PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Hea teada – liikluskindlustus

Siit leheküljelt leiad infot erinevate toimingute ja teemade kohta, mis on seotud liikluskindlustusega.
Lisaks on välja toodud erinevad juhised, kuidas liiklusõnnetuse korral käituda ning kuhu pöörduda.

 • Mida teha sõiduki müügi korral

   Sõiduki müügi korral läheb liikluskindlustuse leping automaatselt üle uuele omanikule või vastutavale kasutajale.  Üleminek toimub hetkel, kui liiklusregistris tehakse vastav kanne, ehk siis ARKis müügi vormistamise ajal. Sõiduk võib olla auto, mootorratas, buss.

   Uuele omanikule või kasutajale lähevad üle kõik lepingust tulenevad õigused ja kohustused, sh kohustus tasuda kindlustusmakse.  See ei sõltu sellest, kas eelmine kindlustusvõtja oli kindlustuskohustusega või muu isik.

   Peale müüki, kui omanik või vastutav kasutaja on liiklusregistris muutunud, siis on leping üle läinud ja eelmisel kindlustusvõtjal ei ole selle lepinguga seoses enam õigusi.

 • Kontaktandmete muutumine

   Kui sul on vahetunud telefoninumber, elukoha aadress või e-posti aadress, siis saad seda lihtsalt ja mugavalt muuta meie iseteeninduses.

 • Liikluskindlustuse kehtivuse kontrollimine

   Eestis registreeritakse kõik liikluskindlustuse lepingud Eesti Liikluskindlustuse Fondi juures. Kui oled sõlminud lepingu e-poes ja sinuni ei ole jõudnud lepinguga seonduvad dokumendid, siis saad sõiduki liikluskindlustuse kehtivust kontrollida siit.

 • Informatsioon seose Ühendkuningriigi lahkumisega Euroopa Liidust (Brexit)

   Liikluskindlustuse lepinguga seotud asjaolud alates 1. jaanuarist 2021

   • Eesti sõidukiga Ühendkuningriiki reisides tuleb kaasa võtta roheline kaart.
   • Ühendkuningriigi sõidukile võib sõlmida piirikindlustuse lepingut, mille pakkujaks on Liikluskindlustuse Fond.
   • Ühendkuningriigi sõiduki Eestisse sisenemiseks peab sõiduki suhtes olema kehtiv roheline kaart või piirikindlustuse leping. Kindlustuslepingu olemasolu kontrollib politseiametnik või abipolitseinik (liikluskindlustuse seadus § 80 lg 1), kindlustuseta sõidukit riiki ei lubata (§ 80 lg 2).
   • Ühendkuningriigi sõiduki suhtes ei tohi sõlmida tarnes sõiduki lepingu (liikluskindlustuse seadus §14 lg 4).

   Liikluskindlustuse kahjuga seotud asjaolud alates 1. jaanuarist 2021

   • Kui Eestis põhjustatakse kahju Ühendkuningriigi sõidukiga, siis saab kannatanu igal juhul hüvitise. Hüvitise maksab kahju põhjustanud Ühendkuningriigi sõiduki kindlustusandja korrespondent Eestis või LKF (kui korrespondenti ei ole määratud või kui sõidukil ei olnud liikluskindlustust).
   • Kui Eesti inimene saab kannatada Ühendkuningriigis toimunud liiklusõnnetuses, mille põhjustas Ühendkuningriigi sõiduk, siis saab kannatanu üldjuhul nõuda kahju hüvitamist üksnes Ühendkuningriigis ja inglise keeles.
   • Kui Eesti inimene saab kannatada muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis toimunud liiklusõnnetuses, mis põhjustati Ühendkuningriigi sõidukiga, siis saab kahju hüvitamist nõuda üksnes kahju toimumiskoha riigi rohelise kaardi büroolt.

 • Käitumine kahjujuhtumi korral

   Tutvu palun kahjujuhtumi käsitlemise protsessiga siin.

   Mõned üldised juhised:

   • Esimese asjana taga alati ohutus inimestele. Kui toimunud juhtumiga kaasnes vigastusi inimestele, siis teata juhtumist kohe päästeametile ja tegutse sealt saadud juhiste järgi.
   • Vargusest, vandalismist või röövimisest teate  esimese asjana teatada politseile ja tegutse sealt saadud juhiste järgi.
   • Jäta meelde või veel parem, märgi üles ja pildista võimalikult palju õnnetuse asjaolusid – teise osalise sõiduki reg nr, õnnetuskoha aadress, tunnistajate andmed jne.
   • Tee kõik mõistlik endast olenev, et tekkinud kahju suuremaks ei läheks – katkine aken kata kilega, liikumisvõimetu auto toimeta turvalisse kohta (remonditöökotta, parklasse, koju).
   • Teata kahjust esimesel võimalusel kindlustusele.

