PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

E-poes kindlustustooted tavahinnast kuni 15% soodsamad!

Koduabi

  • Annab tasuta ööpäevaringset esmaabi koduga juhtunud ootamatu, äkilise ja ettenägematu õnnetuse korral.
  • Nõustab, kuidas toimunud ootamatu, äkilise ja ettenägematu õnnetuse korral käituda ning võimalusel suurem kahju ära hoida.
  • Vajadusel korraldab avariiteenuse osutaja kohaletuleku sündmuspaika ja kindlustuskoha füüsilise valve kuni kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkinud avade ajutise sulgemiseni, kuid mitte kauem kui 12 tundi.
  • Parandab, katab ja tugevdab ajutiselt kindlustusjuhtumi tagajärjel kindlustatud esemeks olevat ehitist ajutiste vahenditega, et kaitsta vara välistegurite mõju ja kahju suurenemise eest.
  • Veeavarii ja üleujutuse kindlustusjuhtumi korral aitab Koduabi avariid likvideerida. Veeavarii kindlustusjuhtum ei ole torustiku sulatamine külmumise tõttu ega ummistuse likvideerimine.
  • Murdvarguse ja vandalismi kindlustusjuhtumi korral aitab Koduabi luku parandada või vahetada.
  • Kui kindlustusjuhtumi tagajärjel on tekkinud luku rike või võtmed on varastatud, siis Koduabi parandab või vahetab luku.

Koduabi teenus kehtib ainult nendele kindlustusjuhtumitele, mille suhtes kindlustusleping on sõlmitud.

PZU Koduabi teenus laieneb lepingutele, mis on sõlmitud alates 27.06.2017 ja mille suhtes kohalduvad kodukindlustuse tingimused K100/2017 või SEB-K100/2017 ning samuti laieneb ka tingimustele K100/2022 ja SEB-K100/2022.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.