Soovid rohkem teada?

Vastutuskindlustus

PZU vastutuskindlustuse teenuste valik koosneb ettevõtte tegevuse vastutuskindlustusest, tootja vastutuskindlustusest, tööandja vastutuskindlustusest ning erialasest vastutuskindlustustest piiratud erialade suhtes.

Vastutuskindlustuse sihtturg on Eesti äriregistrisse kantud isikud.

 • Tegevuse vastutuskindlustus

   Hüvitab kahju, mille kindlustatud isik on tekitanud kolmandale isikule majandustegevuse käigus toimunud ootamatu juhtumiga. Tegevuse vastutuskindlustust vajavad eelkõige kinnisvara ja taristu omanikud või haldajad, tööstusettevõtted, teenuste osutajad (puhastus, remont, hooldus), ehitusettevõtted, ostukeskused, kaubamajad, haridus- ja huviasutused jm.

 • Tootja vastutuskindlustus

   Hüvitab kahju, mis on tekkinud kindlustatud isiku toodetud, müüdud või vahendatud toote puudusest. Tootja vastutuskindlustust vajavad eelkõige toiduainetööstus, toitlustusteenuse osutajad, hulgilaod, toodete importijad, esmatarbekaupade, toorainete ja ehitusmaterjalide tootjad, ehituskauplused jm.

 • Tööandja vastutuskindlustus

   Hüvitab kahju, mis on seotud töötajaga juhtunud tööõnnetusega või diagnoositud kutsehaigusega. Tööandja vastutuskindlustust vajavad kõik ettevõtted, eriti need, kes tegutsevad keskmisest ohtlikumal alal, näiteks ehitusvaldkonnas, töötlevas tööstuses, põllumajanduses jm.

 • Erialane vastutuskindlustus

   Hüvitab kahju, mis on tekkinud erialase eksimuse tõttu kindlustatud isiku erialase- või kutsetegevuse käigus. Erialast vastutuskindlustust vajavad näiteks tervishoiuteenuse osutajad, audiitorid, notarid jm eriala, ameti või kutse esindajad.

   Erialase vastutuskindlustuse liikide pakkumuste suhtes või üldistes
   vastutuskindlustusega seotud soovide osas palume saata vabas vormis kirjeldus e-post
   aadressile info[at]pzu.ee


PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.