PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

E-poes kindlustustooted tavahinnast kuni 15% soodsamad!

Reisikindlustus

Reisikindlustus aitab sul muretult reisida. Juba reisi ostes või vahetult pärast seda osta ka sobiva kehtivusaja, piisavate kindlustussummade ja kaitseulatusega reisikindlustus. Reisikindlustuse sihtturg on Eestis alaliselt elavad ning Eestist reisi alustavad isikud.

Reisikindlustus katab ootamatud ja ettenägematud õnnetusjuhtumid, haigestumised välismaal, reisitõrke- ning pagasikindlustuse juhtumid. Lisaks on võimalik osta juurde ka täiendavaid kindlustuskaitseid.

Võimalik on osta nii lühiajalist reisikindlustust kui ka korduvreisikindlustust. Saad valida endale sobiva kindlustusperioodi, mis võib ulatuda ühest päevast kuni ühe aastani.

Kindlustuskaitse ulatus ja kehtivuspiirkond vali alati vastavalt reisi sihtkohale ja eesmärgile.

 • Kindlustuskaitsed

   Kindlustuskaitse liike, mida saad valida, on erinevaid. Kindlustuskaitsed vali hoolikalt vastavalt reisi sihtkohale ja eesmärgile. Kindlasti loe tähelepanelikult reisikindlustuse tingimusi. 

   Meditsiiniabi kindlustus

   Eestis viibides on arstiabi iga päev kättesaadav ja ei nõua eraldi kindlustust, aga reisil tuleb sulle appi meditsiiniabi kindlustus, mis katab ootamatu haigestumise või õnnetusjuhtumi tõttu tekkinud arstiabi- ja transpordikulud. Kui arsti ettekirjutusel tuleb haige toimetada erakorraliselt Eestisse, siis hüvitatakse ka sellega seotud kulutused. Lisaks hüvitatakse hilisema tagasireisiga kaasnevad transpordi- ja majutuskulud, kui kindlustatu ei saa meditsiiniabi kindlustusjuhtumi tõttu Eestisse naasta plaanitud ajal. Meditsiiniabi kindlustus katab ka

   • stomatoloogilise esmaabi (näiteks ootamatult tekkinud hambavalu) kulud kuni 200 eurot;
   • kroonilise haiguse ootamatu ägenemise ravikulud, kui reisimine oli lubatud;
   • rasedusega seotud ootamatute tüsistuste kulud kuni 5000 eurot (enne 28. rasedusnädalat);
   • matusekulud (v.a peielaud, matustel osalevate isikute reisikulud) ja/või surnukeha Eestisse toomise kulud.

   Sõltuvalt riigist võivad ravikulud olla väga erinevad, mistõttu vali hoolikalt kindlustussumma vastavalt reisi sihtkohale ja pikkusele. Valitud kindlustussumma kehtib ühe reisija kohta.

   Meditsiiniabi kindlustuse lisakaitsed

   • Riskiohtliku tegevuse (sh sport) kaitse. Kui tegeled välisriigis riskiohtlike tegevustega (sh sport), peab see olema märgitud poliisile. Riskiohtlikud tegevused on näiteks mäesuusatamine, lumelauasõit, hobisukeldumine, jalgrattasõit, mägi- ja veematkamine, osalemine treeningutel, treeninglaagrites ja/või spordivõistlustel. Täpne loetelu ja välistused on välja toodud kindlustustingimustes.
   • Füüsilise töö kaitse. Kui tegeled välisriigis viibides füüsilise tööga, peab see olema poliisile märgitud. Füüsiline töö on näiteks töötamine auto- või bussijuhina, metsamajandus-, põllumajandus- või ehitustöötajana, masina või seadme operaatorina, toitlustustöötaja, hotelliteenindaja ning koristajana. Täpne loetelu ja välistused on välja toodud kindlustustingimustes.

