PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Drooniõnnetustest võivad tekkida nii pisikahjud, aga koguni süttida metsapõlengud

Tavakasutajatele mõeldud droonid on järjest odavamad ning seega tekib üha uusi hobipiloote. Kindlustusekspertide sõnul tuleb aga meeles pidada, et drooni lennutamisega kaasnevad ka reaalsed ohud, mille eest piloot on otseselt vastutav.

PZU kodukindlustuse tootejuhi Kristo Õunapuu sõnul pole droonidega seotud suuremaid õnnetusjuhtumeid õnneks veel toimunud, kuid iga lennuga kaasneb risk, et tehnilise rikke või ettevaatamatuse korral võib droon tekitada nii tervisekahjustusi kui varalist kahju. „Hobipiloodid muretsevad sageli drooni enda kahjustamise või kadumise suhtes, hoopis vähem aga selle pärast, et nad võivad ise teistele kahju tekitada,“ ütles Õunapuu rõhutades, et ka kõige kvalifitseerituma droonipiloodi ja parima tehnoloogia puhul on oht, et piloot võib drooni üle kontrolli kaotada ja see võib kedagi või midagi vigastada kontrollimatult lennates või alla kukkudes.

Levinumad on juhtumid, kus allakukkunud droon on tekitanud varalist kahju autole või hoonele. Samas võib kontrollimatu droon näiteks tabada mobiilimasti või elektriliine, kus see võib põhjustada tuhandetesse eurodesse ulatuvat kahju. „Kindlasti tasub hästi valvas olla drooni lennutamisel looduses, eriti põuaperioodil. Droonide akusüsteemid ei kannata alati põrutusi, seega võivad need õnnetuse korral süttida ning põhjustada mastaapse metsatulekahju,“ hoiatab Õunapuu.

Vastavalt seadusele peavad droonid olema registreeritud ning selle piloodid läbima kaugpiloodi pädevuse saamiseks vastava testi. Kindlustusekspertide hinnangul näitab praktika, et droonipilootidel tasuks kaaluda ka vastutuskindlustuse sõlmimist. Vastutuskindlustus on kohustuslik raskemate kui 20-kiloste droonide puhul, kuid siiski soovitatav igas kaalukategoorias droonidele.

Kui õnnetuse korral põhjustab droon kahju teise isiku mistahes varale, võib kahju ulatus ulatuda tuhandetesse eurodesse ning selle peab hüvitama droonipiloot – olgu õnnetuse põhjuseks siis ettevaatamatus või piloodist mitteolenev tehniline rike. „Droon on suurema ohu allikas ja selle käitaja vastutab olenemata süüst. Vastutuskindlustuse olemasolul katab kindlustus selle kahju, mille droon tekitas teise inimese varale,“ rõhutab Õunapuu. Kui drooni käitajal puudub vastutuskindlustus, võib õnnetuses hävinud vara hüvitamise kulu olla nõnda suur, et ühel inimesel on seda raske hüvitada. Õunapuu lisab, et drooniomanikel on võimalik soetada vajalik vastutustkindlustus ka kodukindlustuse lisakaitsena.

 

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.