PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Kindlustusekspert selgitab: millal hüvitab kindlustus ärajäänud reisi?

Talve hakul planeerivad paljud pered puhkusereise nii aastalõpu pühadeperioodiks kui ka kevadiseks koolivaheajaks. Reisi pikemalt ette planeerides oleks mõistlik hankida kindlustuskaitse, mis hüvitab reisi tarbeks tehtud kulutused  kui see peaks ära jääma – keegi pole kaitstud õnnetuste või haiguste eest. PZU reisikindlustuse tootejuhi Kristo Õunapuu sõnul tuleb reisikindlustuse ning eelkõige reisitõrke lisakaitse puhul meeles pidada nelja põhimõtet:

  • Reisitõrke kindlustuskaitse algab 72 tundi pärast kindlustusmakse tasumist samas kui reisikindlustuse poliis võib kehtima hakata alles mitme kuu pärast. Tasuma peab ainult perioodi eest, millal reisil viibitakse, mistõttu on igal juhul mõistlikum teha kindlustus juba reisi planeerides, mitte alles vahetult enne väljasõitu.
  • Reisi tõrgeteks on reisi ärajäämine, katkemine ja hilinemine. Reisi ärajäämine on näiteks haigestumine või õnnetusjuhtum, samuti ka varaline kahju (näiteks tulekahju kodus), mis takistab reisile minekut, samuti ka näiteks liiklusõnnetus. Juhul kui mõni eeltoodud õnnetustest juhtub juba reisi ajal, siis on tegu reisi katkemisega. Reisile hilinemine on olukord, kus inimene ei jõua õigeks ajaks reisile, sest transpordivahend ei välju või hilineb ilmastikuolude, tehnilise rikke või näiteks liiklusõnnetuse tõttu.
  • Reisitõrke lisakaitse katab reisi eesmärgiks olnud ürituse ärajäämine – olgu selleks siis erialane konverents, kontsert või spordivõistlus.
  • Reisitõrke lisakaitse katab ka sõidugraafiku muutumise või reisipaketis planeeritud transpordi ärajäämise loodusõnnetuse (maavärin, vulkaan, üleujutus jms) tõttu.

Eriti oluline ongi lisakaitse hankida aegsasti nendel inimestel, kes soovivad kindlustuskaitset ürituse ärajäämisel või sõidugraafiku või –transpordi muutumisel loodusõnnetuse tõttu. Selliste juhtumite eest hüvitise saamiseks tuleks kindlustus osta maksimaalselt 2 päeva pärast esmaste broneeringute tegemist. Maksta tuleb ikkagi vaid reisikuupäevade eest, kuid poliis juba kehtib. Lisakaitse on reisikindlustuse juurde ostetav lisa, millega on inimesel võimalik end kindlustada veel suuremal määral.

Milleks on tarvis vastutus- või riskiohtliku tegevuse kindlustust?

Sõltuvalt reisi liigist tasuks kaaluda ka täiendavaid kindlustusi, mis aitavad siis kui põhjustad tahtmatult kellelegi ise kahju või soovid harrastada riskantsemaid spordialasid.

Vastutuskindlustus – tuleb abiks näiteks siis kui lapsel juhtub hotellis või poes õnnetus, mille käigus miski puruneb, aga ka siis kui ise tahtmatult kellelegi vigastusi või varalist kahju põhjustad. Vastutuskindlustusega juhtumeid tuleb sageli ette ka sportides, kus võid tahtmatult põhjustada kahju teise inimese varale või tervisele. Samas on mõistlik vastutuskindlustuse lisakaitse juurde osta sõltumata reisi iseloomust kuna ootamatuid olukordi, kus kolmandatele osapooletel kahju tekitatakse võib tekkida pea igal pool.

Riskiohtlikke tegevusi kattev kindlustuspoliis – kui reisile minnakse eesmärgiga veeta aktiivsem puhkus sportides või matkates siis oleks mõistlik vormistada täiendav riskiohtlikke tegevusi kattev kindlustuspoliis, sest tavaline reisikindlustus ei pruugi katta sportimise või matkamise käigus saadud vigastusi.

Euroopa ravikindlustuskaartile ei saa alati loota

Lähiriikides reisides jäävad inimesed liialt sageli lootma Euroopa ravikindlustuskaarti peale ning jätavad seetõttu ka reisikindlustuse tegemata. Selline käitumine on parajalt riskantne, sest Euroopa ravikindlustuskaart katab vaid otsesed ravikulud kuid mitte haiglatransporti või ravimeid. Eestis oleme harjunud riikliku raviteenusega, kuid paljudes EU riikides on levinud erahaiglad, mis ravikindlustuskaarti ei aktsepteeri.

Kuidas tõendada kindlustusjuhtumit?

Tõendamaks kindlustusjuhtumit on tarvis säilitada kõik reisiga seotud dokumendid – broneeringud, arved ja maksekviitungid. Kui midagi peaks reisimisel juhtuma pagasiga siis tuleks esimesel võimalusel pöörduda lennufirmasse ning küsida kahju tekkimist kinnitav raport. Kui satud varguse või röövi ohvriks, tuleb pöörduda kohaliku korrakaitseasutuse poole ning esitada kuriteoavaldus ning küsima endale sellest koopiat.

 

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.