Tööandja tervisekindlustus

Tööandja tervisekindlustuse sihtturg on Eesti äriregistrisse kantud isikud.
Tööandja tervisekindlustus on vabatahtlik kindlustus ja täiendab riiklikku ravikindlustussüsteemi. Lahendus on mõeldud ettevõttele, kes soovib pakkuda oma töötajatele lisaväärtust.

Tööandja tervisekindlustus võimaldab töötajale

 • kiiresti kättesaadava tasulise arstiabi, sealhulgas telemeditsiiniteenuse;
 • päevaraha hüvitise ajutise töövõimetuse korral;
 • terviseauditi ja profülaktilisi uuringuid;
 • taastusravi hüvitamist lepingus kokkulepitud tingimustel;
 • laiaulatuslikku hambaraviteenuste kasutamist.

Tööandja tervisekindlustus annab ettevõttele

 • lisavõimaluse töötajate motiveerimiseks;
 • eelise uue töötaja värbamisel;
 • suurema töötaja lojaalsuse ja rahulolu.

 

 • Miks valida PZU tööandja tervisekindlustus?

   Tervisekindlustuse sõlmimine annab võimaluse töötaja motiveerimiseks ja suurendab töötajate rahulolu. Samuti on tervisekindlustuse pakkumine lisaboonuseks uue töötaja värbamisel.

   2018. aastast alates saab iga tööandja panustada töötajate tervise edendamisse kuni 400 euroga aastas, ilma et lisanduks erisoodustusmaks, kui tööandja pakub neid võimalusi kõikidele töötajatele.

   PZU tööandja tervisekindlustus on kindlustuskaitsete valiku osas väga paindlik ning igal ettevõttel on võimalik sobiv toode ise kokku panna, lähtudes töötajate vajadustest. Paketis on vaid üks kohustuslik valik ning selleks on ambulatoorne ravi.

 • Kindlustuskaitse liigid

   Kindlustuskaitse liike, mida saab valida, on erinevaid. Võid valida just need, mis tunduvad sulle vajalikud. Tuleb silmas pidada, et ambulatoorse ravi kindlustuskaitse valik on kohustuslik. Meie konsultantidelt saab vajaduse korral nõu küsida.

    

   Ambulatoorne ravi Hüvitame pere- ja eriarsti visiidi- ja konsultatsioonitasu, meditsiiniliselt näidustatud ja arsti määratud uuringute, analüüside, protseduuride, päevaravi kulu.
   Haiglaravi Hüvitame meditsiiniliselt näidustatud haiglaravi kulu. See kulu peab olema meiega varem kooskõlastatud.
   Taastusravi Hüvitame arsti määratud ambulatoorse ja statsionaarse taastusravi kulu.
   Päevaraha Hüvitame päevaraha, kui töövõimetuslehel ollakse vähemalt kolm päeva.
   Retseptiravimid Hüvitame raviarsti määratud retseptiravimite maksumuse.
   Hambaravi Hüvitame hambaarsti, sh endodondi, ortodondi, hambaproteesiarsti, parodontoloogi, hambakirurgi visiiditasu ja raviplaani koostamise, hambaravi ja -kirurgia, sh röntgeni ja narkoosi, suuhügieeniteenused valitud hüvitislimiidi järgi. Õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud hambavigastuste ravi hüvitame 1000 euro ulatuses.
   Vaktsineerimine Hüvitame vaktsineerimise kulu.
   Prillid ja kontaktläätsed Hüvitame arsti või optometristi poolt määratud prillide või kontaktläätsede kulu.
   Profülaktilised uuringud Hüvitame ilma meditsiiniliste näidustusteta teostatud ja tervisliku seisundi kontrollimiseks või haiguste ennetamiseks mõeldud uuringute ja analüüside kulu.
   Töötervishoiukontroll Hüvitame õigusaktidest tuleneva kohustusliku ja kindlustatu tööülesannete täitmiseks vajaliku töötervishoiukontrolli ning kohustuslike tervisetõendite väljastamise kulu.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.