Küsi pakkumust

Küsi nõu meie ärikliendinõustajatelt, kelle kontaktid leiad siit.

Transpordiettevõtte kindlustuse pakkumuse saamiseks täida palun alloleva ankeedi väljad ja vajuta nuppu “SAADA”.

 • Ekspedeerija vastutuskindlustus

   Kindlustusvõtja:

   Kindlustatud isikud

   Kindlustusperiood

   Nimetage milliste ekspedeerimist reguleerivate tingimuste alusel te töötate

   Kas Te töötate lepingulise vedajana või võtate vastutuse ainult vahendajana (kui mõlemad, siis näidake osakaal)?

   Alltöövõtjad

   Kui suures osas kasutate tegelikke vedajaid?
   Kui suures osas kasutate teisi ekspedeerijaid?
   Kui suur osa Teie ärist tuleb läbi otseklientide?

   Veoste kirjeldus

   Tavakaup
   Elektroonika (arvutid, mobiiltelefonid jms)
   Rõivad ja jalatsid
   Mööbel
   Puistekaup (kuivkaup)
   Vedellast sh kütused jms
   Temperatuuriveosed
   Alkohol ja tubakatooted
   Autod
   Kergelt purunevad kaubad (nt klaas)
   Muu (nimetada)
   Konteinervedude osakaal

   Kindlustusterritoorium

   Eestisisesed veosed
   Euroopa Liidu sisesed veosed k.a EFTA
   S.R.Ü.
   Põhja-Ameerika, Austraalia
   Aasia ja Lõuna-Ameerika (kuni/alates sadam)
   Aafrika, Aasia ja Lõuna-Ameerika maismaa
   Muud regioonid (nimetada)

   Transpordiliigid

   Maanteevedu
   Meretransport
   Õhutransport
   Raudteetransport

   Hüvitislimiidid

   Kaubakahju
   Finantskahjud
   Vastutus kolmanda isiku ees
   Kulutused
   Kaubakahju
   Muu

   Käibed

   Ekspedeerimisteenuste käive aastas? Juhul, kui töötate lepingulise vedajana, siis koos veorahaga.
   Eeldatav vedude arv aastas

   Kahjustatistika

   Kahjude arv (5 aastat)
   Kahjude suurus (rahaliselt kokku)
   Suurim kahju (summa, kahju kirjeldus)
   Peamised kahju põhjused

   Kindlustuskaitse

   Ootused kindlustuskaitse osas
   Kas soovite kaitset ka Teie valduses olevatele konteineritele?
   Kas te tegutsete tegeliku vedajana ja soovite kindlustust vedaja vastutusele?
   Kas te tegutsete ka laopidajana ja soovite kindlustust ka laopidamisest tulenevale vastutusele?
   Soovitud omavastutus

   Litsentsid, sertifikaadid, liidud jms

   ISO või muu sertifikaat
   Kuulumine liitudesse
   Muu (nimetada)

   Kas Te olete oma tööprotsessidele ja kahjuennetus tegevusele seadnud kindlad standardid, palun kirjeldage

   Kas Te nõuate oma alltöövõtjatelt vastava tegevusala kindlustuse olemasolu?

   Eelnevad kindlustusandjad

   Muu informatsioon

   Avalduse esitaja

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and
   Terms of Service apply.

 • Vedaja vastutuskindlustus

   Kindlustusvõtja:

   Kindlustatud isikud :

   Kindlustusperiood :

   Veoste kirjeldus

   Tavakaup
   Elektroonika (arvutid, mobiiltelefonid jms)
   Rõivad ja jalatsid
   Mööbel
   Puistekaup (kuivkaup)
   Vedellast sh kütused jms
   Temperatuuriveosed
   Alkohol ja tubakatooted
   Autod
   Kergelt purunevad kaubad (nt klaas)
   Muu (nimetada)
   Konteinervedude osakaal

   Kindlustusterritoorium

   Eestisisesed veosed
   Läti ja Leedu
   Skandinaavia
   Euroopa Liidu sisesed veosed (sh EFTA)
   Euroopa v.a EU ja SRÜ
   Muud regioonid (nimetada)

   Veokid

   Haagised

   Tent
   Metallist kaubaruumiga
   Tsistern
   Temperatuuriseadmega
   Konteinerhaagised, tankkonteinerid
   Kas kasutate ka oma haagiseid?

   Hüvitislimiidid

   Kaubakahju
   Finantskahjud
   Vastutus kolmanda isiku ees
   Kulutused
   Muu

   Käibed

   Veoteenuste käive aastas (eelmise perioodi tegelik / tulevase perioodi prognoos)?
   Eeldatav vedude arv aastas?

   Ekspedeerijad ja kliendid

   Kui suur osa Teie ärist tuleb läbi ekspedeerijate? Nimetage suuremad koostööpartnerid.
   Kui suur osa Teie ärist tuleb läbi otseklientide? Nimetage suuremad kliendid.

   Kahjustatistika

   Kahjude arv (5 aastat)
   Kahjude suurus (rahaliselt kokku)
   Suurim kahju (summa, kahju kirjeldus)
   Peamised kahju põhjused

   Kahjustatistika

   Kahjude arv (5 aastat)
   Kahjude suurus (rahaliselt kokku)
   Suurim kahju (summa, kahju kirjeldus)
   Peamised kahju põhjused

   Kindlustuskaitse

   Ootused kindlustuskaitse osas
   Kas soovite kaitset ka Teie valduses olevatele konteineritele?
   Kas soovite kaitset ka autojuhtide töösõitudel kaasasolevatele isiklikele asjadele?
   Kas te tegutsete ka ekspedeerijana ja soovite kindlustust ka ekspedeerija vastutusele?
   Soovitud omavastutus

   Litsentsid, sertifikaadid, liidud jms

   Veoloa nr ja kehtivus
   ISO või muu sertifikaat
   Kuulumine liitudesse
   Muu (nimetada)
   Kas Te olete oma tööprotsessidele ja kahjuennetus tegevusele seadnud kindlad standardid, palun kirjeldage
   Eelnevad kindlustusandjad

   Muu informatsioon

   Avalduse esitaja

   This site is protected by reCAPTCHA and the Google
   Privacy Policy and
   Terms of Service apply.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.