Kindlustamine

Hindamise kriteeriumid

Peamised kindlustusmakset ja –tingimusi mõjutavad tegurid on garantii tüüp, garantiisumma suurus, garantii objekt, garantiiperioodi pikkus, hinnang ettevõtte finantsseisundile, ettevõtte tegevusala ja ettevõtte kogemus.

Vajalikud dokumendid riskihindamiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks:

  • garantiikindlustuse avaldus;
  • finantsaruanded (bilanss ja kasumiaruanne) – koopiad kahe viimase ning jooksva aasta (3, 6 või 9 kuud) kohta;
  • koopia hanke dokumentidest või (all)töövõtulepingust;
  • üleandmis-vastuvõtmisakti koopia (hoolduse garantiikindlustus);
  • muud kindlustusandja poolt nõutavad dokumendid.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.