PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Hea teada – kaskokindlustus

Siit leheküljelt leiad infot erinevate toimingute ja teemade kohta, mis on seotud kaskokindlustusega.
Lisaks on välja toodud erinevad juhised, kuidas kahjujuhtumi korral käituda ning kuhu pöörduda.

 • Mida teha sõiduki müügi korral

   Sõiduki müümisel informeeri sellest kindlasti kindlustusandjat enne müügitehingut. Enammakstud kindlustusmaksed tagastatakse täies ulatuses.

 • Käitumine kahjujuhtumi korral

   Tutvu palun kahjujuhtumi käsitlemise protsessiga siin.

   Mõned üldised juhised:

   • Esimese asjana taga alati ohutus inimestele. Kui toimunud juhtumiga kaasnes vigastusi inimestele, siis teata juhtumist kohe päästeametile ja tegutse sealt saadud juhiste järgi.
   • Liiklusõnnetuse korral vormista juhtum vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Kui pooled ei ole süü osas ühel nõul või kannatanu on teadmata, tuleb sündmuskohale kutsuda politsei.
   • Vargusest, ärandamisest, röövimisest ja  vandalismist teata esimese asjana politseile ja tegutse sealt saadud juhiste järgi.
   • Tulekahju korral teavita viivitamatult päästeametit ja tegutse vastavalt saadud juhistele
   • Jäta meelde või veel parem, märgi üles ja pildista võimalikult palju õnnetuse asjaolusid – teise osalise sõiduki reg nr, õnnetuskoha aadress, tunnistajate andmed jne.
   • Tee kõik mõistlik endast olenev, et tekkinud kahju suuremaks ei läheks – katkine aken kata kilega, liikumisvõimetu auto toimeta turvalisse kohta (remonditöökotta, parklasse, koju).
   • Maanteel hukkunud või vigastatud suurulukist (põder, metskits, punahirv, hunt, karu, ilves, metssiga) teata Keskkonnainspektsiooni telefonil 1313.
   • Teel hukkunud või vigastatud väikeulukitest anna teada maanteeinfokeskuse telefonil 1510.
   • Linnas või asulas liiklusõnnetuses viga saanud või hukkunud loomadest tuleb teatada kohalikule omavalitsusele.
   • Teata kahjust esimesel võimalusel kindlustusele.

 • Kontaktandmete muutumine

   Kui sul on vahetunud telefoninumber, elukoha aadress või e-posti aadress, siis saad seda lihtsalt ja mugavalt muuta meie iseteeninduses.

 • Elektroonilise võtmega sõiduki turvalisus

   Mõned soovitused, elektroonilise võtmega autode turvalisuse tagamiseks.

   1. Võtmeid tuleks hoida akendest ja välisustest kaugemal isoleerides võtmete signaali
    Kõige lihtsamini saab elektrooniliselt käivituvat autot kaitsta varguse eest, kui hoida võtmeid isoleerituna võimalikult kaugel akendest ja välisustest.
    Lisaks võib need mässida ka fooliumi sisse, mis samuti summutab elektroonilise signaali. Veel on hea mõte investeerida nn Faraday puuri põhimõttel toimivasse kotti, mis isoleerib võtmetest tuleva signaali või tühja metallist kohvipurki. Nii talitades on kurjategijatel raskem võtmetest tulevat signaali kätte saada ning auto elektroonikat petta.
   2. Võimalusel parkida sõiduk valvatud või hästi valgustatud kohta
    Auto hoidmine valgustatud kohas raskendab kurjategijate tegevust, kuna teeb nad paremini nähtavaks. Vahelejäämise risk on suurem ning liigutakse pigem edasi kergemat sihtmärki otsima. Varguse riski vähendab auto parkimine valvekaamera vaatevälja.
   3. Väravapulti on soovitatav mitte hoida sõidukis
   4. Täiendavate turvasüsteemide paigaldamine
    Hinnalisemate sõidukite puhul tuleks mõelda täiendavate turvasüsteemide paigaldamisele, et auto varastamine võimalikult keeruliseks teha. Kindlasti on kasu ka täiendava GPSi paigaldamisest, et varguse puhul oleks võimalik auto asukohta jälgida.
   5. Igasugusest kahtlasest tegevustest tuleb politseile teada anda
    Oluline roll on valvsusel ja tähelepanelikkusel. Eriti tähtis on politseile teada anda öistest kahtlaste sõidukite ja inimeste liikumistest.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.