Hea teada

 • Käitumine kahjujuhutumi korral

   Veose vastuvõtmisel vedajalt:

   • Kontrolli veose välist seisundit. Pakendi või kauba välise kahjustuse korral tee vastav märge saatelehele ning võimaluse korral pildista kahjustusi.
   • Kontrolli veose kaubaühikute arvu. Ebatäpsuse korral tee vastav märge saatelehele ning võimaluse korral tee foto.
   • Kui veose välise seisundi ja kaubaühikute kontrollimine pole võimalik, siis tee selle kohta märge saatelehele.
   • Kontrolli konteineri või muu kaubaruumi plommide seisukorda ja nende numbrite vastavust veose saatedokumentidele. Märkuste korral tee vastav sissekanne saatelehele.

   Kauba sisemiste kahjustuste avastamisel:

   • Kirjelda kahjustusi ja nimeta kahjustunud kaubaühikute arv. Saada vedajale kirjalikult koostatud kahjuteade veolepingus ja seda reguleerivates õigusaktides sätestatud tähtaja jooksul.
   • Hoia kaupa võimaluse korral kahju avastamise järgses seisundis ja küsi PZU-lt edasise toimimise juhiseid. Kui veost ei ole võimalik puutumatult säilitada, fikseeri võimalikult täpselt kauba seisund kahju avastamisel (kirjalik akt, fotod jms)

    

   Kahjujuhtumi korral saad nõu ja abi PZU klienditeeninduse numbril 622 4599. Samuti saad kahjust teatada e-posti aadressil lahendus[ät]pzu.ee või veebipõhise teatevormi abil.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.