PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Autoga välismaale: dokumendid kaasa ka Lätti sõites

Autoga välismaale sõites peavad kindlasti kaasas olema juhiluba, auto registritunnistus ja kindlustusdokumendid. Need  on vajalikud ka lähiriikides.

 „Eestis asendab autodokumente juhi ID-kaart, kuid Lätis, Leedus, Soomes või kaugemal sõites peavad kaasas olema juhiluba ja auto registritunnistus. Enamuses EL-i riikides on vaja liikluskindlustuse tavapoliisi, kuid asjaajamise lihtsuse huvides tasub kaasa võtta roheline kaart,“ ütles PZU Kindlustuse kahjukäsitluse osakonna juhataja Jaanus Tanne.

Roheline kaart on kohustuslik Venemaal, Ukrainas, Valgevenes, Šveitsis, Horvaatias ja paljudes teistes riikides. Roheline kaart on trükitud dokument, mille saab liikluskindlustuspoliisiga sõidukile tellida kindlustusettevõttest tasuta ning PZU kliendid saavad teha seda lihtsa veebivormi abil.

Auto või mootorratta juht peab olema sõiduki omanik, kasutaja või vastutav kasutaja ehk siis tema nimi peab olema registritunnistusel. Kui seal sellist kirjet ei ole, siis peab juhil olema notariaalselt kinnitatud volikiri sõiduki kasutamiseks (soovitatavalt inglise keeles).

Suurema kindlustunde annab välismaal sõites kehtiv kaskokindlustus, mis võiks sisaldada tasuta autoabi kogu Euroopas. Venemaal, Ukrainas, Valgevenes kehtivad kindlustusettevõtetel sageli eritingimused, millega on soovitav end kurssi viia.

Kui välismaal toimub kahjujuhtum näiteks PZU kaskokindlustusega sõidukiga, siis abi saamiseks tuleb helistada telefoninumbrile +372 622 4599. PZU Autoabi rakendub juhul, kui autoga edasisõitu takistab ootamatu ja ettenägematu juhtum, näiteks liiklusõnnetus või tehniline rike, teelt väljasõit. Lisaks  olukord, kus auto on jäänud kinni liiva, kütus on otsa saanud, rehv on purunenud, signalisatsioon tõrgub või auto ei käivitu. PZU Autoabi teenus kehtib ainult juhul, kui see on tellitud PZU kontakttelefonilt.

Infot ja nõuandeid liikluskindlustuse kohta välisriikides liiklemiseks leiab Eesti Liikluskindlustuse Fondi veebilehelt: https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tavad/autoga-v%C3%A4lismaale.

Kuigi Euroopa liiklust reguleerivad eeskirjad kattuvad suuresti meie omadega, võivad need riigiti näiteks piirkiiruse ning juhile lubatud organismi alkoholinäitude osas erineda. Euroopa liikluseeskirjadest annab hea ülevaate andmebaas aadressil: http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/index_et.htm ning telefoni saab tõmmata sellel põhinevat äppi GoingAbroad*.

* Euroopa Komisjoni veebisaidil leiduva teabe on esitanud asjaomase riigi ametiasutused ning esitatud andmete ja kõnealuses riigis kehtivate liikluseeskirjade vahelise vastuolu korral on viimased ülimuslikud.

 

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.