PZU logo
info

Info:
+372 622 4599

Oluline informatsioon!

Välisministeeriumi ReisiTargalt veebileht ei soovita ilma tungiva vajaduseta reisida Venemaale ja Valgevenesse, seda tulenevalt Venemaa sõjalisest tegevusest. Täielikult tuleb vältida reisimist Ukrainaga piirnevatele aladele. Venemaal  ja Valgevenes viibivatel Eesti kodanikel palutakse kaaluda seal viibimise olulisust ja võimalusel tagasi pöörduda Eestisse.

Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel palub välisministeerium riigist lahkuda esimesel võimalusel ja tagasi pöörduda Eestisse. Ukrainasse reisimist soovitatakse täielikult vältida.

Alates 25. veebruarist 2022 ei paku PZU kindlustuskaitset uutele lepingutele Venemaal ja Valgevenes ning sõjaseisukorra tõttu Ukrainas. Enne seda sõlmitud kindlustuslepingud kehtivad vastavalt kokku lepitud tingimustele, vastava kindlustusliigi tingimustele ja üldtingimustele ning poliisil märgitud eritingimustele. Kindlustusjuhtumeid, mis ei ole seotud otseselt sõjategevusega, käsitletakse vastavalt kindlustustingimustele. Kui aga kahjujuhtum on otseses seoses sõjategevusega, siis paraku on tegemist välistusega.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.