Ehituse koguriskikindlustus

Ehituse koguriskikindlustuse sihtturg on ehitus-ja montaažitöid teostavad Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted ning Eestis asuvate ehitusobjektide tellijad.

Ettevõtted, mis tegutsevad mitmekesises ehitussektoris, vajavad üksikasjalikumaid riskide juhtimise lahendusi.

Iga ehitus- või montaažitööde projekt on erinev ning viiakse läbi erinevas keskkonnas ning looduslikes tingimustes. Isegi hea riskijuhtimise korral ei ole võimalik kõiki võimalikke kahjutekitavaid riske ennetada.

Ehituse koguriskikindlustusega saad kindlustada ehituse ja- montaažitööd tööde algusest kuni valmisobjekti üleandmiseni tellijale. Kuna ehitusettevõtjal lasub reeglina kohustus veel mitme aasta jooksul peale objekti üleandmist  teha seal hooldustöid ning parandada ilmnenud ehitusvigu, on võimalik laiendada kindlustuskaitset ka hooldusperioodile.

Ehituse koguriskikindlustuse kindlustuskaitse on kompleksne kindlustuslahedus, mis koosneb varakindlustuse osast ja vastutuskindlustuse osast.

Varakindlustusega saad kindlustada ehitus-ja montaažitööd, töö täitmiseks kasutatavad ehitusmaterjalid, monteeritavad seadmed, ehitusmasinad, ehitustööriistad ja ehitusplatsi sisseseade.

Kindlustusjuhtumiks on kindlustusobjekti kahjustumine, hävimine või kaotsiminek kindlustuskohas ootamatu ja ettenägematu sündmuse tõttu kindlustuskaitse kehtivuse ajal põhjusel, mis ei ole kindlustustingimustega  välistatud. Kindlustusjuhtumiks on näiteks tulekahju, torm, kolmandate isikute pahatahtlik tegevus, ebakvaliteetsest ehitusmaterjalist või puudulikust ehitustööst tekkinud kahju.

Vastutuskindlustusega saad kindlustada kohustuse kompenseerida varakahju ja /või isikukahju, mis on tekkinud ehitus-montaažitööde tegemisel kolmandale isikule ja põhjustatud kindlustatud isiku tegevusest  või tegevusetusest.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.