PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Ohtlikud tooted leiab rahvusvahelisest andmebaasist

Tarbijad saavad nõutele mittevastavate või suisa ohtlike toodetega tutvuda Euroopa Komisjoni hallatavates andmebaasides, mis hõlmavad nii toiduaineid kui ka mänguasju, tehnikaseadmeid ja muid tooteid, teatas PZU Kindlustus.

„Tarbijad on kindlasti märganud ajakirjanduses teateid, et tootjad või maaletoojad kutsuvad vajadusel kaubandusvõrgust tagasi nõuetele mittevastavaid või defektseid tooteid. Kuid e-kaubanduse tormilise arengu tõttu tellitakse kaupu sageli välisriikidest ning seetõttu ei pruugita toote probleemidega kursis olla. Võib ka juhtuda, et toode on ametlikult müügil korjatud, kuid seda proovitakse müüa mõnes internetiportaalis,“ ütles PZU Kindlustuse vastutuskindlustuse tootejuht Argo Argel.

Seetõttu tasub alati uurida, kas soovitud toode vastab nõuetele ning siin on abiks kaks rahvusvahelist andmebaasi. Toidu- ja toitainete ning nendega kokku puutuvate materjalide eest hoiatav andmebaas RASFF on aadressil https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal. Toodete ohutusega seotud häiresüsteemi RAPEX leiab aadressilt: https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm. Nimekirjast leiab nii erinevaid elektriseadmeid, ehitusmaterjale, mänguasju, laste turvatoole ja teisi tooteid.

Aastal 2016 ilmus RAPEX-i süsteemi 2044 teadet ning kõige rohkem (31%) laekus neid muude toodete – näiteks kosmeetika, juveelitooted, valgusseadmed – kategoorias. Järgnesid mänguasjad (26%) ning mootorsõidukid (18%). Kõige rohkem (25%) oli tegu vigastusriskiga.

„Ka Eestis on kindlustused puutunud kokku juhtumitega, kus drooni või tasakaaluliikuri aku on laadimisel süttinud ja tekitanud suure kahju, kuid neid õnnetusi esineb seni veel harva. Suurem oht on varjatud puudused, millest tekkiv kahju võib avalduda hiljem. Näiteks kui mänguasjal kasutatud värv sisaldab mürgiseid metallühendeid. Kui nendele ei saa kohe jälile, siis need võivad kaasa tuua rasked tervisekahjustused suurel hulgal lastel. Seega eriti internetist ning välismaalt tellides tasub igaks juhuks kontrollida, ega tootja või konkreetne ese ei ole puudustega toodete andmebaasis,“ ütles Argel.

 

 

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.