Küsi pakkumust

Küsi nõu meie ärikliendinõustajatelt, kelle kontaktid leiad siit.

Ehitusmasinate kindlustuse pakkumuse saamiseks täida palun alloleva ankeedi väljad ja vajuta nuppu “SAADA”.

Kindlustusriski hindamise küsimustikud

 • Üksikobjekt

    KINDLUSTUSVÕTJA:

    KINDLUSTUSKOHT (valige üks vastusevariant)

    kindlustatud ese(med) on kindlustusperioodi vältel kindlal territooriumil, näidake kindlustusterritoorium

    Eesti Vabariik
    Euroopa Liit (k.a Norra ja Šveits)
    Baltimaad
    Eesti Vabariik ja Skandinaavia
    Muu

    kindlustatud ese paikneb kindlustusperioodi vältel ühel kindlal aadressi (näit. ettevõtte territoorium, ehitusplats)

    KAHJUSTATISTIKA

    Kas kindlustusvõtjal on toimunud varasemaid kahjusid viimasel 3 aastal

    Jah
    Ei

    KINDLUSTATUD ESE

    Omavastutuse tüüp ja suurus

    Fikseeritud
    640
    1600
    3200
    muu
    Protsentuaalne

    Soodustatud isik

    valvetingimused töövälisel ajal (valige üks vastusevariant)

    hoiukoha territoorium on tarastatud ja valvatud (füüsiline ja/ või elektrooniline valve)
    hoiukoht on valvatud (füüsiline ja/ või elektrooniline valve)
    muu valve
    hoiukoht on valvamata

  • Masinapark

     KINDLUSTUSVÕTJA:

     KINDLUSTUSKOHT (valige üks vastusevariant)

     kindlustatud ese(med) on kindlustusperioodi vältel kindlal territooriumil, näidake kindlustusterritoorium
     Eesti Vabariik
     Euroopa Liit (k.a Norra ja Šveits)
     Baltimaad
     Eesti Vabariik ja Skandinaavia
     Muu
     kindlustatud ese paikneb kindlustusperioodi vältel ühel kindlal aadressi (näit. ettevõtte territoorium, ehitusplats)

     KAHJUSTATISTIKA

     Kas kindlustusvõtjal on toimunud varasemaid kahjusid viimasel 3 aastal

     Jah
     Ei

     KINDLUSTATUD ESE

     valvetingimused töövälisel ajal (valige üks vastusevariant)
     hoiukoha territoorium on tarastatud ja valvatud (füüsiline ja/ või elektrooniline valve)
     hoiukoht on valvatud (füüsiline ja/ või elektrooniline valve)
     muu valve
     hoiukoht on valvamata

     Omavastutuse tüüp ja suurus

     Fikseeritud
     640
     1600
     3200
     muu
     Protsentuaalne

     Soodustatud isik

     Kindlustatud esemete loetelu:

     1.
     2.
     3.
     4.

   PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.