Kodukindlustus - PZU Kindlustus
kodukindlustus
Liikluskindlustus
 
kodukindlustus
Kaskokindlustus
 
kodukindlustus
Reisikindlustus
 
kodukindlustus
Õnnetusjuhtum
 
kodukindlustus
Kodukindlustus
 

Kodukindlustus

Kodu on teie kindlus!

PZU kodukindlustus suurendab teie ja teie pereliikmete kindlustunnet oma kodu ja vara suhtes. Kindlustades oma maja, korteri, ridaelamu, kõrvalhoone või suvekodu, võite olla rahulik, sest ootamatu, äkilise või ettenägematu kahju järel saab kõik korda.

Lisaks tavalistele kindlustuskaitsetele (nt tulekahju, veeavarii, murdvargus, vandalism, torm) pakume koguriskikindlustust, ajutise elukoha üürikulu-, üleujutuse- ja vastutuskindlustuse kaitset. Sel viisil tagame nii teie hoonetele kui ka varale maksimaalse kindlustuskaitse. Kindlustuslepingut on võimalik sõlmida kuni kolmeks aastaks.

 

Miks valida PZU kodukindlustus?

 1. Koos kindlustatud hoone või korteriga on kindlustatud ka sisseehitatud mööbel ja integreeritud köögitehnika.
 2. Ööpäevaringne PZU Koduabi teenus.
 3. Kaitse kuni nelja aasta vanuse koduse vara ja integreeritud köögitehnika sisemiste elektriliste või mehaaniliste rikete vastu.
 4. Hüvitamisel ei arvesta me kindlustatud eseme kulumit. Tekkinud kahju hüvitame põhimõttel „Uus vana vastu“, pidades silmas kodukindlustuse tingimustes nimetatud erisusi.
 5. Alakindlustust hüvitamisel arvesse ei võeta.
 6. Peale selle, et te saate kindlustatud esemeks oleva vara taastada või taassoetada, hüvitatakse kahjujuhtumi korral ka kahju ärahoidmise või vähendamise kulud, koristuskulud ning eseme taastamisest tulenevad lisakulud väärtuses kuni 10% eseme kindlustussummast.
 7. Kindlustusvõtja ja tema pereliikmetega kaasas olev kodune vara on kindlustatud kuni 1000 euro väärtuses ning kindlustuskaitse kehtib kogu maailmas.
 8. Koduse vara hulgas on kindlustatud ka väärisesemed kuni 4000 euro väärtuses.
 9. Koduse vara ja koguriskikaitse olemasolul on kindlustatud ka pangakaart varguse või röövimise vastu Eestis. Hüvitamisele kuulub pangakaardiga ebaseaduslikult sularahaautomaadist välja võetud sularaha ja ebaseaduslikest kaardimaksetest tekkinud kahju kokku kuni 1000 euro väärtuses.
 10. Omavastutust ei rakendata
  • tulekahju ja tormi kindlustusjuhtumi korral juhul, kui kindlustatud esemeks olev ehitis on hävinud rohkem kui 50% ulatuses;
  • klaaspindade purunemisel või sissemurdmise käigus lõhutud lukkude asendamisel;
  • vastutuskindlustuses õigusabikulude suhtes;
  • ajutise elukoha üürikulude kindlustuskaitse korral.
 11. Kindlustatud on ka hoone juurde kuuluvad rajatised, nt valgustid, piirdeaed, väravad, tõkkepuud, lipumastid ja varjualused, ning kuni 20 m² suurused väikehooned ja hoone kütmiseks vajalik kütteaine, kõik kokku kuni 10 000 euro väärtuses.

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.

X


Alates 2013. aastast Eestis tegutsev PZU on üks Kesk- ja Ida-Euroopa suurimaid kindlustusgruppe

PZU on usaldusväärne kindlustusgrupp, mis tugineb 200-aasta pikkusele kogemusele. Riiklik ettevõte PZU SA (Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna) asutati 1803. aastal ning see oli esimene kindlustusselts Poolas.

PZU SA on Poola suurim kindlustusselts nii käibe, klientide arvu, müügivõrgu, töötajate kui ka partnerite arvu poolest. Teenused hõlmavad elu- ja kahjukindlustust, pensionivara haldust, investeerimisfonde ja säästmis- ja kogumistooteid.

PZU on üks Kesk- ja Ida-Euroopa suurimaid kindlustusgruppe, mis on lisaks Poolale esindatud Ukrainas, Leedus, Lätis ja Eestis.
Eesti turule sisenes ettevõte 2013. aastal ning omandas 2014. aastal RSA kindlustusgrupi varad Poolas, Lätis, Leedus ja Eestis, millega saavutas turuliidri positsiooni ka Baltikumis.

PZU on 2010. aastast börsiettevõte. 2014. aasta esimeses pooles ulatus PZU Groupi brutopreemiate maht 8,438 miljardi zlotini (2,03 miljardit eurot) ning puhakasum oli 1,72 miljardit zlotti (0,41 miljardit eurot).

Reitinguagentuur Standard & Poor’s hindab pikaajalist PZU krediidi- ja finantstugevust reitinguga A; reitingu väljavaade on stabiilne.

 

Info PZU SA kohta

Põhikirjajärgne kapital 86 352 300 Poola zlotti (umbes 21 miljonit eurot), aktsiakapital 86 352 300 Poola zlotti
Aadress: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA) Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa
Poola registrikood: 526-025-10-49
www.pzu.pl.

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.

PZU Kindlustus sisenes eesti turule 2013 aastal. Ettevõtte eesmärgiks on olla kõige suurema kliendirahuloluga kahjukindlustusselts Eesti turul, tegutsedes laia tootesortimendiga üleriigiliselt enamuses turusegmentides. Kui soovid kuuluda kiiresti areneva rahvusvahelise ettevõtte meeskonda ning oled huvitatud töötamisest kindlustusvaldkonnas, siis saada oma CV ja sooviavaldus e-kirja teel cv[@]pzu.ee. Sinu loal hoiame sinu poolt saadetud info alles, et sobiva töökoha tekkimisel saaksime sinuga ühendust võtta.  

Praktikakohad

Kui oled õpihimuline noor, kes alustamas oma tööalast karjääri ning arvad, et võiksid olla huvitatud töötamisest kindlustusvaldkonnas, tule ja pane end proovile meie müügiosakonnas – pakume sulle võimalust harjutada müügitööd ning testida enda sobivust sellel erialal. Huvi korral võta ühendust meie personaliosakonnaga aadressil cv[@]pzu.ee.

PZU Kindlustus soovib edendada liikluskultuuri ning tegeleb aktiivselt ühiskonna harimisega kahjuennetuse osas

Aastal 2013 alustasime koostööd Laste Liiklusmängukeskusega, kus 3-10 aastased lapsed saavad läbi mängulise liikluslinnaku õppida liikluses hakkama saama. Lisaks toetame ka keskuses läbiviidavaid jalgratturi lubade koolitusi.

Aastatel 2009 - 2010 viisime koostöös Maanteeametiga läbi helkuri kandmise tähtsust meelde tuletava kampaania "Saada sõbrale helkur!"