Küsi pakkumust

Küsi nõu meie ärikliendinõustajatelt, kelle kontaktid leiad siit.

Transpordiettevõtte kindlustuse pakkumuse saamiseks täida palun alloleva ankeedi väljad ja vajuta nuppu “SAADA”.

 • Ekspedeerija vastutuskindlustus

    Kindlustusvõtja:

    Kindlustatud isikud

    Kindlustusperiood

    Nimetage milliste ekspedeerimist reguleerivate tingimuste alusel te töötate

    Kas Te töötate lepingulise vedajana või võtate vastutuse ainult vahendajana (kui mõlemad, siis näidake osakaal)?

    Alltöövõtjad

    Kui suures osas kasutate tegelikke vedajaid?
    Kui suures osas kasutate teisi ekspedeerijaid?
    Kui suur osa Teie ärist tuleb läbi otseklientide?

    Veoste kirjeldus

    Tavakaup
    Elektroonika (arvutid, mobiiltelefonid jms)
    Rõivad ja jalatsid
    Mööbel
    Puistekaup (kuivkaup)
    Vedellast sh kütused jms
    Temperatuuriveosed
    Alkohol ja tubakatooted
    Autod
    Kergelt purunevad kaubad (nt klaas)
    Muu (nimetada)
    Konteinervedude osakaal

    Kindlustusterritoorium

    Eestisisesed veosed
    Euroopa Liidu sisesed veosed k.a EFTA
    S.R.Ü.
    Põhja-Ameerika, Austraalia
    Aasia ja Lõuna-Ameerika (kuni/alates sadam)
    Aafrika, Aasia ja Lõuna-Ameerika maismaa
    Muud regioonid (nimetada)

    Transpordiliigid

    Maanteevedu
    Meretransport
    Õhutransport
    Raudteetransport

    Hüvitislimiidid

    Kaubakahju
    Finantskahjud
    Vastutus kolmanda isiku ees
    Kulutused
    Kaubakahju
    Muu

    Käibed

    Ekspedeerimisteenuste käive aastas? Juhul, kui töötate lepingulise vedajana, siis koos veorahaga.
    Eeldatav vedude arv aastas

    Kahjustatistika

    Kahjude arv (5 aastat)
    Kahjude suurus (rahaliselt kokku)
    Suurim kahju (summa, kahju kirjeldus)
    Peamised kahju põhjused

    Kindlustuskaitse

    Ootused kindlustuskaitse osas
    Kas soovite kaitset ka Teie valduses olevatele konteineritele?
    Kas te tegutsete tegeliku vedajana ja soovite kindlustust vedaja vastutusele?
    Kas te tegutsete ka laopidajana ja soovite kindlustust ka laopidamisest tulenevale vastutusele?
    Soovitud omavastutus

    Litsentsid, sertifikaadid, liidud jms

    ISO või muu sertifikaat
    Kuulumine liitudesse
    Muu (nimetada)

    Kas Te olete oma tööprotsessidele ja kahjuennetus tegevusele seadnud kindlad standardid, palun kirjeldage

    Kas Te nõuate oma alltöövõtjatelt vastava tegevusala kindlustuse olemasolu?

    Eelnevad kindlustusandjad

    Muu informatsioon

    Avalduse esitaja

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google
    Privacy Policy and
    Terms of Service apply.

  • Vedaja vastutuskindlustus

     Kindlustusvõtja:

     Kindlustatud isikud :

     Kindlustusperiood :

     Veoste kirjeldus

     Tavakaup
     Elektroonika (arvutid, mobiiltelefonid jms)
     Rõivad ja jalatsid
     Mööbel
     Puistekaup (kuivkaup)
     Vedellast sh kütused jms
     Temperatuuriveosed
     Alkohol ja tubakatooted
     Autod
     Kergelt purunevad kaubad (nt klaas)
     Muu (nimetada)
     Konteinervedude osakaal

     Kindlustusterritoorium

     Eestisisesed veosed
     Läti ja Leedu
     Skandinaavia
     Euroopa Liidu sisesed veosed (sh EFTA)
     Euroopa v.a EU ja SRÜ
     Muud regioonid (nimetada)

     Veokid

     Haagised

     Tent
     Metallist kaubaruumiga
     Tsistern
     Temperatuuriseadmega
     Konteinerhaagised, tankkonteinerid
     Kas kasutate ka oma haagiseid?

     Hüvitislimiidid

     Kaubakahju
     Finantskahjud
     Vastutus kolmanda isiku ees
     Kulutused
     Muu

     Käibed

     Veoteenuste käive aastas (eelmise perioodi tegelik / tulevase perioodi prognoos)?
     Eeldatav vedude arv aastas?

     Ekspedeerijad ja kliendid

     Kui suur osa Teie ärist tuleb läbi ekspedeerijate? Nimetage suuremad koostööpartnerid.
     Kui suur osa Teie ärist tuleb läbi otseklientide? Nimetage suuremad kliendid.

     Kahjustatistika

     Kahjude arv (5 aastat)
     Kahjude suurus (rahaliselt kokku)
     Suurim kahju (summa, kahju kirjeldus)
     Peamised kahju põhjused

     Kahjustatistika

     Kahjude arv (5 aastat)
     Kahjude suurus (rahaliselt kokku)
     Suurim kahju (summa, kahju kirjeldus)
     Peamised kahju põhjused

     Kindlustuskaitse

     Ootused kindlustuskaitse osas
     Kas soovite kaitset ka Teie valduses olevatele konteineritele?
     Kas soovite kaitset ka autojuhtide töösõitudel kaasasolevatele isiklikele asjadele?
     Kas te tegutsete ka ekspedeerijana ja soovite kindlustust ka ekspedeerija vastutusele?
     Soovitud omavastutus

     Litsentsid, sertifikaadid, liidud jms

     Veoloa nr ja kehtivus
     ISO või muu sertifikaat
     Kuulumine liitudesse
     Muu (nimetada)
     Kas Te olete oma tööprotsessidele ja kahjuennetus tegevusele seadnud kindlad standardid, palun kirjeldage
     Eelnevad kindlustusandjad

     Muu informatsioon

     Avalduse esitaja

     This site is protected by reCAPTCHA and the Google
     Privacy Policy and
     Terms of Service apply.

   PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.