info

Info:
+372 622 4599

Vastutuskindlustuse sooviavaldus

Kindlustusvõtja:

Kindlustatud isikud

Tegevusala ja/või tooted

Kindlustuskaitse

Kinnistu valdaja/haldaja vastutus
Tegevuse vastutus
Tootjavastutus
Tööandja vastutus
Soovitud nõuete hüvitispiir (EUR)
Soovitud omavastutus (EUR)
Soovitud kehtivuspiirkond
Soovitud kindlustusperiood

Kindlustuskaitse

Eelmise majandusaasta käive (EUR)
Järgmise majandusaasta käibe prognoos (EUR)
Töötajate arv
Kas on toimunud kahjujuhtumeid?

Kindlustuslepingu vahendaja

Kindlustustellimuse esitaja

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.