Garantiikindlustus

Garantiikindlustusega hüvitame garantii saajale kahju, kui garantii tellija ei täida nõuetekohaselt osaliselt või täies mahus enda lepingulisi kohustusi.

Meie kindlustuslahendused:

  • Pakkumise garantii. Hüvitame garantii saajale kahju, kui garantii tellija ei ole täitnud nõuetekohaselt garantii saaja korraldatud hanke tingimustest ja/või garantii saajaga sõlmitud lepingu tingimustest tulenevaid kohustusi.
  • Lepingu täitmise garantii. Hüvitame garantii saajale kahju, kui garantii tellija ei täida nõuetekohaselt võetud kohustusi seoses teostatud tööde, osutatud teenuste või tarnitud toodetega.
  • Ettemakse garantii. Hüvitame garantii saajale kahju juhul, kui garantii tellija ei tagasta ettemakse summat ja seda ei kasutatud lepingus ettenähtud otstarbel.
  • Hoolduse  garantii. Hüvitame garantii saajale kahju, kui garantii tellija ei täida nõuetekohaselt oma kohustusi garantiiperioodi ajal.

Reisiettevõtte garantii. Hüvitame garantii saajale kahju, kui garantii tellija ei suuda täita reisiteenuste lepinguga võetud kohustusi.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.