PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Rikkumistest teavitamine

Väärtustame PZU Kindlustuses läbipaistvust, avatust ja ausust. Järgime oma äritegevuses õigusaktide nõudeid, sisemisi tegevusjuhiseid ja kõrgeimaid eetikanorme. Kui olete märganud rikkumisi, mis on seotud PZU Kindlustuse töötajate, äripartnerite või teiste PZU Kindlustusega seotud osapoolte käitumisega, palun teavitage meid sellest.

Rikkumise all mõistame juhtumeid, kus meie töötajad, äripartnerid või teised PZU Kindlustusega seotud osapooled rikuvad oma ülesannete täitmisel riigis kehtivaid õigusnorme või sisemisi tegevusjuhiseid ning eetikanorme, samuti juhtumid, kus töötaja suhtes on toimunud rikkumine. Näiteks: korruptsioonijuhtumid, konkurentsiõiguse rikkumised, isikuandmetega seotud rikkumised, töökohustuste rikkumised, kuriteo toime panemine, samuti raamatupidamis-, finants- ja maksuõigusrikkumised.

Rikkumisest teavitamiseks palun täitke allolev vorm. Teave edastatakse üksnes rikkumiste uurimise eest vastutavatele isikutele. Palume lisada ka oma kontaktandmed, et saaksime täpsustavate küsimuste korral ühendust võtta. Tagame rikkumisest teavitaja konfidentsiaalsuse. Teavitaja isiku võib avaldada üksnes teavitaja kirjalikul nõusolekul. Konfidentsiaalsust ei tagata, kui teavitaja edastab teadvalt valeteavet.

PZU Kindlustus teavitab rikkumisteate kättesaamisest hiljemalt 7 päeva jooksul pärast teate saamist, kui teavitaja jätab teate juurde oma kontaktandmed.

Täname Teid usalduse eest!

 

Rikkumisest teavitamise vorm

  Teie suhe PZU Kindlustusega:

  töötaja

  klient

  muu

  Üksikasjalik teave rikkumise kohta (mis laadi rikkumisega on tegemist; isikud, kes osalesid või võisid osaleda rikkumise toimepanemisel, rikkumise aeg ja koht jne).

  Kas rikkumisel on teisi tunnistajaid? Kui jah, esitage nende kontaktandmed.

  Lisainformatsioon

  Palun esitage tõendusmaterjalid, mis aitavad meil rikkumist uurida

  Lubatud failiformaadid on zip, rar, gif, jpg, jpeg, png, bmp, txt, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx. Maksimaalne failisuurus on 20MB.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.