Kasko

 • Klaasikahju

   Juhised kahjujuhtumi puhul toimimiseks:

   • Pöördu PZU poolt soovitatud klaasipartneri juurde esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10 päeva möödumisel õnnetusest
   • TÄHELEPANU! Automarkide BMW, Chrysler, Dodge, Fiat, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi ja Toyota klaasipartnerid leiad siit
   • Kui sulle ei sobi ükski PZU klaasipartner, siis palun võta meiega ühendust telefonil +372 622 4599 või e-posti aadressil klaasid@pzu.ee
   • Palun täida PZU klaasipartneri juures kahjujuhtumi vorm ning leppige kokku klaasi parandamise või vahetamise aeg
   • PZU-le ei ole vaja kahjuteadet saata, seda teeb PZU klaasipartner ise

   Kahjust teataja:

   Sõiduki omanikSõiduki kasutajaRemondiettevõte

   Kahjust teataja andmed:

   Vigastuse liik *

   Kus õnnetus juhtus? *

   Sõiduki mark *

   Sõiduki omanik:

   Lubatud failiformaadid on .zip and .rar. Maksimaalne failisuurus on 20MB.

   [recaptcha]

 • Õnnetusjuhtum/avarii

   Juhised kahjujuhtumi puhul toimimiseks:

   • Pöördu PZU soovitatud remondipartneri juurde esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10 päeva möödumisel õnnetusest
   • Kui sulle ei sobi ükski PZU soovitatud remondipartner, siis palun võta meiega ühendust telefonil +372 622 4599 või e-posti aadressil lahendus@pzu.ee
   • Kuni kolm aastat vana sõiduki puhul pöördu palun margiesinduse poole
   • PZU remondipartner või margiesindus edastab PZU-le fotod kahjustatud sõidukist, koopia sõiduki tehnilisest passist ja juhi juhilubadest ning taastusremondi kalkulatsiooni

   Juhtumist teataja:

   Sõiduki omanikSõiduki kasutajaRemondiettevõte

   Kahjust teataja andmed:

   Kes oli õnnetuse ajal sõiduki roolis:

   Teie kahju saanud sõiduki informatsioon:

   Sõiduki omanik:

   Palun kirjeldage õnnetusjuhtumit:

   Lubatud failivormingud on .zip ja .rar. Maksimaalne failimaht on 20MB.

   [recaptcha]

 • Tehniline rike

   Juhised kahjujuhtumi puhul toimimiseks:

   • Pöördu  PZU soovitatud remondipartneri juurde esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10 päeva möödumisel õnnetusest
   • Kui sulle ei sobi ükski PZU soovitatud remondipartner, siis palun võta meiega ühendust telefonil +372 622 4599 või e-posti aadressil lahendus@pzu.ee
   • Kuni kolm aastat vana sõiduki puhul pöördu palun margiesinduse poole
   • PZU remondipartner või margiesindus edastab PZUle fotod kahjustatud sõidukist, koopia sõiduki tehnilisest passist ja juhi juhilubadest ning taastusremondi kalkulatsiooni

   Juhtumist teataja:

   Sõiduki omanikSõiduki kasutajaRemondiettevõte

   Kahjust teataja andmed:

   Kes oli rikke ajal sõiduki roolis:

   Teie kahju saanud sõiduki informatsioon:

   Sõiduki omanik:

   Palun kirjeldage õnnetusjuhtumit:

   Lubatud failivormingud on .zip ja .rar. Maksimaalne failimaht on 20MB.

   [recaptcha]

 • Tulekahju

   Juhised kahjujuhtumi puhul toimimiseks

   • Tulekahju korral teavita kohe päästeametit telefonil 112. Seejärel teata ka PZUle, et oled päästeametisse helistanud. Samuti palun täida Politsei koduleheküljel ära elektrooniline süüteovorm ja süüteo koopia saamisel edasta koopia lahendus@pzu.ee
   • Pöördu PZU soovitatud remondipartneri juurde esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10 päeva möödumisel õnnetusest
   • Kui sulle ei sobi ükski PZU soovitatud remondipartner, siis palun võta meiega ühendust telefonil +372 622 4599 või e-posti aadressil lahendus@pzu.ee
   • Kuni kolm aastat vana sõiduki puhul pöördu palun margiesinduse poole
   • PZU remondipartner või margiesindus edastab PZUle fotod kahjustatud sõidukist, koopia sõiduki tehnilisest passist ja juhi juhilubadest ning taastusremondi kalkulatsiooni

   Kahjust teataja:

   Teie kahju saanud sõiduki informatsioon:

   Sõiduki omanik:

   Palun kirjeldage õnnetusjuhtumit *

   Lubatud failivormingud on .zip ja .rar. Maksimaalne failimaht on 20MB.

   [recaptcha]

 • Vandalism

   Juhised kahjujuhtumi puhul toimimiseks

   • Vandalismijuhtumi korral teavita kohe politseid telefonil 112. Seejärel teata ka PZU-le, et oled politseisse helistanud. Samuti palun täida Politsei koduleheküljel ära elektrooniline süüteovorm ja süüteo koopia saamisel edasta koopia lahendus@pzu.ee
   • Pöördu PZU poolt soovitatud klaasipartneri juurde esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10 päeva möödumisel õnnetusest. Kuni kolm aastat vana sõiduki puhul pöördu margiesinduse poole.
   • Kui sulle ei sobi ükski PZU soovitatud remondipartner, siis palun võta meiega ühendust telefonil +372 622 4599 või e-posti aadressil lahendus@pzu.ee
   • Remondipartner või margiesindus edastab PZU-le fotod kahjustatud sõidukist, koopia sõiduki tehnilisest passist ja juhi juhilubadest ning taastusremondi kalkulatsiooni.

   Kahjust teataja:

   Teie kahju saanud sõiduki informatsioon:

   Sõiduki omanik:

   Palun kirjeldage õnnetusjuhtumit *

   Lubatud failivormingud on .zip ja .rar. Maksimaalne failimaht on 20MB.

   [recaptcha]

 • Vargus/röövimine

   Juhised kahjujuhtumi puhul toimimiseks

   • Varguse või röövimise korral teavita kohe politseid telefonil 112. Seejärel teata ka PZUle, et oled politseisse helistanud. Samuti palun täida Politsei koduleheküljel ära elektrooniline süüteovorm ja süüteo koopia saamisel edasta koopia lahendus@pzu.ee
   • Pöördu PZU poolt soovitatud klaasipartneri juurde esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 10 päeva möödumisel õnnetusest
   • Kuni kolm aastat vana sõiduki puhul pöördu margiesinduse poole
   • Kui sulle ei sobi ükski PZU soovitatud remondipartner, siis palun võta meiega ühendust telefonil 622 4599 või e-posti aadressil lahendus@pzu.ee
   • Remondipartner või margiesindus edastab PZU-le fotod kahjustatud sõidukist, koopia sõiduki tehnilisest passist ja juhi juhilubadest ning taastusremondi kalkulatsiooni

   Kahjust teataja:

   Teie kahju saanud sõiduki informatsioon:

   Sõiduki omanik:

   Palun kirjeldage õnnetusjuhtumit *

   Lubatud failivormingud on .zip ja .rar. Maksimaalne failimaht on 20MB.

   [recaptcha]

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.