Teenused hõlmavad elu- ja kahjukindlustust, pensionivara haldust, investeerimisfonde ja säästmis- ja kogumistooteid.

PZU on üks Kesk- ja Ida-Euroopa suurimaid kindlustusgruppe, mis on lisaks Poolale esindatud Ukrainas, Leedus, Lätis ja Eestis.
Eesti turule sisenes ettevõte 2013. aastal ning omandas 2014. aastal RSA kindlustusgrupi varad Poolas, Lätis, Leedus ja Eestis, millega saavutas turuliidri positsiooni ka Baltikumis.

PZU on 2010. aastast börsiettevõte. 2014. aasta esimeses pooles ulatus PZU Groupi brutopreemiate maht 8,438 miljardi zlotini (2,03 miljardit eurot) ning puhakasum oli 1,72 miljardit zlotti (0,41 miljardit eurot).

Reitinguagentuur Standard & Poor’s hindab pikaajalist PZU krediidi- ja finantstugevust reitinguga A; reitingu väljavaade on stabiilne.

 

Info PZU SA kohta

Põhikirjajärgne kapital 86 352 300 Poola zlotti (umbes 21 miljonit eurot), aktsiakapital 86 352 300 Poola zlotti
Aadress: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA) Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa
Poola registrikood: 526-025-10-49
www.pzu.pl.

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.

PZU Kindlustus sisenes eesti turule 2013 aastal. Ettevõtte eesmärgiks on olla kõige suurema kliendirahuloluga kahjukindlustusselts Eesti turul, tegutsedes laia tootesortimendiga üleriigiliselt enamuses turusegmentides. Kui soovid kuuluda kiiresti areneva rahvusvahelise ettevõtte meeskonda ning oled huvitatud töötamisest kindlustusvaldkonnas, siis saada oma CV ja sooviavaldus e-kirja teel cv[@]pzu.ee. Sinu loal hoiame sinu poolt saadetud info alles, et sobiva töökoha tekkimisel saaksime sinuga ühendust võtta.  

Praktikakohad

Kui oled õpihimuline noor, kes alustamas oma tööalast karjääri ning arvad, et võiksid olla huvitatud töötamisest kindlustusvaldkonnas, tule ja pane end proovile meie müügiosakonnas – pakume sulle võimalust harjutada müügitööd ning testida enda sobivust sellel erialal. Huvi korral võta ühendust meie personaliosakonnaga aadressil cv[@]pzu.ee.

PZU Kindlustus soovib edendada liikluskultuuri ning tegeleb aktiivselt ühiskonna harimisega kahjuennetuse osas

Aastal 2013 alustasime koostööd Laste Liiklusmängukeskusega, kus 3-10 aastased lapsed saavad läbi mängulise liikluslinnaku õppida liikluses hakkama saama. Lisaks toetame ka keskuses läbiviidavaid jalgratturi lubade koolitusi.

Aastatel 2009 - 2010 viisime koostöös Maanteeametiga läbi helkuri kandmise tähtsust meelde tuletava kampaania "Saada sõbrale helkur!"