PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Ettevõttest

PZU Kindlustus on Leedu kahjukindlustusseltsi AB “Lietuvos draudimas” Eesti filiaal, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni ja kasutab Eestis PZU kaubamärki. Eesti turule tuli PZU 2013. aastal. 2014. aastal omandas PZU Grupp RSA kindlustusgrupi varad Poolas, Lätis, Leedus ja Eestis saavutades turuliidri positsiooni Baltikumis.

PZU Grupp

Riigile kuuluv ettevõte PZU SA (Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna) asutati 1803. aastal Poolas, saades esimeseks Poola kindlustusfirmaks. PZU (Powszechny Zakład Ubezpieczeń) on üks Kesk- ja Ida-Euroopa suuremaid kindlustusgruppe, mis lisaks kodumaale Poolale on esindatud Ukrainas, Leedus, Lätis ja Eestis. Käesolevaks hetkeks on PZU Grupi pikaajalises strateegias on seatud eesmärgiks suurendada järk järgult osalust ka pangandussektoris. 2017 kevadel moodustas riigi osalus PZU Grupis 34,1875%. PZU Grupi struktuuriga saad tutvuda siin.

2020. aasta augustis kinnitas S&P Global Services PZU reitingu tasemel A- stabiilse väljavaatega. Agentuuri hinnangu kohaselt peaks PZU 2020. aasta tulemused olema teiste peamiste rahvusvaheliste kindlustusseltsidega suhteliselt samaväärsed, olgugi et pangainvesteeringute väärtus on langenud 827 miljoni Poola zloti võrra. Lisaks on kontsernil tõenäoliselt ka edaspidi korralik kapitalitagavara, mis ületab S&P Global Ratingsi kapitalimudeli reitingu AAA nõudeid. PZU Grupi finantsandmed on esitatud PZU kodulehel.

PZU Grupi missiooniks on pakkuda oma klientidele meelerahu ja turvatunnet, saades aru, et ilma klientide, töötajate ja partnerite usalduseta ei ole PZU Grupi tegevuse eesmärkide saavutamine võimalik.

PZU Grupi väärtused

Stabiilsus

 • Meil on väljakujunenud positsioon kindlustusturul. Tegutseme vastutustundlikult ja turvaliselt.

Ausus

 • Kasutame suhtlemisel läbipaistvaid reegleid ja lihtsat keelt. Kujundame läbipaistvaid eritellimustooteid ja peame tegevuses lubadustest kinni.

Uuenduslikkus

 • Püüame alati äritegevust paremaks muuta. Kasutame klienditeadmisi, et luua lahendusi, mis suurendavad nende turvalisust ja võimet tuleviku eest hoolitseda.

Vastutustunne

 • Peame lubadustest kinni ja aitame keerulistes olukordades (ning seda rohkem kui vaid hüvitisi makstes või kahjunõudeid käsitledes). Meie eesmärk on anda inimestele teadmisi finantsasjade, tervise ja laiemas mõistes turvalisuse kohta. Me ei väldi sotsiaalseid probleeme. Jälgime ohte ja reageerime, kui meil on võimalik midagi paremaks muuta.

 • PZU SA

   PZU SA (Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna) on PZU Grupi emaettevõte olles Poola suurim kindlustusselts nii käibe, klientide arvu, müügivõrgu, töötajate kui ka partnerite arvu poolest.

   2010. aastast on PZU SA Varssavi väärtpaberibörsi börsiettevõte (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie).

   Aktsiakapital  863 523 000 Poola zlotti
   Poola registrikood: 526-025-10-49

   Aadress
   PZU SA/PZU ŻYCIE SA
   Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

   Koduleht: www.pzu.pl

   PZU SA põhikiri
   PZU SA aastaaruanded

 • AB „Lietuvos draudimas“

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.