PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Suurbritanniasse autoga reisides tuleb kaasa võtta roheline kaart

Seoses Suurbritannia lahkumisega Euroopa Liidust tuleb alates 1. veebruarist Eesti sõidukiga sinna reisides kaasa võtta roheline kaart. Veebruarist kuni aasta lõpuni kestab üleminekuperiood, mille jooksul on Euroopa Liidul ja Suurbritannial kavas kokku leppida edasistes suhetes.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) juhi Mart Jesse sõnul kehtivad üldiselt üleminekuperioodil Euroopa Liidu kodanikele kõik senised reeglid Suurbritannias õppimisel, töötamisel ja reisimisel.

„Kui näiteks Eesti elanik saab Suurbritannias kannatada liiklusõnnetuses, mille põhjustas briti numbrimärgiga sõiduk, saab kuni üleminekuperioodi lõpuni nõuda kahju hüvitamist Eestis. Seda tehakse läbi Suurbritannia kindlustusseltsi esindaja Eestis. Peale üleminekuperioodi lõppu saab liiklusõnnetuse kahju hüvitamist nõuda üksnes Suurbritannias,“ selgitas Jesse.

Kui Eesti elanik saab kannatada Euroopa Liidus või muus Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis toimunud liiklusõnnetuses, mille põhjustas Suurbritannia sõiduk, siis saab kuni üleminekuperioodi lõpuni nõuda kahju hüvitamist Eestis. Seda tehakse läbi Suurbritannia kindlustusseltsi esindaja Eestis. Peale üleminekuperioodi lõppu saab kahju hüvitamist nõuda üksnes kahju toimumiskoha riigi rohelise kaardi büroolt.

Kui kahju põhjustatakse Eestis Suurbritannia sõidukiga, siis saab kannatanu igal juhul hüvitise, sõltumata sellest, millal kahju põhjustati. Selle maksab kahju põhjustanud Suurbritannia sõiduki kindlustusandja esindaja Eestis või selle puudumisel LKF.

Välismaiste kindlustusseltside esindajaid Eestis saab otsida LKFi veebilehe päringuga.

Roheline kaart on rahvusvaheline liikluskindlustuse poliis, mille saab sõidukile tellida kindlustusseltsilt koos Eesti liikluskindlustuspoliisiga. See peab kaasas olema riikides, mis ei ole Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigid, näiteks Venemaal, Ukrainas ja Valgevenes.

LKF on Eesti rohelise kaardi büroo, automaatse liikluskindlustuse kindlustusandja, liikluskindlustuse garantiifond ja liikluskindlustuse registri pidaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.