PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Ettevõttest

PZU Kindlustus on Leedu kahjukindlustusseltsi AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaal, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni ja kasutab Eestis PZU kaubamärki. Eesti turule tuli PZU 2013. aastal. 2014. aastal omandas PZU kontsern RSA kindlustusgrupi varad Poolas, Lätis, Leedus ja Eestis saavutades turuliidri positsiooni Baltikumis.

PZU kontsern

Riigile kuuluv ettevõte PZU SA (Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna) asutati 1803. aastal Poolas, saades esimeseks Poola kindlustusfirmaks. PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń) on üks Kesk- ja Ida-Euroopa suuremaid kindlustusgruppe, mis lisaks kodumaale Poolale on esindatud Ukrainas, Leedus, Lätis ja Eestis. Käesolevaks hetkeks on PZU Grupi pikaajalises strateegias on seatud eesmärgiks suurendada järk järgult osalust ka pangandussektoris. 2017 kevadel moodustas riigi osalus PZU kontsernis 34,1875%. PZU kontserni struktuuriga saad tutvuda siin.

2020. aasta augustis kinnitas S&P Global Services PZU reitingu tasemel A- stabiilse väljavaatega. Agentuuri hinnangu kohaselt peaks PZU 2020. aasta tulemused olema teiste peamiste rahvusvaheliste kindlustusseltsidega suhteliselt samaväärsed, olgugi et pangainvesteeringute väärtus on langenud 827 miljoni Poola zloti võrra. Lisaks on kontsernil tõenäoliselt ka edaspidi korralik kapitalitagavara, mis ületab S&P Global Ratingsi kapitalimudeli reitingu AAA nõudeid. PZU kontserni finantsandmed on esitatud PZU kodulehel.

PZU kontserni missiooniks on pakkuda oma klientidele meelerahu ja turvatunnet, saades aru, et ilma klientide, töötajate ja partnerite usalduseta ei ole PZU kontserni tegevuse eesmärkide saavutamine võimalik.

PZU kontserni väärtused

Stabiilsus

  • Meil on kindlustusturul väljakujunenud ja tugev positsioon. Tegutseme alati vastutustundlikult ja riske vältides.

Terviklikkus

  • Suhtleme avatult ja lihtsas keeles. Meie tooted on arusaadavad, põhjendatud ning täidame endale võetud kohustusi.

Innovatsioon

  • Otsime aktiivselt võimalusi oma äritegevust täiustada. Kasutame oma klientide tagasisidet lahenduste väljatöötamiseks, mis omakorda suurendavad nende turvatunnet ja võimet tuleviku eest hoolt kanda

Vastutus

  • Peame oma lubadustest kinni ja aitame keerulistes olukordades – mitte ainult hüvitiste väljamaksmise või nõuete korrigeerimisega. Meie eesmärk on teha ka laiemalt turvalisuse alast teavitustööd. Me ei ole ükskõiksed sotsiaalsete probleemide suhtes. Jälgime riske ja reageerime kõikjal, kus meil on võimalus midagi paremaks muuta.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.