Reisikindlustus - PZU Kindlustus
kodukindlustus
Liikluskindlustus
 
kodukindlustus
Kaskokindlustus
 
kodukindlustus
Reisikindlustus
 
kodukindlustus
Õnnetusjuhtum
 
kodukindlustus
Kodukindlustus
 

Reisikindlustus

Muretuks reisimiseks soovitame teil soetada planeeritavale reisile sobiva kehtivusaja ja kaitseulatusega reisikindlustuse. PZU Reisikindlustus katab ootamatud ja ettenägematud õnnetusjuhtumid või haigestumised välismaal, reisikindlustusega on ka kaetud reisitõrked ja pagas.

Pakume nii lühiajalist reisikindlustust kui ka korduvreisikindlustust ning te saate valida endale sobiva kindlustusperioodi, mis võib ulatuda ühest päevast kuni ühe aastani.

Kindlustuskaitse ulatus ja kindlustuspiirkond valige alati vastavalt reisi sihtkohale ja iseloomule.

Kindlustuspiirkonnad:

 • Põhjamaad, Läti ja Leedu
 • Euroopa va Egiptus, Türgi
 • Euroopa sh Egiptus, Türgi
 • Kogu maailm va Austraalia, Kanada, USA
 • Kogu maailm sh Austraalia, Kanada, USA
 • Venemaa
 • Valgevene
 • Ukraina

Kindlustuskaitsed:

 • Meditsiiniabi kindlustuskaitse alusel hüvitatakse kindlustatud isiku ootamatu äge haigestumine, õnnetusjuhtum või surm, sh:
  • ambulatoorse ja/või haiglaravi kulud;
  • uuringute kulud;
  • ravimite ja meditsiiniliste abivahendite ostmiseks tehtud kulud;
  • stomatoloogilise esmaabi kulud kuni 200 €;
  • rasedusega seotud ootamatute tüsistuste kulud kuni 1500 € (enne 28. rasedusnädalat);
  • vigastatud või haigestunud kindlustatud isiku transpordi- ja ööbimiskulud välisriigis;
  • kindlustatud isikut saatva ühe isiku transpordi- (edasi-tagasi sõit) ja ööbimiskulud välisriigis kuni 100 € ööpäevas (kuni 7 ööpäeva eest);
  • matusekulud (v.a peielaud, matustel osalevate isikute reisikulud) ja/või surnukeha või tema tuha transpordikulud Eesti Vabariiki kuni 10 000 € ulatuses;
  • kroonilise haiguse ägenemise ravikulud kuni 1500 €.
 • Pagasikindlustusega saab kindlustada isiklikke riietus- ja tarbeesemeid. Pagasis olevateks hinnalisteks esemeteks loetakse elektroonilisi seadmeid (nt sülearvuti, tahvelarvuti, foto-, video, multimeediatehnika, telefon) ja isikut tõendavaid dokumente (pass, ID-kaart, juhiluba). Samuti on kaetud transpordiettevõtte vastutuse või järelevalve alla antud pagasi hilinemine rohkem kui 4 tundi välisriigis, kuhu kindlustatud isik jääb peatuma vähemalt 48 tunniks; pagasi vargus, rööv, pagasi kaotsiminek või reisil toimunud liiklusõnnetuse tagajärjel kannatada saanud pagasi kahjustumine või hävinemine.
  Pagasi hilinemise korral hüvitatakse vältimatult vajalike esmatarbekaupade (riided, pesemistarbed jms) ostmiseks tehtud põhjendatud otsesed kulud kuni 35 € ööpäevas, kuid mitte rohkem kui 140 € maksimaalselt kahe kindlustusjuhtumi kohta ühe reisi vältel.
  Kindlustushüvitise määramisel arvestatakse kulumit 15% eseme soetamishinnast iga kalendriaasta kohta. Ühe eseme eest makstava kindlustushüvitise suurus on 50% maksimaalselt pagasikindlustuse kindlustussummalt.
  Isikut tõendava dokumendi varguse või röövimise korral hüvitatakse dokumentide vormistamise otsesed kulud Eesti Vabariigis või välisriigis kuni 100 € ulatuses.

Valida saab ka lisakaitsete vahel:

