PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Reisikindlustuse eritingimused SEB kliendile

Alates 23.12.2021.a. sõlmitud reisikindlustuse lepingutele kohaldatakse COVID-19 osas järgmiseid eritingimusi. 

Haigestumine reisil olles Covid-19 viirusesse

PZU hüvitab kindlustatud isiku Covid-19 haigestumisega seotud ja tingimustes sätestatud ravikulud kuni poliisil märgitud ravikulude hüvitise piirmäärani, kui kindlustatud isik haigestub reisil olles Covid-19-sse. Ravikulude hulka ei loeta karantiini või muude piirangutega seotud kulutusi, sh täiendavaid majutus- ja transpordikulusid.

Reisi katkemise korral hüvitab PZU kuni poliisil märgitud reisitõrke hüvitise piirmäärani kindlustatud isiku põhjendatud lisakulu majutusele ja transpordile Eestisse tagasipöördumiseks ning välisriigis karantiinis viibimiseks maksimaalselt 14 päeva eest, kui reisi katkemise põhjustab kindlustatud isiku, temaga koos reisiva pereliikme või ainsa reisikaaslase haigestumine reisil Covid-19 viirusesse.

Reisi ärajäämine Covid-19 viirusesse haigestumise tõttu

PZU hüvitab reisi ärajäämisel tingimustes sätestatud kulud kuni poliisil märgitud reisitõrke hüvitise piirmäärani, kui kindlustatud isik, tema pereliige või ainus reisikaaslane haigestub enne reisi algust Covid-19 viirusesse ja ei saa seetõttu reisile minna.

Covid-19 läbipõdenud kindlustatud isikule kehtib Covid-19 tõttu reisi ärajäämise kaitse juhul, kui reisi ostmise või broneerimise  ajaks on tervenemisest möödas vähemalt 4 kuud. Kui tervenemisest on möödas vähem, kui 4 kuud, siis reisi ärajäämise kindlustuskaitse kehtib juhul, kui enne reisi ostmist või broneerimist on isiku, kelle tõttu reis ära jäi, PCR-testi tulemus negatiivne.

Pane tähele!

  • Kõik muud reisitõrke juhtumid, mis on mõjutatud Covid-19 viirusest (riikides kehtestatud karantiininõuded, kohustuslikud testimised, eneseisolatsioon, teatud piirkondadesse sisenemise keelud, lennuaegade muutused/lendude tühistamised jm.) ning nendest tingitud täiendavad kulud, hüvitamisele ei kuulu.
  • PZU ei hüvita reisimiseks vajaliku Covid-19 testimise kulu.
  • Hüvitamine toimub eeldusel, et kindlustatud isikul on meditsiiniliselt kinnitatud Covid-19 haigestumine.

Kuni 22.12.2021 sõlmitud reisikindlustuse lepingute osas jäävad kehtima järgmised hüvitamise põhimõtted.

Alates 01.07.2020 toimunud kahjujuhtumeid käsitletakse vastavalt kindlustuslepingu tingimustele ja tuleb arvestada, et reisitõrke kindlustuskaitse ei kata Covid-19-ga seonduvaid reisitõrke kahjusid, v.a juhul, kui klient haigestub enne reisi algust Covid-19 viirusesse ja ei saa seetõttu reisile minna.

Haigestumine reisil olles koroonaviirusesse on kindlustuskaitse all nagu tavapärane kindlustuslepingus kokkulepitud haigestumise kindlustusjuhtum, juhul kui haigestumine leiab aset piirkonnas, kuhu reisimine oli piiranguteta lubatud.

Kuni 22.12 sõlmitud lepingute osas kohalduvate reeglite kohta loe lähemalt siit.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.