   Õnnetusjuhtumikindlustus

   Õnnetusjuhtumikindlustus kehtib koos meditsiiniabi kindlustusega. Juhul, kui reisil toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel kindlustatud isik sureb või kaotab osaliselt või täielikult töövõime, makstakse õnnetusjuhtumikindlustuse hüvitist kuni 10 000 eurot.

   Reisitõrke kindlustus

   Reisitõrke kindlustus tuleb appi olukordades, kus reis ootamatult katkeb, jääb hoopis ära või hilineb transpordivahendiga seotud tõrgete tõttu. Reisitõrke kindlustussumma soovitame valida vastavalt esialgsetele reisikuludele, millele tuleks kindlasti lisada võimalikud lisakulud olukordadeks, kus reisilt tuleb ootamatult tagasi pöörduda. Valitud kindlustussumma kehtib ühe reisija kohta. Reisitõrke kindlustus katab väljaminekud, mis tekivad

   • reisi ärajäämisel ehk juhul, kui broneeritud ja makstud või väljaostetud reisi ei toimu. Sel juhul hüvitatakse reisiga seotud kasutamata jäänud teenuste (nt majutus, lennukipiletid, autorent, kontserdipiletid, ekskursioonid) maksumus, mida kindlustatud isikul ei ole õigus reisikorraldajalt või muult reisiga seotud teenusepakkujalt tagasi saada;
   • reisi katkemisel ehk juhul, kui kindlustatud isik katkestab juba alanud reisi ja pöördub Eestisse tagasi või jõuab sihtkohta plaanitust hiljem. Reisi katkemisel hüvitatakse lisandunud mõistlikud ja põhjendatud sõidu- ja majutuskulud, mis on vajalikud kindlustatud isiku Eestisse naasmiseks või reisi sihtkohta jõudmiseks või on seotud reisi pikenemisega. Juhul kui reis katkeb esimese 24 tunni jooksul, hüvitatakse ka kasutamata jäänud reisipaketi osa maksumus; 
   • reisile hilinemisel ehk juhul, kui kindlustatud isik hilineb regulaartransporti kasutades reisi algus- või transiitpunkti liiklusõnnetusse sattumise, transpordivahendi tehnilise rikke, ülebroneerimise, ebasoodsate ilmastikuolude või kuriteo tõttu. Reisile hilinemisel hüvitatakse sihtpunkti jõudmiseks või Eestisse naasmiseks vajalikud täiendavad pileti ümbervahetamise kulud või alternatiivse transpordivahendi kasutamise kulud ning täiendavad majutuskulud. Regulaarlendude lennuplaani muutmise korral lennuettevõtte poolt pärast piletite väljaostmist hüvitatakse lennupiletite vahetamise tasu samasse reisi sihtkohta ja vahetusest tingitud uute lennupiletite kallinemise kulud kuni 150 euro ulatuses.

   Pane tähele! Reisi ärajäämise kindlustuskaitse algab 72 tundi pärast kindlustusmakse tasumist, mistõttu on väga oluline osta kindlustus kohe pärast reisi broneerimist.

   Reisitõrke kindlustuse lisakaitsed. Reisitõrke kindlustuse juurde saab valida ka reisitõrke laiendatud kaitse ja reisist loobumise lisakaitse.

   Reisitõrke laiendatud kaitse täiendab reisitõrke kindlustust ja katab juhtumid seoses

   • reisi eesmärgiks olnud avaliku ürituse või tööalase kohtumise ettenägematu ärajäämisega;
   • lennu hilinemisega üle 4 tunni, mistõttu kindlustatud isik ei jõua reisi eesmärgiks olnud üritusele või kohtumisele;
   • looduskatastroofi või terrorismiaktiga reisi marsruudil;
   • reisimiseks kasutatava transpordiettevõtte või seda teenindava ettevõtte töökatkestuse või streigiga.

