PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Isikuandmete töötlemine–privaatsuspoliitika muudatused

2016. aasta 14. aprillil kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse, mida hakatakse kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25. maist 2018. 

Eestis hakkab määrus asendama senist isikuandmete kaitse seadust. Kuigi uus määrus on otsekohalduv, annab ta liikmesriikidele võimaluse seda oma siseriiklike rakendusaktidega täpsustada. Eestis luuakse uus isikuandmete kaitse seadus ja selle rakendamise seadus. Hetkel on uus isikuandmete kaitse seadus Riigikogu menetluses (eelnõu (616 SE)).

Tähele tuleks panna, et andmekaitseõiguse põhijooned on ikka samad, mis enne. Kõik tänases Eesti seaduses kajastuvad põhimõtted kehtivad ikka edasi. Kuid uueks läbivaks jooneks on riskipõhine lähenemine, mis tähendab, et mida tundlikum on andmetöötlus, seda rangemaid reegleid peab ettevõte rakendama.

Isikuandmete kaitse üldmäärusele tuginedes on PZU muutnud oma privaatsuspoliitikat, millega saate tutvuda siin.

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.