PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

E-poes kindlustustooted tavahinnast kuni 15% soodsamad!

PZU reisikindlustuse kampaania tingimused

Klient, kes sõlmib kampaania perioodil PZU reisikindlustuse lepingu, saab kaasa lisakaitse, mis katab ka looduskatastroofist põhjustatud kulud.

Kampaaniapakkumine kehtib reisikindlustuse lepingutele, mis on sõlmitud vahemikus 01.02.2020-31.03.2020 kaasa arvatud.

Kampaaniapakkumise tingimused

 1. Kampaaniat korraldab ja viib läbi AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (edaspidi PZU Kindlustus ja/või kampaania korraldaja).
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud.
 3. Kampaaniapakkumine kehtib PZU Kindlustuse reisikindlustuse lepingutele, millele kohalduvad PZU Kindlustuse reisikindlustuse tingimused nr 761 (tingimused on kättesaadavad veebiaadressil www.pzu.ee/reisikindlustus/tingimused). Kampaania ei laiene PZU Kindlustuse poolt sõlmitavatele reisikindlustuste lepingutele, millele ei kohaldu PZU Kindlustuse reisikindlustuse tingimused nr 761.
 4. Kampaania raames sõlmitud reisikindlustuse lepingu kindlustusperioodi pikkus ja kehtivusaja algus ei ole olulised: juhul, kui kindlustusleping on sõlmitud kampaania ajal, võib kindlustusperiood alata ka pärast kampaania lõppu.
 5. Kõikide käesoleva kampaania raames sõlmitud PZU Kindlustuse reisikindlustuse lepingute alusel hüvitatakse looduskatastroofist, mis kindlustuslepingu sõlmimise hetkel oli ootamatu ja ettenägematu, põhjustatud kindlustusjuhtumid vastavalt valitud kindlustuskaitsetele ja –summadele.
  Kui looduskatastroofi tõttu tekib kindlustatule kahju, kuid kindlustuslepingus puudub vastav kindlustuskaitse (näiteks meditsiiniabi, reisitõrkekindlustus, pagasikindlustus), ei kuulu tekkinud kahju hüvitamisele.
  Poliisile peab olema trükitud järgnev eritingimus: Erinevalt kindlustustingimustes sätestatule hüvitatakse looduskatatroofist, mis kindlustuslepingu sõlmimise hetkel oli ootamatu ja ettenägematu, põhjustatud kindlustusjuhtumid vastavalt valitud kindlustuskaitsetele ja –summadele.
 6. Kampaaniapakkumist ei saa vahetada ümber rahaks või kasutada koos muu kindlustuslepinguga.
 7. Sõlmitud reisikindlustuse lepinguid ei saa kindlustusvõtja ilma mõjuva põhjuseta üles öelda.
 8. Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul, kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania korraldaja teavitab sellest PZU kodulehel aadressil www.pzu.ee.
 9. Isikuandmete töötlemise põhimõtetega PZU Kindlustuses on võimalik tutvuda PZU kodulehel www.pzu.ee/isikuandmete-tootlemine/.
 10. Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 11. Lisainfo saamiseks palume pöörduda PZU Kindlustuse poole e-posti teel aadressil info@pzu.ee.
 12. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil Pärnu mnt 141 või e-posti aadressil info@pzu.ee. Kampaania korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused 14 päeva jooksul alates nende saamisest.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.