   Reisist loobumise lisakaitsega võid reisi ära jätta mistahes põhjusel. Oluline on arvestada sellega, et

   • hüvitatakse transpordi, majutuse või muude teenuste kulud, mida kindlustatud isik ei saanud kasutada ning mida teenusepakkujad ei tagasta;
   • hüvitamisele kuuluvast kahjust arvatakse maha omavastutus 30%;
   • reisist loobumise lisakaitse kehtib, kui kindlustusleping on sõlmitud hiljemalt kahe nädala jooksul pärast reisi broneerimist või muul viisil reisilepingu sõlmimist.

   Pane tähele! Reisist loobumise lisakaitse ei kehti, kui kindlustuslepingu sõlmimise või kaitse lisamise hetkel on sihtriigi piir suletud ning selline olukord kehtib kuni reisi alguskuupäevani.

   Reisist loobumise lisakaitse soovi korral palume ühendust võtta klienditeenindusega.

   Pagasikindlustus 

   Pagasina on kindlustatud reisil kaasasolevad isiklikud riietus- ja tarbeesemed. Tutvu kindlasti täpse loeteluga, mille leiad kindlustustingimustest. Pagasikindlustus katab kulud, kui pagas varastatakse, kahjustub või hilineb sihtriiki rohkem kui 4 tundi transpordiettevõtte süül. Oluline on arvestada sellega, et

   • pagasi kahjustumise või hävimise korral hüvitatakse remondikulu või turuhind, millest on maha arvatud omavastutus;
   • pagasi hilinemise korral hüvitatakse vältimatult vajalike esmatarbekaupade (nt esmased vajalikud riided, pesemistarbed) soetamise kulud välisriigis kuni 60 euro ulatuses iga hilinenud ööpäeva kohta ning kokku maksimaalselt kolme hilinenud ööpäeva eest;
   • isikut tõendava dokumendi varguse või röövimise korral välisriigis hüvitatakse reisi jätkamiseks hädavajalike isikut tõendavate dokumentide mõistlik ja põhjendatud kulu.

   Pagasikindlustuse laiendatud kaitse valimisel hüvitatakse pagasi hilinemisel reisi eesmärgist tulenevate oluliste esemete (nt spordivarustus, ametlik riietus) soetamise või rentimise kulu kuni 400 euro ulatuses. Hüvitamisel rakendatakse pagasikindlustuse omavastutust 30 eurot. Pagasikindlustuse kindlustussumma soovitame valida vastavalt sellele, mida pagas sisaldab, ja milline on kohvris olevate asjade väärtus. Valitud kindlustussumma kehtib ühe reisija kohta.

   Pagasikindlustuse laiendatud kaitse soovi korral palume ühendust võtta klienditeenindusega.

   Vastutuskindlustus

   Vastutuskindlustusega on kaetud kolmandatele isikutele ootamatult ja ettenägematult tekitatud varalised või isikukahjud, mille seadusjärgne hüvitamise kohustus on kindlustatud isikul. Vastutuskindlustusega hüvitatakse ka õigusabikulud.

   Näiteks hüvitame kindlustatu poolt tahtmatult kolmandale isikule tekitatud kehavigastusega kaasnevad ravikulud. Samuti hüvitame näiteks poes riiulil kaubana oleva vaasi maksumuse, kui ajad selle kogemata ümber ja see puruneb. 

   Vastutuskindlustuse kindlustussumma on 35 000 eurot, mis kehtib kõigi ühe lepinguga kindlustatud isikute kohta. Vastutuskindlustuse puhul rakendatakse 60 euro suurust omavastutust.

   Rendiauto omavastutuse kindlustus

   Rendiauto omavastutuse kindlustusega on kaetud autorendiettevõtte poolt rentnikule esitatavad nõuded seoses rendiauto kahjustumise, varguse või röövimisega välisriigis. Hüvitatakse sõiduki rendilepingusse märgitud omavastutus kuni lepingus märgitud kindlustussummani. Rendiauto omavastutuse kindlustussumma on 2000 eurot, mis kehtib kõigi ühe lepinguga kindlustatud isikute kohta.

