PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Koroonaviirus – mida me kõik peame teadma!

Tänaseks on Hiinast alguse saanud koroonaviirus levinud juba peaaegu üle terve maailma. Jagame täpsemat infot, mida reisile minnes silmas peab pidama.

Meditsiiniabi katab/ei kata:

  • kui piirkonnas ei ole välja kuulutatud epideemiat ja tegemist on n-ö üksikjuhtumiga, siis sõltumata sellest, et on tegemist koroonaviirusega, käsitleme seda kui tavalist haigestumise juhtumit.
  • Kui klient viibib piirkonnas, kus on välja kuulutatud epideemia, siis kohaldub kindlustustingimustes märgitud epideemia välistus. Kui on riiklikult kehtestatud karantiin, siis tõlgendame olukorda epideemiana. Epideemia on nakkushaiguse puhang, mis nõuab ulatuslikku nakkustõrjet (ja selleks on ka karantiin). Kuid kulud diagnoosi määramiseks hüvitatakse igal juhul.

Reisitõrge katab/ei kata:

  • Kui haigestumine ilmneb alles lennujaama turvakontrollis – nt avastatakse palavik ja tervislik seisund ei võimalda seetõttu reisi jätkata, siis juhul, kui tegemist ei ole epideemiaga, kehtib tavapärane reisi katkestamise kindlustuskaitse. Tegemist on kaitse alla kuuluva juhtumiga (kliendil tuleb reis katkestada või edasi lükata tervisest tulenevatel põhjustel). Sellisel juhul hüvitame lisakulud tingimustes kokkulepitud ulatuses.

Kui jäädakse maha lennust seetõttu, et rakendatakse täiendavaid turva- ja tervisekontrolli meetmeid, siis sellisel juhul ei ole tegemist kindlustusjuhtumiga. Palume hetkel varuda sellisteks kontrollideks tavapärasest kauem aega. Vastavalt üldistele välistustele ei kuulu sellisel juhul lennust mahajäämine hüvitamisele.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.