PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

PZU Kindlustus loosib Facebooki auhinnamängus välja CYBEX laste autotooli!

Kampaania tingimused:

 1. Kampaaniat korraldab ja viib läbi AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (edaspidi PZU Kindlustus ja/või kampaania Korraldaja), Pärnu mnt 141, Tallinn 11314.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaania kestab ajavahemikus 19.06.2018 – 29.06.2018
 4. Kampaanias ei või osaleda PZU Kindlustuse töötajad ega nende pereliikmed.
 5. Kampaania auhinnaks on Cybex laste turvatool, 9kuud – 12 aastat.
 6. Kampaanias osalemiseks peab olema PZU Kindlustuse Facebooki lehe fänn ning vastama postituse juurde kampaania Korraldaja poolt etteantud küsimusele.
 7. Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania Korraldaja Euroopa Parlamendi ja Nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusest ((EL) 2016/679) ning Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 8. Loosimine viiakse läbi 29.06.2018.
 9. Auhinda ei vahetata ümber rahaks ega asendata mõne muu esemega.
 10. Auhinna võitja nimi avalikustatakse PZU Kindlustuse Facebooki lehel 29.06.2018.
 11. Kampaania Korraldaja võtab võitjaga ühendust ning väljastab auhinna võitjale ajavahemikul 06.2018 – 8.07.2018. Auhinna üleandmine toimub võitja ja kampaania Korraldaja vahel kokkulepitud kohas. Kui auhinna üleandmine ei ole võitjast olenevatel põhjustel võimalik hiljemalt 08.07.2018 loetakse, et väljakuulutatud võitja on auhinnast loobunud.
 12. Kampaania Korraldaja ei vastuta kampaania võitjale üle antud auhinna kasutamisest tekkinud kahjude eest. Samuti ei vastuta kampaania Korraldaja kampaania võitjale üle antud auhinna kasutamisest kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
 13. Kampaania Korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania Korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania Korraldaja teavitab sellest kampaania korraldaja Facebooki lehel ja aadressil pzu.ee
 14. Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 15. Auhinna väljastamisega kaasnevad riiklikud maksud tasub kampaania Korraldaja.
 16. Lisainfo saamiseks palume pöörduda PZU Kindlustuse poole e-posti teel aadressil info@pzu.ee.
 17. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult kampaania Korraldajale aadressil Pärnu mnt 141 või e-posti aadressil info@pzu.ee. Kampaania Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused seitsme tööpäeva jooksul alates nende saamisest.

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.