PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

PZU Kindlustus loosib Facebooki auhinnamängus välja FireAngeli vingugaasianduri

Kampaania tingimused:

 1. Kampaaniat korraldab ja viib läbi AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal (edaspidi PZU Kindlustus ja/või kampaania Korraldaja), Pärnu mnt 141, Tallinn 11314.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik kampaania Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaania kestab ajavahemikus 8.02-15.02.2022.
 4. Kampaanias ei või osaleda PZU Kindlustuse töötajad ja nende pereliikmed.
 5. Kampaania auhinnaks on FireAngeli vingugaasiandur.
 6. Kampaanias osalemiseks peab olema PZU kindlustuse Facebooki lehel fänn ja vastama postituse juures Korraldaja poolt etteantud küsimusele.
 7. Loosimine viiakse läbi 15.02.2022.
 8. Auhinda ei vahetata ümber rahaks ega asendata mõne muu esemega.
 9. Auhinna võitja nimi avalikustatakse PZU Kindlustuse Facebooki lehel 15.02.2022. PZU Kindlustus võtab auhinna võitjaga ühendust. Kui auhinna võitjaga pole hiljemalt 1.03.2022 ühendust saadud või kui nimetatud ajaks ei ole auhinna võitja ise PZU Kindlustusega ühendust võtnud loetakse, et väljakuulutatud võitja on auhinnast loobunud ja kampaania Korraldajal on õigus auhinna väljastamisest loobuda.
 10. Kampaania Korraldaja ei vastuta kampaania võitjale üle antud auhinna kasutamisest tekkinud kahjude eest. Samuti ei vastuta kampaania Korraldaja kampaania võitjale üle antud auhinna kasutamisest kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
 11. Kampaania Korraldajal on õigus kampaania ühepoolselt lõpetada juhul, kui ilmnevad kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on kampaania Korraldajal õigus kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania Korraldaja teavitab sellest enda Facebooki lehel ja aadressil pzu.ee
 12. Kampaanias osalemisega loetakse, et kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega kampaania raames. Isikuandmete töötlemisel lähtub kampaania Korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 13. Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.
 14. Auhinna väljastamisega kaasnevad riiklikud maksud tasub kampaania Korraldaja.
 15. Lisainfo saamiseks palume pöörduda PZU Kindlustuse poole e-posti teel aadressil info@pzu.ee.
 16. Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil Pärnu mnt 141 või e-posti aadressil info@pzu.ee. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused viieteist tööpäeva jooksul alates nende saamisest.

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.