Küsi pakkumust

Küsi nõu meie ärikliendinõustajatelt, kelle kontaktid leiad siit.

Ehitusmasinate kindlustuse pakkumuse saamiseks täida palun alloleva ankeedi väljad ja vajuta nuppu “SAADA”.

Kindlustusriski hindamise küsimustikud

 • Üksikobjekt

   KINDLUSTUSVÕTJA:

   KINDLUSTUSKOHT (valige üks vastusevariant)

   kindlustatud ese(med) on kindlustusperioodi vältel kindlal territooriumil, näidake kindlustusterritoorium

   Eesti Vabariik
   Euroopa Liit (k.a Norra ja Šveits)
   Baltimaad
   Eesti Vabariik ja Skandinaavia
   Muu

   kindlustatud ese paikneb kindlustusperioodi vältel ühel kindlal aadressi (näit. ettevõtte territoorium, ehitusplats)

   KAHJUSTATISTIKA

   Kas kindlustusvõtjal on toimunud varasemaid kahjusid viimasel 3 aastal

   Jah
   Ei

   KINDLUSTATUD ESE

   Omavastutuse tüüp ja suurus

   Fikseeritud
   640
   1600
   3200
   muu
   Protsentuaalne

   Soodustatud isik

   valvetingimused töövälisel ajal (valige üks vastusevariant)

   hoiukoha territoorium on tarastatud ja valvatud (füüsiline ja/ või elektrooniline valve)
   hoiukoht on valvatud (füüsiline ja/ või elektrooniline valve)
   muu valve
   hoiukoht on valvamata

 • Masinapark

   KINDLUSTUSVÕTJA:

   KINDLUSTUSKOHT (valige üks vastusevariant)

   kindlustatud ese(med) on kindlustusperioodi vältel kindlal territooriumil, näidake kindlustusterritoorium
   Eesti Vabariik
   Euroopa Liit (k.a Norra ja Šveits)
   Baltimaad
   Eesti Vabariik ja Skandinaavia
   Muu
   kindlustatud ese paikneb kindlustusperioodi vältel ühel kindlal aadressi (näit. ettevõtte territoorium, ehitusplats)

   KAHJUSTATISTIKA

   Kas kindlustusvõtjal on toimunud varasemaid kahjusid viimasel 3 aastal

   Jah
   Ei

   KINDLUSTATUD ESE

   valvetingimused töövälisel ajal (valige üks vastusevariant)
   hoiukoha territoorium on tarastatud ja valvatud (füüsiline ja/ või elektrooniline valve)
   hoiukoht on valvatud (füüsiline ja/ või elektrooniline valve)
   muu valve
   hoiukoht on valvamata

   Omavastutuse tüüp ja suurus

   Fikseeritud
   640
   1600
   3200
   muu
   Protsentuaalne

   Soodustatud isik

   Kindlustatud esemete loetelu:

   1.
   2.
   3.
   4.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.