PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Brexit – mida tuleks teada kindlustuslepingutest?

Brexit on lõpuks saanud reaalsuseks ja Suurbritannia Euroopa Liidust lahkunud, mis muuhulgas muudab olukorda ka kindlustusturul – seda nii erakliendi kui ka ettevõtete jaoks. Mida tasub UK lahkumist EL-ist silmas pidades jälgida kindlustuslepingute sõlmimisel ja kuidas saavad eraisikud ja ettevõtted tulevikus tagada kindlustuskaitse oma tervisele ja varale?

Erakliendi jaoks on ilmselt kõige olulisem rõhutada seda, et Ühendkuningriigis enam ei kehti Euroopa ravikindlustus. „See tähendab seda, et tulevikus UK-sse reisides peab endale kindlasti sõlmima reisikindlustuse, mis tagaks vältimatu arstiabiga seonduvad kulutused,“ selgitab PZU kahjukäsitluse osakonna juhataja Jaanus Tanne.

Näiteks liikluskindlustusest rääkides tasub Tanne sõnul nii eraisikutel kui ka kaupa transportivatel ettevõtetel  meeles pidada, et nüüdsest tuleb UK-sse sõites kaasa võtta roheline kaart. „Seevastu UK-st pärit sõidukile saab sõlmida piirikindlustuse lepingu, mille pakkujaks on Eesti Liikluskindlustuse Fond. Selleks, et UK-s registreeritud sõiduk saaks Eestisse üldse siseneda, peab sõidukil olema kehtiv roheline kaart või piirikindlustuse leping, mida kontrollib politseiametnik. UK sõidukitele ei tohi sõlmida tarnes sõiduki lepingut,“ täpsustas Tanne.

Muutuvad ka kahjukäsitluse põhimõtted. Näiteks kui Eestis põhjustatakse UK sõidukiga kahju, siis kannatanu saab hüvitise igal juhul ning selle katab kas UK sõiduki kindlustusandja korrespondent Eestis või Eesti Liikluskindlustuse Fond juhul, kui UK kindlustusandjal siin korrespondent puudub või polnud sõidukil liikluskindlustust üldse.

Kui aga Eesti kodanik peaks olema kannatajaks UK-s toimunud liiklusõnnetuses ning selle põhjustajaks oli seal registreeritud sõiduk, saab kannatanu nõuda kahju hüvitamist üksnes UK-s kohapeal ning tegema seda inglise keeles. Samas kui eestlane satub õnnetusse UK-st pärit sõidukiga mõnes kolmandas Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis, saab ta kahju sisse nõuda üksnes selle riigi rohelise kaardi büroolt.

Nii eraisikust kui ka ettevõtjast kindlustusostja peab silmas pidama, et Euroopa Liidu kindlustusterritooriumiga  lepingud enam UK-d ei kata. Enda ja oma vara kaitsmiseks UK territooriumil tuleb kindlustuslepingut sõlmides küsida eraldi UK kaitset. Eriti aktuaalne on see vastutus- ja veosekindlustuse ning transpordiettevõtete vastutuskindlustuse puhul. Enne jaanuari sõlmitud Euroopa Liidu kindlustusterritooriumiga lepingud siiski annavad kindlustuskaitse ka UK-s kuni fikseeritud kindlustusperioodi lõpuni.

„Üldkokkuvõttes on oluline igasuguseid kindlustuslepinguid sõlmides silmas pidada, et UK on nüüdsest kolmas riik. Piiriülest kindlustuskaitset Suurbritannias asuvate riskide suhtes – olgu selleks seal asuv kinnisvara, UK-s registreeritud sõiduk, ettevõte või sellega seotud vastutus ja veos –meie tänasest enam pakkuda ei saa, sest seda võimaldas ju EL-i tagatud kaupade ja teenuste vaba liikumine,“ nentis Tanne.

 

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.