PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Jaanilõket tuleb põua tõttu teha eriti ettevaatlikult

Suurele põuale esialgu leevendust ei paista ning seetõttu peab läheneval jaanipäeval olema tuletegemisega äärmiselt ettevaatlik. Omal algatusel võib jaanituld teha vaid selleks ettevalmistatud kohtades, kust tuli ei saa edasi levida, teatas PZU Kindlustus (PZU).

 Teatavasti on Päästeamet välja kuulutanud suure tuleohuga aja, nii et metsades on keelatud suitsetamine, grillseadme kasutamine ja lõkke tegemine, seda isegi ettenähtud kohtades. Tuleoht on suur ka mujal kui metsades.

„Igasuguse lahtise tulega peab praegusel kuival ajal ümber käima äärmiselt ettevaatlikult ning sama kehtib jaanitule kohta. Jaanilõke käib pidupäeva juurde, kuid PZU Kindlustus kutsub tänavu üles erilisele ettevaatlikkusele. Kui kahtlete jaanitule ohutuses, siis on parem jätta seekord lõke süütamata, “ ütles PZU varakahjude juht Marge Habakukk.

Jaanilõke tuleb vastavalt Päästeameti soovitustele teha spetsiaalselt ettevalmistatud kohta, kus tulease asetseb kividel või muul mittepõleval pinnasel. Lähimad hooned peavad olema lõkkeasemest vähemalt 15 meetri ja ning mets vähemalt 20 meetri kaugusel. Kindlasti ei tohi tuleaseme ümber olla süttivat materjali. Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega. Kindlasti tuleb jälgida tuule suunda, et sädemed ei süütaks ümbruskonda või suits ei häiriks naabreid.

Lisaks annab PZU rea soovitusi, kuidas ennast ja oma vara kuival ajal tuleõnnetuse eest kaitsta.

  • Grill paigutada hoonetest (ka naabri omadest) võimalikult kaugele ning olla grillimise ajal pidevalt selle juures. Igaks juhuks võiks olla käeulatuses täidetud veeämber. Grilli võib panna tagasi kuuri alles pärast süte kustumist ning grilli jahtumist.
  • Kuuma tuhka ja sütt ei tohi panna plastikämbrisse ning komposteerida võib neid alles pärast jahtumist.
  • Järelevalveta ei tohi jätta küünlaid ja ka õues kasutamiseks mõeldud sääsetõrjeviirukit. On teada juhtum, kus sääsetõrjeviiruk süütas laua ning vaid õigeaegne reageerimine päästis suuremast kahjust.
  • Nagu on Päästeamet märkinud, tuleks võimalusel vältida mootorsõidukiga looduses sõitmist, auto tuleks parkida mittesüttivale pinnasele ja mitte sõita ATV-ga turbasel pinnal. Auto väljalaskesüsteem võib kuiva looduse süüdata ja ATV-ga turbapinnal sõites võib koguneda turbamulla tolm sõiduki summutile ning selle kuumenedes ja tagasi maapinnale kukkudes võib puhkeda tulekahju.

 

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.