PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Aasta 2019 kindlustuses: suurõnnetused, reisitõrked ning muutuvast kliimast tingitud tormid

2019. aastal registreeris PZU 33 338 kahjujuhtumit ning hüvitas klientidele tekkinud kahju ligikaudu 33,3 miljoni euro ulatuses. Suurimad kahjujuhtumid tulid endiselt liiklusest, kuid kindlustaja sõnul on üha märgatavam roll ka muutunud ilmastikul, millega kaasnevad tormituuled tekitavad märkimisväärseid kahjusid hoonetele.

PZU Kindlustuse kahjukäsitluse juhi Urmas Saare sõnul kirjeldavad möödunud aastat lisaks tavapärastele sõidukitega seotud kahjudele ka ilmastiku muutusest tingitud kahjud hoonetele ning üha sagedasemad reisitõrked.

„Tõepoolest saame varakahjudest rääkides kinnitada, et kliima on muutumas: lumi on asendunud vihma ja rohkete tormituultega, mis on hoonetele ja muule varale omajagu kahju teinud ning kasvatanud läbi hoone konstruktsioonide tunginud veest põhjustatud veekahjustuste sagedust,“ ütles Saar.

Positiivsest küljest saab välja tuua inimeste kasvanud ettevaatlikkuse reisimisel, sest olgugi, et reisitakse üha rohkem, on meditsiiniabi juhtumite arv püsinud varasemate aastate tasemel. Küll aga on sagenenud pagasikahjud – pagas saab kas kahjustada, hilineb sihtkohta või kaob sootuks. „Siiski on endiselt sagedaseim reisikindlustuse kahjuliik reisitõrge, mida tuleb näiteks meditsiiniabi juhtumitega võrreldes kaks korda sagedamini ette,“ selgitas Saar.

Sõidukikahjusid hüvitas PZU nii kasko- kui liikluskindlustuse korras 2019. aastal kokku pea 23,5 miljoni euro ulatuses. „Pigem saame tänase seisuga väita, et lumevaene talve algus on liikluskahjusid vähendanud. Samas ei tasu veel liigselt rõõmustada, sest esimene lumi tuleb alati üllatusena – saabugu ta siis novembris, veebruaris või aprillis,“ ütles Saar. Ühtlasi näitavad varasemad aastad, et autoomanikud märkavad paljusid väiksemaid kerevigastusi – mõlke ja kriimustusi – alles esimese kevadpäikese valguses.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.