PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

E-arve nõuded

PZU Kindlustusele esitatavad kahjuhüvitise e-arved peavad vastama Eesti e-arve kirjelduse versioonile 1.2, mis on avaldatud Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) veebilehel.

Kahjuhüvitise e-arve esitamisel PZU Kindlustusele tuleb järgida allpool toodud täiendavaid nõudeid.

 

Nõuded

Arve esitatakse iga kahjutoimiku kohta eraldi.

 

Spetsiifilised elemendid

Allpool esitatud tabelis on loetletud need e-arve elemendid, mille väärtusi PZU Kindlustus kasutab e-arve menetlemisel.

 

Element Tüüp Kohustuslik Kirjeldus
..//SellerParty/Name NormalTextType Jah Arve väljastaja nimi
..//SellerParty/RegNumber RegType Jah Arve väljastaja äriregistri kood
..//InvoiceInformation/Type xs:NMTOKEN

DEB / CRE

Jah Arve tüüp
..//InvoiceInformation/InvoiceNumber NormalTextType Jah Arve number
..//InvoiceInformation/InvoiceDate DateType Jah Arve kuupäev
..//InvoiceInformation/DueDate DateType Jah Arve maksepäev
..//InvoiceInformation/Extension ExtensionRecord Jah <Extension extensionId=”ClaItemNo”>

<InformationName>Kahju ID</InformationName>

<InformationContent>Garantiikirjal esitatud tunnuse väärtus</InformationContent>

</Extension>

..//PaymentInfo/Currency CurrencyType Jah Kolmetäheline valuuta kood
..//PaymentInfo/PaymentDescription PaymentDescription Type Jah Maksekorralduse kirjeldus
..//PaymentInfo/PaymentRefId ReferenceType Ei Maksekorralduse viitenumber
..//PaymentInfo/Payable YesNoType Jah Juhib arve maksmist.

YES – arve kuulub tasumisele

NO – arve ei kuulu tasumisele

..//PaymentInfo/PaymentTotalSum Decimal2Fraction

DigitsType

Jah Kahjuhüvitise summa
..//PaymentInfo/PayToAccount AccountType Jah Pangakonto, millele makstakse kahjuhüvitis
..//PaymentInfo/PayToName NormalTextType Jah Pangakonto omaniku nimi maksekorralduse jaoks

 

E-arve näidis

   <Invoice regNumber="12831829" invoiceId="48">
      <InvoiceParties>
         <SellerParty>
            <UniqueCode>10283692</UniqueCode>k
            <Name>Auto-Bon AC AS</Name>
            <RegNumber>10283692</RegNumber>
            <VATRegNumber>EE100153378</VATRegNumber>
         </SellerParty>
         <BuyerParty>
            <Name>AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaal</Name>
            <RegNumber>12831829</RegNumber>
         </BuyerParty>
      </InvoiceParties>
      <InvoiceInformation>
         <Type type="DEB"/>
         <DocumentName>Arve</DocumentName>
         <InvoiceNumber>3497274</InvoiceNumber>
         <PaymentReferenceNumber>004741434972742</PaymentReferenceNumber>
         <InvoiceDate>2021-08-25</InvoiceDate>
         <DueDate>2021-09-01</DueDate>
         <Extension extensionId="ClaItemNo">
                    <InformationName>Kahju ID</InformationName>
            <InformationContent>1321797</InformationContent>
         </Extension>
      </InvoiceInformation>
      <InvoiceSumGroup>
         <InvoiceSum>100.00</InvoiceSum>
         <VAT vatId="TAX">
            <SumBeforeVAT>80.00</SumBeforeVAT>
            <VATRate>20.0000</VATRate>
            <VATSum>20.00</VATSum>
            <Currency>EUR</Currency>
            <SumAfterVAT>100.00</SumAfterVAT>
         </VAT>
         <TotalVATSum>20.00</TotalVATSum>
         <TotalSum>100.00</TotalSum>
         <Currency>EUR</Currency>
      </InvoiceSumGroup>
      <InvoiceItem>
         <InvoiceItemGroup>
            <ItemEntry>
               <Description>Remont</Description>
               <ItemSum>80.00</ItemSum>
               <VAT>
                  <SumBeforeVAT>80.00</SumBeforeVAT>
                  <VATRate>20.00</VATRate>
                  <VATSum>20.00</VATSum>
                  <Currency>EUR</Currency>
               </VAT>
               <ItemTotal>100.00</ItemTotal>
            </ItemEntry>
         </InvoiceItemGroup>
      </InvoiceItem>
      <PaymentInfo>
         <Currency>EUR</Currency>
         <PaymentRefId>004741434972742</PaymentRefId>
         <PaymentDescription>Arve nr 3497274</PaymentDescription>
         <Payable>YES</Payable>
         <PaymentTotalSum>100.00</PaymentTotalSum>
         <PayerName>AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal</PayerName>
         <PaymentId>48</PaymentId>
         <PayToAccount>EE422200221001123040</PayToAccount>
         <PayToName>AB “Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal</PayToName>
      </PaymentInfo>
   </Invoice>

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.