PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

AMTEL selgitas välja Eesti kvaliteetseimad autovaldkonnas tegutsevad kindlustusfirmad

Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Eesti Liidu tellimusel teostas teabe- ja konsultatsioonifirma Kantar Emor AMTELi liikmete hulgas uuringu autokindlustusega tegelevatest kindlustusseltsidest.

Hindamiseks esitati avariiremondiga tegelevatele AMTELi liikmetele 10 suuremat autovaldkonnas tegutsevat seltsi ning igaühe kohta tuli viiepallisüsteemis vastata 17 küsimusele.

Uuringu tulemusena tekkis kindlustusseltside kvaliteedipõhine pingerida ning iga seltsi kohta põhjalik materjal, kus on välja toodud nii tugevused, kui ka nõrkused. Igal seltsil on võimalus see materjal AMTEList saada, teha sellest järeldused ning oma teenuste kvaliteeti parandada. AMTELi liikmete poolt parima hinnangu saanud kindlustusseltside puhul hinnati kõrgeimate hinnetega arvete õigeaegset tasumist, tehniliselt põhjendatud lisakalkulatsioonide aktsepteerimist ja garantiikirjade täpsust vahetatud varuosade osas. Enim muret valmistab uuringus osalenutele edetabelis põhiliselt keskmisest kehvemaid kohti saavutanud kindlustusseltside poolt selliste töökodade kasutamine, kes ei ole piisavalt investeerinud kaasaegsete autode kvaliteetse remondi seadmetesse ning kes oma turuhinnast odavamate pakkumistega hoiavad osaliselt kõrvale tööjõumaksude tasumisest. Ja lõpptulemusena kannatavad autoomanikud, kes ei saa auto taastusremondil kvaliteetset tulemust.

AMTELi liikmed hindasid uuringus Eesti parimaks autovaldkonnas tegutsevaks kindlustusseltsiks Swedbank P&C Insurance AS, kellele antakse „AMTELi parim kindlustuspartner 2019“ auhind koos selle aunimetuse kasutamisõigusega. Esikolmikusse tulid veel ERGO Insurance SE ja PZU (Lietuvos Draudimas Eesti filiaal), kes saavad „AMTELi tunnustatud kindlustuspartner 2019“ tiitli koos selle kasutamisõigusega. Kümme hinnatud seltsi jagunesid kolme gruppi – eespool nimetatud esikolmik selgelt parem keskmistest ning need omakorda tuntava vahega viimaseks jäänute grupi ees. AMTEL avaldab seekordse uuringu tulemustest vaid esikolmiku, andes kehvemaid tulemusi näidanutele võimaluse oma nõrkade külgedega tegeleda. AMTEL viib autovaldkonnas tegutsevate kindlustusseltside kvaliteedi hindamist edaspidi läbi regulaarselt kord aastas.

Sulev Narusk, AMTELi juhatuse liige:
„Tuleb tõdeda, et autoomanike ja AMTELi liikmete huvid on selle uuringu taustal täiesti kattuvad. Mõlemad pooled on huvitatud kvaliteetsest lõpptulemusest. Tegelikult peaks see huvitama ka kindlustusseltse, sest kui auto avariiremondi ebarahuldav lõpptulemus on autoomanikule ohtlik ja sõiduki jääkväärtust alandades ka majanduslikult kahjulik, mõjutab see negatiivselt ka kindlustusseltsi mainet, sõltumata sellest, kas selts on kohalik või rahvusvaheline. Sel aastal avaldasime kogu pingereast vaid teistest selgelt parema tulemuse teinud esikolmiku. Nendes seltsides auto kindlustamisel on omanikul väga suur tõenäosus saada auto kvaliteetselt korda.“

PZU sõidukikahjude grupi juhi Jaanus Tanne sõnul on tunnustus meile väga oluline ning me täname nii kliente kui ka kõiki koostööpartnereid.

 

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.