E-poes kindlustustooted kuni 15% soodsamad!

Lisakaitsed

 • Uusväärtuskindlustus

   Uusväärtuskindlustus

   Uusväärtuskindlustus on vajalik uue sõiduki korral ning annab täiendava kaitse juhuks, kui sõiduk peaks kindlustusjuhtumi järel hävinema või kaotsi minema.

   Uusväärtuskindlustus hüvitab auto ostuhinna (hinna, millega sõiduk soetati), kui samaaegselt on täidetud järgnevad tingimused:

   • sõiduk on kindlustusperioodi jooksul olnud ainult tavakasutuses
   • sõiduk esmaregistreeriti Eestis ja registreerimisest ei ole kindlustusjuhtumi hetkeks möödunud rohkem kui üks aasta;
   • Kasko Pluss pakett – sisaldub paketis;
   • Kasko pakett – teenus on lisatasu eest.

 • Liisingväärtuse kindlustus

   Liisingväärtuskindlus kaitseb sind juhul, kui sõiduki täishävingu korral on turuväärtus madalam sõiduki liisinglepingu järgsest väärtusest.

   Liisinguväärtuse kindlustus hüvitab liisinglepingu järgse jääkväärtuse, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:

   • kahju ei hüvitata Uusväärtuse kindlustuse alusel;
   • sõiduk on kindlustusperioodi jooksul olnud ainult tavakasutuses;
   • sõiduki esmasest registreerimisest ei ole kindlustusjuhtumi hetkeks möödunud üle seitsme aasta;
   • auto liisingu jääkväärtus ei ole suurem kui 35 000 eurot;
   • auto turuhind vahetult enne kindlustusjuhtumit on väiksem kui liisinglepingu järgne väärtus;
   • Kasko Pluss pakett – sisaldub paketis;
   • Kasko pakett – teenus on lisatasu eest.

 • Asendusauto

   Asendusauto teenus tagab sulle kindlustusjuhtumi korral tasuta asendusauto kuni 30 päevaks, tingimusel, et sinu auto remont kestab kauem kui 24 tundi. PZU asendusautosid pakub meie koostööpartner Europcar Tallinnas , Tartus, Viljandis, Pärnus, Haapsalus, Rakveres, Kuressaares ja Jõhvis.

   Hea teada:

   • asendusauto kindlustusel omavastutus puudub;
   • asendusauto rendikulud tasub Europcarile PZU;
   • kokkuleppel on võimalik asendusauto tellida soovitud aadressile, kuid siis lisandub koostööpartneri poolt määratud teenustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale, mis tuleb tasuda kliendil;
   • asendusautode üleandmine ja vastuvõtmine toimub tööpäeviti kl 8.30–17.30 Europcari nimetatud kohas;
   • asendusauto suurust määrates püütakse arvestada kliendi eelistustega;
   • asendusauto kasutamisel täidab PZU klient Europcari rendilepingu üldtingimusi, millega saab tutvuda lähemalt siin;
   • Kasko Pluss pakett – sisaldub paketis;
   • Kasko pakett – teenus on lisatasu eest.

 • Tehniline rike

   Tehnilise rikke kindlustus hüvitab Sinu sõiduki tehnilise rikke järgnevate eritingimuste samaaegsel esinemisel:

   • sõiduk on olnud kindlustusperioodi jooksul ainult tavakasutuses;
   • sõiduki esmasest registreerimisest ei ole tehnilise rikke hetkeks möödunud üle 6 aasta;
   • sõiduki läbisõit ei ületa tehnilise rikke hetkel 130 000 km;
   • väljaspool Eesti Vabariiki esmaselt registreeritud autode tehnilist korrasolekut ning tõrgeteta töötamist on kinnitanud vastava automargi esindaja Eestis või PZU poolt heakskiidetud ettevõte. Kinnitamine peab olema toimunud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kahjujuhtumi toimumise eelselt, kuid mitte varem kui 30 päeva enne kindlustuslepingu jõustumist;
   • sõidukit on hooldatud vastavalt tootja juhistele;
   • Kasko Pluss pakett – sisaldub paketis.

 • Rendiauto kindlustus

   Rendiauto kindlustus hüvitab eraisikust kindlustusvõtja poolt rendiautole tekitatud kahju,  milleks on õnnetusjuhtum, vandalism või vargus.

   • rendiauto kindlustus kehtib tingimusel, et kindlustuspoliisil märgitud autoga ei osaleta teeliikluses rendiauto rendiperioodil;
   • rendiautoks on sõiduauto, mille rendiperiood ei ole pikem kui 30 päeva;
   • hüvitispiir juhtumi kohta 16 000 eurot, hüvitame maksimaalselt kuni 3 rendiauto kindlustuse kahju;
   • rendiauto kindlustuse suhtes rakendatakse poliisi ja kindlustustingimuste sätteid;
   • rendiautot ei tohi kasutada ärilise teenuse osutamiseks ega õppesõiduks;
   • rendiauto kindlustus ei kehti Eestis, Aserbaidžaanis, Gruusias, Kasahstanis, Moldovas, Ukrainas, Valgevenes ja Venemaal;
   • me ei hüvita rendilepingust tulenevaid või muid leppetrahve ning viiviseid.

   Näide: Sa sõidad reisile ning võtad sealt rendiauto. Õnnetuse korral pead tasuma rendiauto omavastutuse 1000 eurot. Sellisel juhul hüvitame sulle tekkinud kulu 1000 miinus 200 eurot (poliisi põhiomavastutus), ehk 800 eurot.

   • Kasko Pluss pakett – sisaldub paketis;

 • Pagasikindlustus

   Pagasikindlustus hüvitatakse koguriski kindlustusjuhtumite tagajärjel sõiduki pagasiruumis olnud juhi ja reisijate  isiklike esemete kahjustumise või hävimisega tekkinud kahju järgnevatel tingimustel:

   • pagasiks ei loeta raha ja väärtpabereid, väärisesemeid ja ehteid, dokumente (sh. fotod, plaanid, joonised jne), elektroonilisi andmekandjaid, tööriistu, mobiiltelefone, arvutiteid, foto-, video- ja audioseadmeid;
   • pagasi varguse korral hüvitame kahju, kui pagas oli paigutatud varjatult auto lukustatud pagasiruumi;
   • haagisekindlustuse lisakaitse olemasolul hüvitame  haagises olnud pagas, va pagasi varguse või röövimisega tekitatud kahju.
   • Kindlustussumma 1  000 eurot.
   • Kasko Pluss pakett – lisatasu eest
   • Kasko pakett – lisatasu eest

 • Haagisekindlustus

   Haagisekindlustus hüvitab koguriski kindlustusjuhtumite tagajärjel haagisele tekitatud kahju järgnevatel tingimustel:

   • haagis oli kindlustusjuhtumi toimumise hetkel  haagitud auto külge;
   • haagise kahju hüvitame haagise registreerimistunnistusel märgitud omanikule;
   • haagises oleva pagasi kahju kuulub hüvitamisele üksnes pagasikindlustuse lisakaitse olemasolul
   • kindlustussumma: 1 500 eurot;
   • Kasko Pluss pakett – teenus on lisatasu eest;
   • Kasko pakett – teenus on lisatasu eest.

PZU on AB "Lietuvos draudimas" Eesti filiaali kaubamärk Eestis. AB "Lietuvos draudimas" on Leedu kahjukindlustusselts, mis kuulub rahvusvahelisse PZU kontserni. Enne kindlustuslepingu sõlmimist tutvuge tingimustega ja vajadusel küsige lisainfot telefonil +372 622 4599.