Ehitusmasinate kindlustus

Ehitusmasinate kindlustuse sihtturg on iseliikuvaid, järeleveetavaid või külgehaagitavaid masinaid ja nende lisaseadmeid omavad ja/või kasutavad Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Ehitusmasinate kindlustusega saad kaitsta masinaid ja seadmeid, mida kasutatakse:

 • ehitustöödel (kraanad, tee-ehitusmasinad, pinnaseteisaldus- ja tõsteseadmed jms);
 • põllumajanduses (kombainid, traktorid, niidukid, külvikud jms);
 • metsatöödel (harvesterid, forvarderid, metsahaagised jms).

Ehitusmasinate kindlustus on oma olemuselt koguriskikindlustus ehk kindlustusjuhtumiteks on kõik ootamatud ja ettenägematud põhjused, mis pole tingimustes loetletud välistustena.

 • Levinumad kahju põhjused on ehitusmasinate kindlustuse puhul

   • eseme käitaja ettevaatamatus selle käsitsemisel
   • tulekahju, sealhulgas tahm, suits, pikselöök vmt
   • loodusõnnetus, sealhulgas torm, üleujutus, maalihe, pinnasevaring vmt
   • vandalism
   • vargus

 • Kindlustusjuhtumi korral hüvitame kindlustatud eseme

   • taastamis- või taassoetamiskulud
   • töökorda seadmiseks vajalikud ja põhjendatud lisakulud, täpsemalt:
    • remonti teostava tootjatehase, importija või edasimüüja esindajate sõidu- ja majutuskulud
    • päästekulud (k.a puhastamiskulud)
    • avariilise eseme sündmuskohalt äravedamise kulud
    • lahtivõtmise- ja kokkupanekukulud
    • remonditöökotta ja sealt äravedamise kulud

   Kindlustusjuhtumi tagajärgede likvideerimisega seotud lisakulud hüvitatame kuni 10% ulatuses kindlustatud eseme kindlustussummast, maksimaalselt 10 000 € ulatuses.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.