 • Reisitõrkekindlustuse lisakaitse alla kuulub ürituse ärajäämine, erialase organiseeritud koosviibimise, spordivõistluse, kontserdi, teatrietenduse mittetoimumise tõttu reisi ärajäämine või sõidugraafiku muutumisel või reisipaketis ettenähtud transpordi mittetoimimisel juhtunud reisitõrge, mis on tekkinud looduskatastroofi tõttu.
  Samuti kuulub lisariski alla transpordiettevõtte töökatkestuse, streigi või reisipaketis sisalduva teenuse osutaja maksevõimetuse tõttu toimunud reisitõrge. Pane tähele, et eelnev ei sisalda reisikorraldaja või
  -büroo maksevõimetuse tõttu tekkinud reisitõrget.
 • Reisist loobumise lisakaitse kehtib olukorras, kus kindlustatu tühistab oma reisi ükskõik mis põhjusel.
 • Õnnetusjuhtumi lisakaitse – kui kindlustatuga juhtub välismaal viibides õnnetusjuhtum, mille tagajärjeks on kehavigastus, puue või surm, siis makstakse hüvitist kehavigastuse/puude hüvitamise tabeli järgi. Õnnetusjuhtumi lisakaitse kindlustussummaks on 15 000 €.
  Näiteks satute reisil olles liiklusõnnetusse, kus saate randmeluumurru. Hüvitis makstakse kehavigastuse/puude hüvitamise tabeli järgi ning randmeluumurru korral on see 3% kindlustussummast.
 • Vastutuskindlustuse lisakaitse – hüvitatakse kindlustatu või tema lapse (kuni 14 a) poolt reisil eraisikuna kolmandale isikule õigusvastaselt tekitatud isiku- või esemekahju, mille suhtes kindlustatud isikul on tekkinud tsiviilvastutus. Hüvitisepiiriks on 35 000 €.
  Näiteks hüvitatakse kindlustatu poolt tahtmatult kolmandale isikule tekitatud kehavigastusega kaasnevad ravikulud. Samuti hüvitatakse poes riiulil kaubana oleva vaasi maksumus, kui see on kogemata ümber aetud ja purunenud.

Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega.

Täpsema teabe saamiseks helistage PZU klienditeeninduse numbril 1526 või küsige pakkumist 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.

X


Alates 2013. aastast Eestis tegutsev PZU on üks Kesk- ja Ida-Euroopa suurimaid kindlustusgruppe

PZU on usaldusväärne kindlustusgrupp, mis tugineb 200-aasta pikkusele kogemusele. Riiklik ettevõte PZU SA (Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna) asutati 1803. aastal ning see oli esimene kindlustusselts Poolas.

PZU SA on Poola suurim kindlustusselts nii käibe, klientide arvu, müügivõrgu, töötajate kui ka partnerite arvu poolest. Teenused hõlmavad elu- ja kahjukindlustust, pensionivara haldust, investeerimisfonde ja säästmis- ja kogumistooteid.

PZU on üks Kesk- ja Ida-Euroopa suurimaid kindlustusgruppe, mis on lisaks Poolale esindatud Ukrainas, Leedus, Lätis ja Eestis.
Eesti turule sisenes ettevõte 2013. aastal ning omandas 2014. aastal RSA kindlustusgrupi varad Poolas, Lätis, Leedus ja Eestis, millega saavutas turuliidri positsiooni ka Baltikumis.

PZU on 2010. aastast börsiettevõte. 2014. aasta esimeses pooles ulatus PZU Groupi brutopreemiate maht 8,438 miljardi zlotini (2,03 miljardit eurot) ning puhakasum oli 1,72 miljardit zlotti (0,41 miljardit eurot).

Reitinguagentuur Standard & Poor’s hindab pikaajalist PZU krediidi- ja finantstugevust reitinguga A; reitingu väljavaade on stabiilne.

 

Info PZU SA kohta

Põhikirjajärgne kapital 86 352 300 Poola zlotti (umbes 21 miljonit eurot), aktsiakapital 86 352 300 Poola zlotti
Aadress: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA) Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa
Poola registrikood: 526-025-10-49
www.pzu.pl.

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.

PZU Kindlustus sisenes eesti turule 2013 aastal. Ettevõtte eesmärgiks on olla kõige suurema kliendirahuloluga kahjukindlustusselts Eesti turul, tegutsedes laia tootesortimendiga üleriigiliselt enamuses turusegmentides. Kui soovid kuuluda kiiresti areneva rahvusvahelise ettevõtte meeskonda ning oled huvitatud töötamisest kindlustusvaldkonnas, siis saada oma CV ja sooviavaldus e-kirja teel cv[@]pzu.ee. Sinu loal hoiame sinu poolt saadetud info alles, et sobiva töökoha tekkimisel saaksime sinuga ühendust võtta.  

Praktikakohad

Kui oled õpihimuline noor, kes alustamas oma tööalast karjääri ning arvad, et võiksid olla huvitatud töötamisest kindlustusvaldkonnas, tule ja pane end proovile meie müügiosakonnas – pakume sulle võimalust harjutada müügitööd ning testida enda sobivust sellel erialal. Huvi korral võta ühendust meie personaliosakonnaga aadressil cv[@]pzu.ee.

PZU Kindlustus soovib edendada liikluskultuuri ning tegeleb aktiivselt ühiskonna harimisega kahjuennetuse osas

Aastal 2013 alustasime koostööd Laste Liiklusmängukeskusega, kus 3-10 aastased lapsed saavad läbi mängulise liikluslinnaku õppida liikluses hakkama saama. Lisaks toetame ka keskuses läbiviidavaid jalgratturi lubade koolitusi.

Aastatel 2009 - 2010 viisime koostöös Maanteeametiga läbi helkuri kandmise tähtsust meelde tuletava kampaania "Saada sõbrale helkur!"