PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Suur lumi ohustab katuseid

Ilmateenistuse andmetel ulatub lumikate Kirde- ning Kagu-Eestis kohati poole meetrini. Kuna juba 30-sentimeetrine lumi võib kahjustada katusekonstruktsioone, siis hoonete omanikud peaksid katuseid puhastama. See on ka möödakäijate huvides, sest muidu ohustaks neid räästasse tekkivad jääpurikad ning katuselt langev lumi.

„Soovitame hoonete omanikel jälgida lume paksust katustel ja õnnetuste vältimiseks need õigeaegselt puhastada, sest katusekonstruktsioonile võib olla ohtlik juba 30 cm paksune lumekiht. Kuna mitmes Eesti paigas on sellest rohkem lund ja lisa on tulemas, siis tasub heita heaperemehelik pilk oma valdustele. Kaasa arvatud suvekodudele või ajutistele elupaikadele, eriti kui need asuvad lumerohketes piirkondades,“ ütles PZU varakahjude grupi juht Marge Habakukk.

Lume koristamine katuselt on ehitise omaniku kohustus, mille eiramise korral võib lumeraskuse tagajärjel tekkinud kahjule lisanduda rahatrahv. Ehitiste ohutust kontrollivad kohalikud omavalitsused ja tehnilise järelevalve amet. Üldjuhul ei ole sellised kahjud kindlustuse poolt hüvitatavad, kuna ohtliku lume koristamata jätmise puhul võib olla tegu hoolsuskohustuse täitmata jätmisega. Küll aga kuulub hüvitamisele kinnistuomaniku vastutuskindlustuse alusel kolmandale isikule tekkinud kahju, teatas PZU.

„Eelkõige ohustab lumemass teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi ja nende osi, nagu näiteks varjualuseid, samuti lamekatusega hooneid. Samuti tasub aias ringi vaadata, kuna suure lume all võivad murduda puud või nende oksad,“ lisas Habakukk.

Lumikatte paksust Eestis saab jälgida Ilmateenistuse veebilehelt: http://www.ilmateenistus.ee/ilm/ilmavaatlused/sademed/lumekaart/.

 

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.