Transpordiettevõtete vastutuskindlustus

Transpordiettevõtete vastutuskindlustuse sihtturg on Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted, kes tegelevad kauba vedamise, ekspedeerimise, veo korraldamise, kaupade laadimise, komplekteerimise, ladustamise jms.

Teenuse osutamisel vastutab transpordiettevõte oma kliendi ees vastavalt sõlmitud teenuse osutamise lepingule. Vastutuse ulatust reguleerivad erinevad õigusaktid: võlaõigusseadus, rahvusvahelised veokonventsioonid ning muud riiklikud ja rahvusvahelised kokkulepped.

PZU Kindlustus pakub transpordiettevõttele võimalust kindlustada teenuse osutamise lepingust tulenevat vastutust. Seda saad teha nii üksikteenuste kaupa kui ka kompleksselt, kindlustades ühe lepinguga näiteks vedamise ja ekspedeerimise teenuse.

 

Transpordiettevõtte vastutuskindlustuse liigid:

 • Autovedaja vastutuskindlustus

   PZU kindlustab autovedaja vastutuse riigisiseste vedude puhul vastavalt võlaõigusseadusele ja rahvusvaheliste vedude puhul vastavalt CMR-konventsioonile.

   Peale kaubakahjude saad meil kindlustada ka muid lisariske. Muude lisariskide hulka kuuluvad:

   • finantskahjud, s.o veoraha proportsioonis kaubakahjuga, nõuded kauba hilisema kohaletoimetamise tõttu, tollimaksud, kauba ümberlähetamiskulud;
   • kulutused, s.o kindlustusjuhtumi vältimise või kahju vähendamise kulud; vedaja vastu esitatud nõudega seotud õigusabikulud;
   • vastutus kolmandate isikute ees seoses nende vara hävimisega veolepingu täitmisel (vedamine, laadimine);
   • autovedaja osalemine üldise merekahjuga seotud päästekulude jagamisel (üldavarii menetlemine (ingl General Average Adjustment);
   • autovedaja vastutus konteinerite hävimise või kahjustumise eest;
   • autojuhi töövahendid ja isiklikud asjad.

   Autovedaja vastutuskindlustuse sooviavalduse leiad siit.

 • Ekspedeerija vastutuskindlustus
 • Muud transporditeenused

   PZU transpordiettevõtete tingimuste alusel saad kindlustada ka selliseid transpordiettevõtteid, kelle põhitegevusala on näiteks stividori-, terminaliteenus vms.

   Tutvu kindlasti transpordiettevõtte vastutuskindlustuse tingimustega.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.