   Rendiauto omavastutuse kindlustuse soovi korral palume ühendust võtta klienditeenindusega.

 • Kehtivuspiirkonnad

   Vali piirkond alati vastavalt reisi sihtkohale nii, et kõik riigid, mida reisil läbid, oleksid kaitse all.

   Reisikindlustuse piirkonnad jagunevad:

   • Põhjamaad: Soome, Rootsi, Taani, Norra, Island, Läti ja Leedu;
   • Euroopa, v.a Egiptus ja Türgi: Euroopa*, Araabia Ühendemiraadid, Iisrael, Kanaari saared, Maroko, Tuneesia;
   • Euroopa, sh Egiptus ja Türgi: Euroopa*, Araabia Ühendemiraadid, Iisrael, Kanaari saared, Maroko, Tuneesia, Egiptus, Türgi;
   • kogu maailm, v.a Austraalia, Kanada ja USA;
   • kogu maailm, sh Austraalia, Kanada ja USA.

   Pane tähele! Sõltumata valitud piirkonnast ei kehti kindlustuskaitse Venemaa Föderatsiooni, Valgevene ja Ukraina territooriumil.

   Vastavalt reisikindlustuse tingimustele ei hüvita PZU tekkinud kahju või kulu mis on tekkinud olukorras, kus Eesti välisministeerium või muu riigiorgan on avalikustanud info või soovituse piirkonna või riigi vältimiseks ning kindlustatud isik reisis sinna pärast info väljastamist.

   * Euroopa: Albaania, Andorra, Armeenia, Aserbaidžaan, Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Gruusia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Makedoonia, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa (ilma meretaguste aladeta), Rootsi, Rumeenia, San Marino, Saksamaa, Serbia, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari, Vatikan.

 • COVID-19 eritingimused

   COVID-19 ja meditsiiniabi kindlustus

   Meditsiiniabi kindlustusjuhtumi korral hüvitatakse kindlustatud isiku COVID-19-sse haigestumisega seotud ja tingimustes sätestatud ravikulud kuni lepingus kokkulepitud meditsiiniabi kindlustuse kindlustussummani. Meditsiiniabi kindlustuse alusel ei kuulu hüvitamisele COVID-19 karantiini või muude piirangutega seotud kulutused, sh täiendavad majutus- ja transpordikulud. Karantiini jäämisel lisanduvad majutus- ja transpordikulud on võimalik kindlustada reisitõrke kindlustuskaitse alt.

   COVID-19 ja reisitõrke kindlustus

   Reisitõrke kindlustusjuhtumiks loetakse

   • reisi ärajäämist, kui kindlustatud isik, temaga koos reisiv pereliige või ainus reisikaaslane haigestub enne reisi algust COVID-19 viirusesse ja ei saa seetõttu reisile minna;
   • reisi katkemist, kui selle põhjustab kindlustatud isiku, temaga koos reisiva pereliikme või ainsa reisikaaslase haigestumine reisil COVID-19 viirusesse. Sellisel juhul hüvitatakse kindlustatud isiku põhjendatud lisakulu majutusele ja transpordile Eestisse tagasipöördumiseks ning välisriigis karantiinis viibimiseks kuni 14 päeva eest.

   Pane tähele!

   • Kõik muud reisitõrke juhtumid, mis on mõjutatud COVID-19 viirusest (riikides kehtestatud karantiininõuded, kohustuslikud testimised, eneseisolatsioon, teatud piirkondadesse sisenemise keelud, lennuaegade muutused / lendude tühistamised jm) ning nendest tingitud täiendavad kulud hüvitamisele ei kuulu.
   • Hüvitamisele ei kuulu reisimiseks vajaliku COVID-19 testimise kulu.
   • Hüvitamine toimub eeldusel, et kindlustatud isikul on meditsiiniliselt kinnitatud COVID-19 haigestumine.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.