PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Klaasitäkke paranduse kampaania tingimused

PZU Kindlustus kingib uued kojamehed 100-le esimesele PZU kaskokindlustuse kliendile, kes teostavad täkkeparanduse Carglassis

Kampaania tingimused:
 1. Kampaaniat korraldab ja viib läbi AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (edaspidi PZU Kindlustus ja/või kampaania Korraldaja), Pärnu mnt 141, Tallinn 11314.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaania kestab ajavahemikus 9.10-30.11.2023.
 4. Kampaanias ei või osaleda PZU Kindlustuse töötajad ega nende pereliikmed.
 5. Kampaania kingituseks on uued kojamehed Carglassi esindusest.
 6. Kampaanias osalemiseks peab olema PZU Kindlustuse kaskokindlustuse klient ja klaasikahju juhtumi raames tellima Carglassi esinduses klaasitäkke paranduse teenuse.
 7. Kampaania käigus kingitakse kuni 100 komplekti kojamehi.
 8. Kingitust ei vahetata ümber rahaks ega asendata mõne muu esemega.
 9. Kingituse üleandmine toimub kliendi poolt valitud Carglassi esinduses koos klaasitäkke paranduse teostamisega.
 10. Kampaania korraldaja ei vastuta kampaania võitjale üle antud kingituse kasutamisest tekkinud kahjude eest. Samuti ei vastuta kampaania korraldaja kampaania võitjale üle antud kingituse kasutamisest kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
 11. Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania korraldaja teavitab sellest kampaania korraldaja Facebooki lehel ja kodulehel pzu.ee
 12. Kampaanias osalemisega loetakse, et osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania raames. Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania korraldaja õigusaktides sätestatust ja PZU privaatsuspoliitikast (veebis kättesaadav: https://pzu.ee/isikuandmete-tootlemine/)
 13. Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 14. Kingituse väljastamisega kaasnevad riiklikud maksud tasub kampaania korraldaja.
 15. Lisainfo saamiseks palume pöörduda PZU Kindlustuse poole e-posti teel aadressil info@pzu.ee.
 16. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil Pärnu mnt 141, Tallinn või e-posti aadressil info@pzu.ee. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused seitsme tööpäeva jooksul alates nende saamisest.

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.