PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

PZU Kindlustus pälvis peresõbraliku tööandja programmi hõbemärgise

Sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman andsid 25. novembril videosilla vahendusel toimunud tunnustusüritusel 62 tööandjale üle peresõbraliku tööandja märgised. Nende seast pälvis tänavu lõppmärgise 34 tööandjat, kes on läbinud keskmiselt kahe ja poole aasta pikkuse põhjaliku programmi, eesmärgiga muuta oma töökeskkond pere- ja töötajasõbralikumaks.

Rõõm on tõdeda, et PZU pälvis hõbemärgise. Tunnustuse pälvimine on üks etapp järjepidevast tööst ning tõendab, et valitud on õige suund ja tegevused, et muutuda iga päevaga järjest peresõbralikumaks tööandjaks.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul kätkeb töötaja- ja peresõbralikkus endas ka paindlikkust töö tegemise ajas ja kohas. “Koroonaviiruse leviku tõkestamine on esitanud tööandjatele tõsise väljakutse organisatsiooni töö korraldamisel ja ka tänavune tunnustusüritus on ohutuse tagamiseks üle viidud veebi,“ lausus Kiik.

Tema sõnul on praeguses situatsioonis, kus inimeste tervise hoidmiseks tuleb hoida distantsi ja korraldada töö võimalusel kodukontorist, kindlasti olnud eelis töötaja- ja peresõbralikel tööandjatel, kes on juba varasemalt juurutanud paindlikke töö tegemise vorme. “Tulevikutöö hõlmab endas ka muutusi töö tegemise kohas ja viisides ning tänavune väljakutsete rohke aasta on selle meile lähemale toonud,“ märkis Kiik.

Rahvastikuminister Riina Solman märkis, et mitme aasta pikkuses arenguprogrammis osalevad ettevõtted on kõik teinud suure töö ja väärivad tunnustust. “Töö- ja pereelu ühitamise võimalused on muutunud inimestele töökoha valikul järjest olulisemaks ja ka tööandjad on seda üha enam mõistma hakanud. Rõõm on tõdeda, et aasta-aastalt on kasvanud programmis osalevate tööandjate peresõbralikkuse tase ja inimesed ei pea tegema valikuid töö või pere vahel, vaid saavad neid rolle edukalt ühendada,” rääkis Solman.

Peresõbraliku tööandja märgise programm kestab 1,5-3 aastat, misjärel väljastatakse organisatsioonile lõppmärgis, kas pronks-, hõbe- või kuldtasemel. Konsulteerimis- ja hindamisprotsess kätkeb endas tööelu erinevaid aspekte, alates värbamisest kuni töösuhte lõpetamiseni, hõlmates muu hulgas töötajate tunnustamist ja professionaalse arengu toetamist ning organisatsiooni hea töökeskkonna, suhtlemiskliima, organisatsioonikultuuri ja info liikumise tagamist.

Peresõbraliku tööandja märgise programmi on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium koostöös Civitta Eesti AS-iga. 2017. aastast välja antavat märgist saavad taotleda nii tööandjad era- ja avalikus sektoris kui ka kodanikuühendused.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.