PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

E-poes kindlustustooted kuni 15% soodsamad!

Reisikindlustuse kampaania tingimused

Klient, kes sõlmib kampaania perioodil PZU reisikindlustuse lepingu, saab 300 euro väärtuses kaasa tasuta pagasikindlustuse lisakaitse.
Kampaaniapakkumine kehtib kindlustus-poliisidele, mis on väljastatud vahemikus 01.10 – 17.11.2019 kaasa arvatud.

Kampaaniapakkumise tingimused
1. Kampaaniat korraldab ja viib läbi AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (edaspidi PZU Kindlustus ja/või kampaania korraldaja).
2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud.
3. Kampaaniapakkumine kehtib PZU Kindlustuse reisikindlustuse lepingutele (poliisidele), mis on sõlmitud PZU Kindlustuse reisikindlustuse tingimuste nr 761 alusel (tingimused on kättesaadavad veebiaadressil www.pzu.ee/reisikindlustus/tingimused) kampaania perioodi jooksul. Kampaania ei laiene teiste PZU Kindlustuse poolt pakutavate reisikindlustuste tingimuste alusel sõlmitud lepingutele (poliisidele).
4. Reisikindlustuse perioodi pikkus ja kehtivusaja algus ei ole olulised – kindlustusperiood võib alata ka pärast kampaaniaperioodi lõppu.
5. Kõikide käesoleva kampaania raames PZU Kindlustuse reisikindlustuse tingimuste nr 761 alusel sõlmitud lepingutega on tasuta kaasas pagasikindlustus 300 euro väärtuses (PZU reisikindlustuse tingimuste nr 761 punktis 5 nimetatud kindlustustoode). Poliisil peab olema märgitud pagasi-kindlustuse risk, kuid kindlustusmakset selles ulatuses kaitse eest ei küsita.
6. Punktis 5 nimetatud kindlustustoodet ei ole võimalik asendada mõne teise PZU Kindlustuse poolt pakutava kindlustustootega ega vahetada ümber rahaks.
7. Kampaaniapakkumine kehtib ka suurema pagasikindlustuse hüvitislimiidi valiku korral – 300 euro väärtuses on pagasikaitse kliendile tasuta.
8. Sõlmitud reisikindlustuse lepinguid ei saa kindlustusvõtja ilma mõjuva põhjuseta üles öelda.
9. Kampaania korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania korraldaja teavitab sellest PZU kodulehel aadressil www.pzu.ee.
10. Isikuandmete töötlemise põhimõtetega PZU Kindlustuses on võimalik tutvuda PZU kodulehel https://pzu.ee/isikuandmete-tootlemine/.
11. Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
12. Lisainfo saamiseks palume pöörduda PZU Kindlustuse poole e-posti teel aadressil info@pzu.ee.
13. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil Pärnu mnt 141 või e-posti aadressil info@pzu.ee. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused seitsme tööpäeva jooksul alates nende saamisest.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.