PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Kahjujuhtumi käsitlemine

Kui juhtub liiklusõnnetus, on oluline teada, kuidas edasi toimida, et juhtum saaks registreeritud ning kindlustussumma õigel ajal välja makstud. Selleks oleme kokku pannud järgneva info.

Kahjuteate registreerimine

Esimene samm on kahjujuhtumine registreerimine. Selleks palume sul esitada kahjuteade. Saad seda teha siin.

Vajalikud dokumendid ja asjaolude väljaselgitamine

Kahjujuhtumi käsitlemiseks vajame dokumentide koopiaid (sobivad ka telefoniga tehtud fotod). Iseteeninduses kahjuteadet täites või koostööpartneri juures kahju vormistades esita meile palun:

  • välisriigis väljastatud juhiloa koopia;
  • mitme sõidukiga avarii puhul sündmuskohal vormistatud kirjalik akt või muu materjal (fotod/videod).

Meie kontrollime kogu juhtumi kohta esitatud info üle, vajadusel teeme ka sündmuskoha ülevaatuse ning kogume lisateavet. Juhul, kui sa ei saanud sündmuskohal teis(t)e osapool(t)ega süü jagunemises kokkuleppele ja politsei alustas menetlust, teeme vajadusel päringu ka politseisse. Võib juhtuda, et enne oma otsuse koostamist peame ära ootama väärteomenetluse tulemi.

Kui kõik vajalikud dokumendid ja teave on olemas, teeme esimesel võimalusel otsuse ning saadame selle sulle e-kirja teel.

Kahjustunud vara ülevaatamine

Kui sõidukiga saab liigelda, soovitame sul koheselt pöörduda meie remondipartneri poole, kes vaatab sõiduki üle ja fikseerib kahjustused. Meie koostööpartnerite nimistu leiad siit. Kehtiva tehasegarantiiga sõidukiga võib pöörduda margiesindusse.

Kui meie remondipartner on sõiduki üle vaadanud, koostab ta kalkulatsiooni ja edastab selle meile. Kui kaua remondieelarve koostamisele kulub, sõltub vigastuste ulatusest ja remondi keerukusest. Üldjuhul võtab remondieelarve koostamine kuni kaks tööpäeva ja meie kinnitame selle kuni viie tööpäeva jooksul.

Kui sõidukiga ei saa liigelda või see pole ohutu, anna meile sellest kohe teada. Vajadusel vaatab sõiduki sündmuskohal üle meie esindaja ja korraldab sõiduki transpordi remondifirmasse. Hüvitame antud kulu ka juhul, kui korraldad transpordi ise, kuid palume see eelnevalt meiega kindlasti kooskõlastada.

Remondi maksumuse hüvitamine

Hüvitame kahjustunud vara taastamise põhjendatud kulud, tasudes remondi eest otse remondifirmale. Selleks väljastame kalkulatsiooni teinud remondifirmale esmalt garantiikirja. Garantiikirja saadame remondifirmale kohe pärast otsuse tegemist. Selle koopia saadame ka sinule.

Kui remondifirma on saanud remondi tasumise kinnituse ja vajalikud varuosad, lepib ta sinuga ise kokku, millal töödega algust tehakse. Remondile kuluv aeg sõltub selle mahust ja keerukusest.

Remondi maksumuse hüvitamine juriidilisest isikust käibemaksukohustuslasest kannatanule (kliendile)

Juhul, kui kannatanu (isik, kes on vara omanik või kasutaja, kellel on kohustus vara taastada) on juriidilisest isikust käibemaksukohustuslane, väljastame remondifirma kalkulatsiooni alusel garantiikirja vara omanikule (liisinguvara puhul vastutavale kasutajale). Sel juhul arvestatakse vara taastusremondi maksumus ilma käibemaksuta. Selle põhjuseks on asjaolu, et taastusremondi teenuselt tasutav käibemaksu summa (sisendkäibemaks) on tasaarveldatav riigiga, ehk tegemist ei ole kahju osaga.

Pärast remonti esitab remondifirma arve otse kannatanule, kes selle tasub ning esitab omakorda PZU Kindlustusele vabas vormis kahjude hüvitamise taotluse, lisades ka koopia remondiarvest ning maksekorraldusest. Kui vajalikud dokumendid on meieni jõudnud, makstakse hüvitis välja paari tööpäeva jooksul.

Asendusauto

Liikluskindlustuse juhtumi korral pole asendusauto kasutamise võimalust ette nähtud.

Juhul, kui oled PZU Kindlustusega sõlminud kaskokindlustuse lepingu ja paketis on ka asendusauto kasutamine, anna asendusauto kasutamise soovist meile eraldi teada siin.

Kahju hüvitamine juhul, kui vara taastamine ei ole otstarbekas

Kui sinu sõiduk või muu vara sai õnnetuses nii tugevalt kahjustada, et selle taastamine ei ole majanduslikult põhjendatud, siis seda ei taastata ning sulle makstakse välja rahaline hüvitis.

Selleks määrame varale kindlustusjuhtumi eelse ja järgse väärtuse. Hindame konkreetse sõiduki juhtumieelset seisukorda, väärtust mõjutavaid tegureid ning võrdleme analoogsete sõidukite müügipakkumistega Eesti autoturul.

Kui suur hüvitis sulle välja makstakse, sõltub sellest, mis sa avariilise sõidukiga (kahjustunud varaga) edasi plaanid teha. Kui annad selle meile üle, maksame sulle hüvitise, mis on võrdne vara kindlustusjuhtumi eelse väärtusega.  Kui otsustad avariilise sõiduki endale jätta, vähendame hüvitist kindlustusjuhtumi järgse  väärtuse võrra.

Sõiduk või muu kahjustunud vara tuleb sul üle anda samas komplektsuses, nagu see oli siis, kui meie või meie koostööpartner selle üle vaatas. Kui sa sõiduki komplektsust muudad (vahetad veljed, aku, eemaldad audioseadme jne), on meil õigus hüvitist tehtud muudatuste väärtuse võrra vähendada.

Koos sõidukiga pead kindlustusseltsile üle andma ka kõik sõiduki dokumendid, võtmed ja sõiduki komplektsusesse kuuluvad esemed (varuratas, rattavõti jne).

Kuni sõiduki või muu kahjustunud vara üleandmiseni vastutab selle hoidmise ja säilimise eest vara valdaja.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.