 • Mis on liikluskindlustuse isikukahju?

   Liikluskindlustuse isikukahju tekkimisest saab rääkida olukorras, kus mõni inimene on liiklusõnnetuses viga saanud.

   Täpse definitsiooni järgi on liikluskindlustuse isikukahju juhtumiga tegemist siis, kui kohustusliku liikluskindlustuse lepingu alusel kindlustatud mootorsõiduki liikumise või paiknemise tagajärjel on toimunud liiklusõnnetus, millega kaasnevad inimvigastused. Liikluskindlustuse isikukahjusid käsitletakse liikluskindlustuse seaduse alusel.

 • Millise info ma pean kindlustusele esitama?

   Nõude esitamiseks edasta meile kõik liiklusõnnetusest tingitud tervisekahjustuse ulatust ja iseloomu tõendavad dokumendid, sh:

   • Vabas vormis kirjutatud kahjuavaldus, milles tood välja kõik õnnetusega kaasnevad kahjud ja kulud ning enda arvelduskonto andmed;
   • Haigusloo väljavõtted ja muud seotud meditsiinilised dokumendid (saatekirjad edasisele ravile, sh taastusravile; raviplaanid jm).
   • Töövõimetuslehel viibimise info. Kui sul tekib liiklusõnnetuse tagajärjel ajutine töövõimetus ja sa viibid töövõimetuslehel, soovime teada ka töövõimetuslehel viibimise perioodi. Töövõimetuslehe täpsed andmed saame ise pärida, kuid oluline on, et sa meid töövõimetuslehel viibimisest teavitad.
   • Kui sinu vajadused liiklusõnnetuse tagajärjel suurenevad, näiteks pead ostma või rentima abivahendeid (kargud, ratastool, dušitool, kaldtee jms), siis palume sul vastavast vajadusest teada anda esimesel võimalusel. Kodu kohandamisega kaasnevad kulud (invakäsitoed, tugikõrgendused jms) palume sul eelnevalt meiega kooskõlastada.
   • Kui liiklusõnnetuses said kannatada sinu isiklikud esemed (õnnetuse hetkel seljas olnud riided, jalanõud, käekott vms), siis jäädvusta esemetele tekkinud kahjustused kindlasti fotodele ja ära viska esemeid ära enne, kui kahjukäsitleja on jõudnud kahju tuvastamiseks vajalikud andmed koguda. Iga kahjustada saanud eseme juurde märgi info: mis margi/brändi esemega on tegemist; millal oli ese hinnanguliselt ostetud ja milline oli tema eeldatav ostuväärtus.
   • Kui sul tekib liiklusõnnetuse tagajärjel pikaajaline töövõimetus (püsiv töövõime kaotus), esita meile töövõime hindamise otsus, millega on täpselt tuvastatavad töövõime kaotuse põhjused ja ulatus. Töövõimet hindab Eesti Töötukassa, täpsed juhised töövõime hindamise taotluse esitamiseks leiad Eesti Töötukassa veebilehelt.

   Pane tähele, et täpset loetelu ja juhiseid, milliseid andmeid liikluskindlustuse isikukahju nõude puhul vajame, on keeruline anda. Iga juhtum on individuaalne ning eraldiseisev. Alusta sellest, et kirjeldad esmases kahjuavalduses võimalikult täpselt just sulle tekkinud tervisekahjustusi. Kahjukäsitleja tutvub sinu kirjeldusega ning annab seejärel edasisteks tegevusteks individuaalsed juhised.

 • Keda ma veel teavitama pean?

   Kui liiklusõnnetuse tagajärjel on saanud mõni inimene viga, tuleb vastavalt liiklusseaduse § 168 liiklusõnnetusest teavitada Häirekeskust ning toimida vastavalt sealt saadud juhistele.

 • Osalesin liiklusõnnetuses, aga tervisekahju ilmnes alles hiljem. Kuidas peaksin toimima?

   Osad vigastused ei ole tõepoolest koheselt tuvastatavad ning võivad ilmneda alles hiljem. Ka sel juhul pead tervisekahjustused viivitamatult registreerima lähimas raviasutuses ning neist teavitama ka liikluskahju põhjustamise eest vastutava sõiduki kindlustusandjat. Kui kahju põhjustaja ei ole üheselt teada ja juhtum on politseimenetluses, anna tervisekahjustuste esinemisest teada politseile.

 • Kellele pean kahjunõude esitama, kui pole selge, kes on süüdlane?

   Kahjunõude esitamisega ei pea ootama, kuniks politsei on süüdlase kindlaks teinud. Saad nõude esitada juba varem. Kahjunõue esita sel juhul eeldatava süüdlase kindlustusandjale.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.