PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Milleks täiendav tervisekindlustus tööandjalt, kui riiklik tervisekindlustus on tagatud?

Tööandja tervisekindlustus on saamas oluliseks osaks tööandja pakutavas motivatsioonipaketis. Kuigi Eestis on ravikindlustus riigi poolt tagatud, siis pikkade eriarstijärjekordade tõttu on paljudele inimestele töökoha otsimisel oluliseks lisandväärtuseks tööandja pakutav täiendav tervisekindlustus.  See võimaldab pääseda kiiremini arsti vastuvõtule ning saada tasulisi raviteenuseid, mida haigekassa hüvitab vaid osaliselt või üldse mitte.

Mida annab tööandja tervisekindlustus töötajale?

Tööandja tervisekindlustuse kaitse sõltub kindlustuspakkujast, kuid PZU pakutav tervisekindlustus on ülimalt paindlik.  See võimaldab igal ettevõttel komplekteerida just endale ja oma personalile kõige sobivam toode. Pakett sisaldab ainult ühte kohustuslikku valikut – ambulatoorne ravi. See katab telemeditsiini, psühholoogi-psühhiaatri nõustamist, nahaarsti ülevaatust (sh. sünnimärgid), ülevaatusi rasedusperioodil, erinevaid analüüse-protseduure ning kuni 24 tunni ulatuses päevaravi.

Lisaks ambulatoorsele ravile saab kindlustuskaitsele lisada retseptiravimite hüvitamise, haigla-, taastus- ja hambaravi, töötervishoiukontrolli, profülaktiliste uuringute, vaktsineerimise ja prillide hüvitise ning päevaraha töövõimetusperioodil.

Populaarseimad lisakaitsed on taastusravi ja hambaravi

Töötajad ja tööandjad tunnevad kõige suuremat huvi taastusravi, hambaravi ja profülaktiliste uuringute vastu.

Hambaravihüvitis katab kõik peamised hambaraviteenused ning ühtlasi ka suuhügieeniprotseduure, ortodontilist ravi ning implantaatide ja proteesimisega seotud kulutusi. Õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud vigastuste puhul on ravihüvitis kuni 1000 eurot kindlustusperioodi kohta.

Taastusravi lisakaitsega hüvitatakse arsti poolt määratud ambulatoorse ja statsionaarse taastusravi kulud ning selleks vajalike abivahendite rentimise või soetamise kulu.

Profülaktiliste uuringute lisakaitse võimaldab töötajale ligipääsu vajalikele uuringutele ka ilma otseste meditsiiniliste näidustusteta, aidates seega ennetada erinevaid haigusi ja terviseriske. Näiteks praeguses olukorras hüvitab profülaktiliste uuringute kaitse COVID-19 vabatahtliku testimise kulud.

Haiglaravi lisakaitsega hüvitatakse töötajale kindlustusandjaga eelnevalt kooskõlastatud haiglaravi kulud ning näiteks sünnitusabi ja tasulise perepalati kulu.

Tervisekindlustuse paketi täiendamine päevaraha kaitsega võimaldab töötajal keskenduda kodus enda ravimisele, muretsemata oma sissetulekute pärast. See on eriti oluline erinevate viiruslike haiguste puhul, sest kui inimene saab muretult koju jääda, ei nakata ta ka töökohal oma kolleege. Et inimesed enne täielikku paranemist tagasi tööle ei hakkaks trügima, makstakse päevaraha tingimusel, et töövõimetus kestab vähemalt 3 päeva. Sel perioodil on hüvitis kahekordne poliisil märgitud päevaraha summa.

Mis kasu on tööandjal täiendava tervisekindlustuse võimaldamisest?

Peamine kasutegur on muidugi oma töötajate tervise kaitsmine, võimaldades neile tasuta operatiivset ligipääsu kvaliteetsele erameditsiinile. Näiteks on tööandjad eriti huvitatud kohustusliku töötervishoiukontrolli lisamisest kindlustuspaketti, et nende töötajatel oleks regulaarne ülevaade oma terviseseisundist. Täiendav ligipääs profülaktilistele uuringutele aitab ennetada ja vältida erinevaid terviseprobleeme juba nende algfaasis. Terved ja rahulolevad töötajad on produktiivsemad. Vähem terviseprobleeme tähendab tööandja jaoks ka vähem haigestumisi ning kollektiivi paremat töövõimet.

Samuti hüvitab tervisekindlustus näiteks prillihüvitise ja vaktsineerimise – olgu selleks siis tavaolukorras gripivaktsiin, mida paljud tööandjad oma töötajatele ka juba võimaldavad, või praegusel ajal eeskätt lähetustega seonduvad COVID-19 testimised. Tööandja kulutused hüvitab kindlustus otse tööandjale.

Haigestumise või muu ravivajaduse korral pöördub kindlustatud inimene otse enda valitud tervishoiuteenuse pakkuja poole. Sealjuures ongi tööandja tervisekindlustuse pakett üles ehitatud selliselt, et see ei tekitaks tööandjale lisakoormust – töötaja suhtleb kulude hüvitamise küsimuses otse kindlustusandjaga ning hüvitis kantakse otse töötaja pangaarvele pärast raviarvete esitamist.

Kas täiendav ravikindlustus on tööandjale rahaliselt otstarbekas?

Alates 2018. aasta maist saab iga tööandja panustada erisoodustusmaksuta oma töötajate tervise edendamisesse 100 eurot kvartalis eeldusel, et neid võimalusi pakutakse kõigile töötajatele. Kindlustuskaitset on muidugi võimalik osta ka väiksema või suurema kulu eest ning seda on paljud ettevõtted teinud. Sektorist ja töö iseloomust tulenevalt on iga tööandja puhul kindlustuskatte vajadus ning (potentsiaalsete) töötajate ootused ravikindlustusele erinevad.

Ühtlasi saab tervisekindlustust kombineerida ka ettevõtte sporditoetusega või pakkuda seda alternatiivina. Sporditoetus on olnud traditsiooniliselt paljudes ettevõtetes peamiseks valikuks, kuid viimastel aastatel on trend muutumas. Töötajad eelistavad tihti tervisekindlustust, sest see tagab ligipääsu tasulistele raviteenustele ning kiire vastuvõtu eriarsti juures.

Vaata lähemalt PZU tööandja tervisekindlustuse pakutavaid eeliseid www.pzu.ee/tervisekindlustus.

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.