PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Ekspedeerija vastutuskindlustus

Kindlustuse sooviavalduses küsitud informatsioon on vajalik PZU poolseks riskihindamiseks. Kindlustusvõtja poolt esitatud sooviavaldus saab kindlustuslepingu sõlmimisel selle lahutamatuks osaks. Kindlustusvõtja kinnitab, et kõik avalduses toodud andmed on tõesed.

  Kindlustusvõtja:

  Kindlustatud isikud

  Kindlustusperiood

  Nimetage milliste ekspedeerimist reguleerivate tingimuste alusel te töötate

  Kas Te töötate lepingulise vedajana või võtate vastutuse ainult vahendajana (kui mõlemad, siis näidake osakaal)?

  Alltöövõtjad

  Kui suures osas kasutate tegelikke vedajaid?

  Kui suures osas kasutate teisi ekspedeerijaid?

  Kui suur osa Teie ärist tuleb läbi otseklientide?

  Veoste kirjeldus

  Tavakaup

  Elektroonika (arvutid, mobiiltelefonid jms)

  Rõivad ja jalatsid

  Mööbel

  Puistekaup (kuivkaup)

  Vedellast sh kütused jms

  Temperatuuriveosed

  Alkohol ja tubakatooted

  Autod

  Kergelt purunevad kaubad (nt klaas)

  Muu (nimetada)

  Konteinervedude osakaal

  Kindlustusterritoorium

  Eestisisesed veosed

  Euroopa Liidu sisesed veosed k.a EFTA

  S.R.Ü.

  Põhja-Ameerika, Austraalia

  Aasia ja Lõuna-Ameerika (kuni/alates sadam)

  Aafrika, Aasia ja Lõuna-Ameerika maismaa

  Muud regioonid (nimetada)

  Transpordiliigid

  Maanteevedu

  Meretransport

  Õhutransport

  Raudteetransport

  Hüvitislimiidid

  Kaubakahju

  Finantskahjud

  Vastutus kolmanda isiku ees

  Kulutused

  Kaubakahju

  Muu

  Käibed

  Ekspedeerimisteenuste käive aastas? Juhul, kui töötate lepingulise vedajana, siis koos veorahaga.

  Eeldatav vedude arv aastas

  Kahjustatistika

  Kahjude arv (5 aastat)

  Kahjude suurus (rahaliselt kokku)

  Suurim kahju (summa, kahju kirjeldus)

  Peamised kahju põhjused

  Kindlustuskaitse

  Ootused kindlustuskaitse osas

  Kas soovite kaitset ka Teie valduses olevatele konteineritele?

  Kas te tegutsete tegeliku vedajana ja soovite kindlustust vedaja vastutusele?

  Kas te tegutsete ka laopidajana ja soovite kindlustust ka laopidamisest tulenevale vastutusele?

  Soovitud omavastutus

  Litsentsid, sertifikaadid, liidud jms

  ISO või muu sertifikaat

  Kuulumine liitudesse

  Muu (nimetada)

  Kas Te olete oma tööprotsessidele ja kahjuennetus tegevusele seadnud kindlad standardid, palun kirjeldage

  Kas Te nõuate oma alltöövõtjatelt vastava tegevusala kindlustuse olemasolu?

  Eelnevad kindlustusandjad

  Muu informatsioon

  Avalduse esitaja

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.