PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Kaebuste lahendamine

Teeme omalt poolt iga päev kõik, et oleksid meie pikaajaline rahulolev klient. Sinu tagasiside ja ettepanekud on meile alati olulised.

Kui Sa ei ole rahul PZU Kindlustuse teenuste või klienditeenindusega, palun pöördu oma probleemiga e-kirja teel aadressil info[ät]pzu.ee või kirjalikult postiaadressil Pärnu mnt 141, Tallinn 11314.

Vaatame Sinu kaebuse läbi ja vastame esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul arvates kaebuse kättesaamisest. Kui eelnimetatud tähtaja jooksul ei ole PZU Kindlustusel võimalik kaebust lahendada, teavitame Sind koheselt uuest vastamise tähtajast ja tähtaja pikenemise põhjustest.

Vastuse edastame meile teadaoleval e-posti aadressil, v.a kui oled soovinud teisiti.

Kui Sa ei ole rahul meie vastusega, on Sul õigus pöörduda kindlustuse lepitusorganite poole. Liikluskindlustuse lepingust tuleneva vaidluse korral on selleks Eesti Liikluskindlustuse Fondi juures tegutseva liikluskindlustuse lepitusorgan. Muid kindlustusteenuste ja kindlustusvahendusteenusega seotud vaidlusi lahendab kindlustusseltside liidu (EKsL) juures tegutsev kindlustuse lepitusorgan.

Liikluskindlustuse lepitusorgan ja kindlustuse lepitusorgan on riigi tunnustatud organid vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks.

Liikluskindlustuse lepitusorgani kontaktandmed:
Telefon: 667 1800
E-post: lepitus[ät]lkf.ee
Postiaadress: Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn

Kindlustuse lepitusorgani kontaktandmed:
Telefon: 667 1800
E-post: lepitus[ät]eksl.ee
Postiaadress: Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn
Täpsema teabe leiad siit.

Tarbijana on Sul õigus kaebusega pöörduda ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni poole, kus lahendatakse nii riigisiseseid kui ka piiriüleseid tarbija algatatud tarbijavaidlusi, mille üheks osapooleks on kaupleja, kelle asutamiskoht on Eesti Vabariigis. Vaidluse lahendamine tarbijavaidluste komisjonis on tarbijale ja ettevõtjale tasuta ja lahend tehakse üldjuhul 90 päeva jooksul tarbija avalduse menetlusse võtmisest arvates.

Tarbijavaidluste komisjoni kontaktandmed
Telefon: 6201 707
E-post: avaldus[ät]komisjon.ee
Postiaadress: Endla 10A, 10142 Tallinn
Täpsema teabe leiad siit.

Kui oled tarbija, kes on PZU Kindlustusega sõlminud kindlustuslepingu veebilehel e-poes, võid oma kaebuse esitada, kasutades selleks internetipõhist vaidluste lahendamise platvormi. Internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm on mõeldud eelkõige piiriüleste vaidluste lahendamiseks ning seda saab kasutada juhul, kui elad Eestis või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis, Norras, Islandli või Liechtensteinis. Täpsema teabe leiad siit.

Kaebusi PZU Kindlustuse tegevuse kohta on Sul õigus esitada ka Finantsinspektsioonile, kes teeb riiklikku finantsjärelevalvet finantsjärelevalve subjektide üle ning Finantsinspektsiooni seaduses, krediidiasutuste seaduses, krediidiandjate ja -vahendajate seaduses, kindlustustegevuse seaduses, investeerimisfondide seaduses, kogumispensionide seaduses, väärtpaberituru seaduses, liikluskindlustuse seaduses, makseasutuste ja e-raha asutuste seaduses ja väärtpaberite registri pidamise seaduses ning nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud tegevuse üle. Eestis tegutsevate pankade, kindlustusseltside ja investeerimisühingute filiaalide üle teeb esmast järelvalvet selle asutuse koduriigi järelevalveasutus.

Kui esitad kaebuse Finantsinspektsioonile on Finantsinspektsioonil esitatud kaebuse alusel võimalus teha järelepärimine PZU Kindlustusele ning kontrollida, kas kindlustusandja tegevus vastab seaduses sätestatud nõuetele. Vastuseks Sinu kaebusele edastab Finantsinspektsioon enda selgitused ja annab teada võimalustest, kuhu vaidluse lahendamiseks pöörduda.

Finantsinspektsiooni kontaktandmed
Telefon: 668 0500
E-post: info@fi.ee
Postiaadress: Sakala 4, 15030 Tallinn
Täpsema teabe leiad siit.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.