PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Vedaja vastutus

Kindlustuse sooviavalduses küsitud informatsioon on vajalik PZU* poolseks riskihindamiseks. Kindlustusvõtja poolt esitatud sooviavaldus saab kindlustuslepingu sõlmimisel selle lahutamatuks osaks. Kindlustusvõtja kinnitab, et kõik avalduses toodud andmed on tõesed.

  Kindlustusvõtja:

  Kindlustatud isikud :

  Kindlustusperiood :

  Veoste kirjeldus

  Tavakaup

  Elektroonika (arvutid, mobiiltelefonid jms)

  Rõivad ja jalatsid

  Mööbel

  Puistekaup (kuivkaup)

  Vedellast sh kütused jms

  Temperatuuriveosed

  Alkohol ja tubakatooted

  Autod

  Kergelt purunevad kaubad (nt klaas)

  Muu (nimetada)

  Konteinervedude osakaal

  Kindlustusterritoorium

  Eestisisesed veosed

  Läti ja Leedu

  Skandinaavia

  Euroopa Liidu sisesed veosed (sh EFTA)

  Euroopa v.a EU ja SRÜ

  Muud regioonid (nimetada)

  Veokid

  Haagised

  Tent

  Metallist kaubaruumiga

  Tsistern

  Temperatuuriseadmega

  Konteinerhaagised, tankkonteinerid

  Kas kasutate ka oma haagiseid?

  Hüvitislimiidid

  Kaubakahju

  Finantskahjud

  Vastutus kolmanda isiku ees

  Kulutused

  Muu

  Käibed

  Veoteenuste käive aastas (eelmise perioodi tegelik / tulevase perioodi prognoos)?

  Eeldatav vedude arv aastas?

  Ekspedeerijad ja kliendid

  Kui suur osa Teie ärist tuleb läbi ekspedeerijate? Nimetage suuremad koostööpartnerid.

  Kui suur osa Teie ärist tuleb läbi otseklientide? Nimetage suuremad kliendid.

  Kahjustatistika

  Kahjude arv (5 aastat)

  Kahjude suurus (rahaliselt kokku)

  Suurim kahju (summa, kahju kirjeldus)

  Peamised kahju põhjused

  Kahjustatistika

  Kahjude arv (5 aastat)

  Kahjude suurus (rahaliselt kokku)

  Suurim kahju (summa, kahju kirjeldus)

  Peamised kahju põhjused

  Kindlustuskaitse

  Ootused kindlustuskaitse osas

  Kas soovite kaitset ka Teie valduses olevatele konteineritele?

  Kas soovite kaitset ka autojuhtide töösõitudel kaasasolevatele isiklikele asjadele?

  Kas te tegutsete ka ekspedeerijana ja soovite kindlustust ka ekspedeerija vastutusele?

  Soovitud omavastutus

  Litsentsid, sertifikaadid, liidud jms

  Veoloa nr ja kehtivus

  ISO või muu sertifikaat

  Kuulumine liitudesse

  Muu (nimetada)

  Kas Te olete oma tööprotsessidele ja kahjuennetus tegevusele seadnud kindlad standardid, palun kirjeldage

  Eelnevad kindlustusandjad

  Muu informatsioon

  Avalduse esitaja

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google
  Privacy Policy and
  Terms of Service apply.

  PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.