PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Reisimine muutunud maailmas. Mida peaks teadma ja millega arvestama?

Koroonaviirus COVID-19 ei ole maailmast kuhugi kadunud ja selle leviku tõttu soovitab Välisministeerium jätkuvalt vältimatu vajaduseta hoiduda rahvusvahelisest reisimisest. Vaatamata selle otsitakse üha enam võimalikult turvalisi sihtkohti kuhu puhkama minna. Mida peaks siiski silmas pidama enne, kui reisile minna? Mida katab reisikindlustus, kui midagi juhtub?

Praegusel ajal tuleb kindlasti jälgida oma reisikindlustuslepingu tingimusi, kas ja millisel juhul on vajadusel võimalik saada kindlustushüvitist. PZU lähtub ka praegusel ajal põhimõttest, et iga kahjuteate puhul hinnatakse juhtumit ja selle asjaolusid eraldi, et mõista, kas klient sattus täbarasse olukorda endale ootamatult või mitte. Samas lähtutakse otsuste tegemisel ikkagi reisikindlustuse tingimustest, millega klient peaks ennast enne lepingu sõlmimist kurssi viima.

Kindlustuse peamine eesmärk on pakkuda kaitset ootamatus ja ettenägematus olukorras.

Meditsiiniabi kindlustus katab viirushaigusesse haigestumisega seotud ravikulud. Sinna alla kuulub ka koroonaviirus, mis on samuti viirushaigus ehk siis kui reisite sihtkohta, kus ei ole kehtestatud piiranguid riiki sisenemiseks ning haigestute reisi ajal, siis kindlustuskaitse kehtib.

Tähelepanu tuleb pöörata olukordadele,  kus näiteks lennud tühistatakse ja turistidel on rangelt soovituslik mingit piirkonda mitte külastada seoses koroonaviiruse levikuga. Kui klient leiab siiski alternatiivse võimaluse sinna piirkonda minna, on see vaadeldav teadliku riski võtmisena ning seal haigestumisel pole tegu kindlustusjuhtumiga. Kulud diagnoosi määramiseks hüvitatakse aga igal juhul.

Kui klient on reisil olles haigestunud ja peab koroonaviiruse tõttu viibima karantiinis, siis on hüvitatavad ka põhjendatud transpordi- ja majutuskulud. Kindlustusjuhtumiks on ainult haigestunud isikuga seotud kulud, haigestunu lähikontaktsete isolatsioonis olek ja sellega seonduvad muud kulud ei ole kindlustusjuhtum ja hüvitamisele ei kuulu.

Reisitõrke kindlustuskaitse ei kata koroonaviirus COVID-19-ga seonduvaid reisitõrke kahjusid, v.a juhul kui klient haigestub enne reisi algust koroonaviirusesse ja ei saa seetõttu reisile minna.

Meeles tuleks pidada:
  • Kui olete ostnud reisi, ent haigestute esmakordselt koroonaviirusesse ning teil on kehtiv PZU reisikindlustus, siis on kindlustuskaitse kehtiv ka juhul, kui enne reisi tehtav test (72 h enne reisi väljumist on kohustuslik test teha) osutub positiivseks. Kindlustuskaitse kehtib vaid juhul, kui tegemist on esmahaigestumisega.
  • Kui olete koroonaviiruse läbi põdenud ja sellest tervenenud ning soovite minna reisile, siis palume enne reisi broneerimist ja kindlustuse ostmist teha kordustest. Kui kordustest on negatiivne, võib reisi ja reisikindlustuse ära osta ning olla kindel, et PZU hüvitab tekkinud kahjud ka juhul, kui selgub, et 72 h enne reisi tehtav test on taas positiivne. Reisikindlustus kehtib, sest reisi ja reisikindlustuse ostmise ajal oli test negatiivne.
  • Kui olete põdenud koroonaviirust, kuid ei ole reisi/reisikindlustuse ostmise hetkel kordustesti teinud ning 72 h enne reisi tehtav test on positiivne, siis kahjud  hüvitamisele ei kuulu. Meeles tuleb pidada, et koroonaviirusesse haigestumist ja tervenemist ei hinnata mitte enesetunde järgi, vaid lähtuvalt testi tulemustest. Veenduda tuleb, et nii reisi kui reisikindlustuse ostmise hetkel oleks test negatiivne.

Reisile minnes tuleb arvestada, et ette võib tulla erinevaid piiranguid ja tõrkeid (riikides kehtestatud karantiininõuded, kohustuslikud testimised, eneseisolatsioon, teatud piirkondadesse sisenemise keelud, lennuaegade muutused / lendude tühistamised jm.) ning nendest tingitud täiendavad kulud ei ole reisikindlustusega kaetud. Samuti ei ole kaetud ametiasutuste ja valitsuse tegevusega seotud kulud, näiteks olukorrad, kus sihtriigi ametivõimud nõuavad riiki sisenejatelt karantiini jäämist või riiki sisenemine on hoopis keelatud.

Soovitusi reisimiseks muutunud maailmas:
  • Mõistlik on hoida end kursis karantiinireeglite ja muude erimeetmetega Välisministeeriumi veebilehe Reisi Targalt vahendusel, kust leiab kõige adekvaatsema info.
  • Alati enne reisimist tuleks sõlmida aegsasti reisikindlustus, mis vastab teie vajadustele.
  • Vaadake jooksvalt, millist infot jagab lennufirma / reisibüroo. Mida soovitatakse ja kas on infot, kuidas käitutakse siis, kui esineb tõrkeid ja piiranguid.
  • Tutvuge, mis on kirjas reisilepingus – kas pakutakse reisikuupäevade tasuta muutmist või raha tagastamist, kui reisitõrke põhjustab koroonaviirus.
  • Kui on võimalik reisipiirkonda valida (nt puhkusereis), soovitame valida piirkondi, mis ei ole väga kauged kus ootamatu tagasipöördumise vajaduse korral on võimalikult lihtne kodumaale jõuda. Kuna eri riikides võivad kehtida täiesti erinevad piirangud, võib mitme transiitriigi läbimine osutuda keerulisemaks ja samuti ka kulukamaks.
  • Autoga lähiriikides reisides võtke kindlasti kaasa rahvusvahelist kindlustuskaitset tõendav roheline kaart!

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.